Õppetegevus

 

 

Õppetöö aluseks on õppekavad. Õppekavad koosnevad moodulitest ja/või ainetest. Moodulid ja/või ained jagunevad kohustuslikeks ja valitavateks

Oluline õppetöö osa on praktika, mis kutseõppes hõlmab koos praktilise tööga kuni 50% õppekava mahust, rakenduskõrgharidusõppes vähemalt 15%. Tutvu ka meie praktikaveebiga! 

Õpe lõpeb kutseõppes lõpueksamiga, rakenduskõrgharidusõppes lõputöö või lõpueksamiga ning magistriõppes magistritööga.

 

Viimane muutmine: 18.08.2022