Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja osalemiseks üksikutel õppeainetel saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 44 € 1 EAP
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.
 

2018/2019. õa sügissemestril on võimalik osaleda järgmistel Avatud akadeemia ainetel

 

Sisejulgeoleku instituut 

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg

 

uued ained septembrist 2019

   

 

Täiendav informatsioon:

  • Ained toimuvad N-L paaris nädalatel
  • Magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 696 5493; kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)
  • Õppekorralduse spetsialist Diana Lüütsepp (tel 696 5493; diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee)
     

REGISTREERUMINE on selleks korraks lõppenud.

 

Avatud ained

Aine nimetus Lektor Toimumiseaeg Täiendav informatsioon 
       
Isikliku karjääri juhtimine Aiki Pärle neljapäeviti 31.01-14.03 kl 15.00-18.15  
Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine Marika Merits (TTK), Rauni Rohuniit (SKA), Uno Traat (SKA), Mare Tupits (TTK) 18.01.- 28.03.2019 Õppeainet loetakse koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga (piiratud arv vabu kohti).
       

Täiendav informatsioon ja registreerumine: Õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm, (696 5403; liina.tamm [at] sisekaitse.ee).