Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja üksikutes õppeainetes osalemiseks saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 44 € 1 EAP.
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.


2020/2021. õppeaastal on võimalik osaleda järgmistes avatud akadeemia ainetes:
 

Sisejulgeoleku instituut (magistriõpe)  

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 2020/2021. õa
Kvantitatiivse andmeanalüüsi praktikum 2 Indrek Saar 24.04 kell 9.00-12.15, 22.05 kell 9.00-12.15, 05.06 kell 9.00-12.15

 

  • Tutvu ainete sisukirjeldusega sisejulgeoleku õppekavas: https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad
  • Magistrantide õppetöö toimub üle nädala neljapäevast laupäevani.
  • Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Siret Linnas (tel 5306 9431, siret.linnas [at] sisekaitse.ee), magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 5883 7493, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

 

 

Finantskolledž (rakenduskõrgharidus) 

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 
Finantsarvestus 23 Maret Güldenkoh 09.01.-11.06.2021, üle nädala reedel ja laupäeval.
Maksuarvestus II 7 Maret Güldenkoh 05.02 kell 16.45-20.00, 19.02 kell 16.45-20.00, 05.03 kell 16.45-20.00, 06.03 kell 13.00-16.30, 19.03 kell 16.45-20.00, 20.03 kell 08.30-12.00, 09.04 kell 16.45-20.00, 10.04 kell 08.30-12.00, 23.04 kell 16.45-20.00, 07.05 kell 16.45-20.00, 21.05 kell 16.45-20.00, 22.05 kell 13.00-16.30, 04.06 kell 16.45-20.00, 12.06 kell 13.00-16.30.
Juhtimisarvestus 16 Maret Güldenkoh 22.01-12.06.2021, üle nädala reedel ja laupäeval.

 

 

Avatud ained

Aine nimetus

EAP

Õppejõud

Toimumise aeg 2020/2021. õa

Eesti keele ortograafia lõputöö kirjutajale
KEEC5233

2

Triin Kibar

01.10.2020–14.01.2021
neljapäeviti kell 15.00–18.15

Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa (e-kursus) 
RPTC5203

1

Igor Šarin

Õppetöö toimub Moodle keskkonnas

 

Lisainfo ja registreerumine: õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm,  (tel 696 5403, liina.tamm [at] sisekaitse.ee)
 

  

  


 

Viimati muudetud: 05.01.2021