Vastuvõtutulemused

 

Kandidaat peab täitma kõik vastava eriala kandideerimis- ja vastuvõtutingimused. Vastuvõtutingimusi ei hinnata, kui kandidaat ei vasta kandideerimistingimustele ja see tähendab, et Sisekaitseakadeemias õppida soovija ei saa erialale kandideerida. Näiteks politseiametnikuks ei saa õppida Eesti kodakondsuseta isik ja päästekorraldajaks ei saa õppida läbimata taustakontrolli.

 

Kandideerimistingimuste ja vastuvõtukatsete täitmise tulemusena tekib vastavalt hindamiskriteeriumitele paremusjärjestus ning õppima võetakse kõrgema punktisummaga kandidaadid. Vastuvõtutulemused ja vastuvõetute nimed avaldatakse pärast vastuvõtukatseid ja kutsesobivusvestlusi esimesel võimalusel SAISis. Kui kandidaatide punktisumma on ühesugune ja kandidaatide konkursipunktide summa paigutab nad konkurentsitabelis nö "piiri peale", siis pakub Sisekaitseakadeemia kõigile sama punktisummaga kandidaatidele õppekohta.

 

Vastuvõetud peavad oma õppima asumise SAISis kinnitama 3 päeva jooksul alates info teatavaks tegemisest. Kinnituse tegemata jätmine loetakse kohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmine kandidaat. Õppekohtade täitmiseks, mis on vabanenud pärast vastuvõtuperioodi hiljemalt ühe kuu jooksul õppetöö algusest, võib akadeemia korraldada järelkutsumise so õppima kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmised kandidaadid.

 

Mõningatel erialadel suunatakse kandidaat pärast õppekoha kinnitamist tervisekontrolli kindlustamaks, et tema tervislik seisund võimaldab soovitud erialal ka töötada.

 

Sisseastuja, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kelle eesti keele sisseastumistesti tulemus oli 40-60 punkti, peab arvestama, et ta on kohustatud osalema eesti keele intensiivkursusel, mis toimub 07.-18.08.2023 Tallinnas. Kursuse mitteläbimisel kandidaati ei immatrikuleerita.

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.eeclass="spamspan"

 

Viimane muutmine: 24.01.2023