Avatud ained

 

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja üksikutes õppeainetes osalemiseks saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on sooviavaldus (kirjutada koolitus [at] sisekaitse.ee) ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 55 €, 1 EAP (koos käibemaksuga).
Õppeteenustasu tuleb ära maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias kohapeal (Kase 61, Tallinn).

 

Avatud ained 2024/2025. õppeaastal

 

Ainekood Aine nimetus Maht Õppejõud Toimumise aeg Lühikirjeldus
SÜGISSEMESTER          
FMTC5311 Tolliõigus ja tollitoimingud (FK230) 5+2 EAP Helle Koitla

Sügis- ja kevadsemester

Reede ja/või laupäev

Mooduli läbimisel õppur selgitab Eesti ja Euroopa Liidu tollipoliitika põhialuseid ning tulenevalt tollialastest õigusaktidest kauba suunamist tolliprotseduurile.

FMTC5302 Makromajandus ja turud (FK240) 4 EAP Indrek Saar

 

Reede ja/või laupäev

Mooduli läbimisel õppur selgitab majandusteooriast lähtudes majanduses toimuvate protsesside toimimist ning kohaldab hoolsusmeetmeid ettevõtte riskijuhtimises.

FMTC5089 Tolliprotseduurid (FS230) 4 EAP Helle Koitla   Mooduli läbimisel õppur nõustab kauba suunamist tolliprotseduurile vastavalt tollialastele õigusaktidele
RPTC5203 Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa (e-kursus) 1 EAP Igor Šarin Sügissemester Õpetusega taotletakse, et e-kursuse läbinul on vabatahtliku päästja ennetustööks vajalikud algteadmised.
           
KEVADSEMESTER          
FMTC5308 Maksude finantsarvestuslik käsitlus (FK220) 7 EAP   Reede ja/või laupäev

Mooduli läbimisel õppur rakendab maksundusalaseid teadmisi äritegevusega kaasnevate majandussündmuste finantskirjendamises

FMTC5312 Keelud ja piirangud (FK230) 4 EAP Helle Koitla Reede ja/või laupäev Mooduli läbimisel õppur selgitab kaupadele rakenduvaid keelde ja piiranguid.
FMTC5303 Riigirahandus ja majandusstatistika (FK240) 4 EAP   Reede ja/või laupäev

Mooduli läbimisel õppur kasutab majandusteooriat ja statistilisi andmeanalüüsimeetodeid majanduse ja avaliku sektori tegevuse analüüsimiseks.

FMTC5309 Maksuõigus ja maksukorraldus (FK240) 4 EAP Aune Maria Marjapuu Reede ja/või laupäev Mooduli läbimisel õppur selgitab maksuõiguse ja maksukorralduse põhialuseid, sh omab ülevaadet maksumenetluse läbiviimisest ning tunneb MKSi.
FMTC5082 Majandusstatistika (FS240) 4 EAP    

Mooduli läbimisel õppur kasutab statistilisi andmeanalüüsimeetodeid majandusnähtuste ja nendevaheliste seoste analüüsimiseks.

FMTC5085 Raamatupidamine (FS240) 8 EAP   Vastavalt kalenderplaanile Mooduli läbimisel õppur nõustab tüüpolukorras ettevõtlustegevuses osalejaid finantsalastes küsimustes.

 


2024/2025. õppeaastal on võimalik õppida mikrokraadikavadel
Mikrokraadikavadest saab võtta ka üksikuid mooduleid (õppeaineid). 

 

Lisainfo: Kaija Seisonen, täiendusõppe keskus, kaija.seisonen [at] sisekaitse.ee, (vabakuulaja lepingud, arve)