Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja üksikutes õppeainetes osalemiseks saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on sooviavaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 55 eurot 1 EAP eest.
Õppeteenustasu tuleb ära maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub üldjuhul Sisekaitseakadeemias kohapeal (Kase 61, Tallinn).


UUS! 2022/2023. õppeaastast on võimalik õppida mikrokraadikavadel. Vaata lähemalt siit
 
 
2022/2023. õppeaastal on võimalik osaleda järgmistes ainetes:

Sisejulgeoleku instituut (magistriõpe)  
Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 2022/2023. õa sügissemestril
Kriisikommunikatsioon ja -psühholoogia 5 Evelin Uibokand 08.09 kell 14.00–17.15, 09.09 kell 09.00-12.15, 22.09 kell 14.00-17.15, 23.09 kell 10.45–16.15, 07.10 kell 10.45–16.15, 08.10 kell 09.00–12.15, 04.11 kell 13.00–14.30
Kriisireguleerimine ja -juhtimine 7 Peeter Moora 24.09 kell 09.00–12.15, 06.10 kell 14.00-15.30, 20.10 kell 10.00-17.15, 03.11 kell 10.00–13.15, 05.11 kell 09.00–12.15, 17.11 kell 10.00–13.15, 01.12 kell 10.00–15.30, 02.12 kell 09.00–12.15, 15.12 kell 10.00–13.15, 12.01 kell 10.00–11.30
Riskihaldus ja elutähtsa teenuse toimepidevus 5 Jaan Tross 07.10 kell 09.00–10.30, 21.10 kell 13.00-16.15, 04.11 kell 09.00-12.15, 18.11 kell 09.00–12.15, 02.12 kell 13.00–16.15, 15.12 kell 14.00–17.15, 12.01 kell 14.00–17.15, 13.01 kell 13.00–16.15
Hädaolukorraks valmistumine 4 Jaan Tross 21.10 kell 09.00–12.15, 03.11 kell 14.00-17.15, 18.11 kell 13.00-16.15, 01.12 kell 15.45–17.15, 16.12 kell 13.00–16.15, 12.01 kell 11.45–13.15, 13.01 kell 09.00–12.15
Teadmushaldus turvalisuses 2 Raul Savimaa 08.09 kell 14.00–15.30, 09.09 kell 09.00-12.15, 07.10 kell 13.00-14.30, 21.10 kell 13.00–14.30, 03.11 kell 14.00–15.30
Organiseeritud kuritegevus ja rahapesu 4 Ago Leis 06.10 kell 14.00–17.15, 20.10 kell 10.00-17.15, 21.10 kell 09.00-12.15, 04.11 kell 09.00–14.30, 18.11 kell 13.00–14.30
Piiri julgeolek ja rände haldamine 5 Helen Neider-Veerme 22.09 kell 14.00–15.30, 23.09 kell 10.45-14.30, 07.10 kell 09.00-12.15, 08.10 kell 09.00–12.15, 03.11 kell 10.00–13.15, 17.11 kell 17.30–19.00, 18.11 kell 14.45–18.00, 02.12 kell 13.00–16.15, 16.12 kell 16.30–18.00
Mereõigus konfliktides 4 Alexander Lott 10.09 kell 09.00–12.15, 24.09 kell 09.00-12.15, 22.10 kell 14.45-18.00, 05.11 kell 09.00–12.15, 19.11 kell 09.00–12.15, 03.12 kell 13.00–16.15 (kõik tunnid toimuvad distantsilt)
Terrorism ja rahvusvahelised missioonid 6 Oksana Belova-Dalton 08.09 kell 15.45–17.15, 23.09 kell 14.45-16.15, 07.10 kell 14.45-16.15, 21.10 kell 14.45–18.00, 04.11 kell 14.45–18.00, 01.12 kell 11.45–17.15, 02.12 kell 09.00–12.15, 15.12 kell 14.00–17.15, 16.12 kell 13.00–16.15, 13.01 kell 09.00–10.30
Kriminaalanalüüs 2 Helina Uku 08.09 kell 15.45–19.00, 05.11 kell 09.00-12.15, 15.12 kell 14.00-17.15
Kriminaal- ja karistuspoliitika aktuaalsed probleemid 3 Mari-Liis Sööt 09.09 kell 14.45–18.00, 22.09 kell 16.30-19.45, 07.10 kell 15.30-18.45, 03.11 kell 16.15–19.30, 01.12 kell 14.00–15.30
Politsei juhtimine ja paiknemine valitsemissüsteemis 5 Priit Suve 23.09 kell 14.45–18.00, 04.11 kell 14.45-18.00, 17.11 kell 10.00-13.15, 18.11 kell 09.00–12.15, 01.12 kell 10.00–13.15, 02.12 kell 09.00–12.15, 16.12 kell 13.00–16.15, 12.01 kell 14.00–15.30

NB! Tunniplaan võib mõne aine puhul muutuda.

  • Tutvu ainete sisukirjeldusega sisejulgeoleku õppekava vahendusel: https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad
  • Magistrantide õppetöö toimub üle nädala neljapäevast laupäevani.
  • Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Diana Lüütsepp (tel 5303 3492, diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee), magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 5560 1136, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

 

 

  

  


 

Viimati muudetud: 31.08.2022