Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja üksikutes õppeainetes osalemiseks saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 55 eurot 1 EAP eest.
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub üldjuhul Sisekaitseakadeemias kohapeal (Kase 61, Tallinn).


2021/2022. õppeaastal on võimalik osaleda järgmistes avatud akadeemia ainetes:
 

Sisejulgeoleku instituut (magistriõpe)  

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 2021/2022. õa kevadsemestril
Kvantitatiivne andmeanalüüs 2 Indrek Saar 19.05 kell 14.00–17.15, 04.06 kell 09.00-12.15, 17.06 kell 10.45-14.30 (tunnid toimuvad arvutiklassis)

 

  • Tutvu ainete sisukirjeldusega sisejulgeoleku õppekava vahendusel: https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad
  • Magistrantide õppetöö toimub üle nädala neljapäevast laupäevani.
  • Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Siret Linnas (tel 5306 9431, siret.linnas [at] sisekaitse.ee), magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 5883 7493, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

 

 

Finantskolledž (rakenduskõrgharidus) 

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 
Maksundus ja toll II  16 Hannes Udde,
Helle Koitla
13.11 kell 13.00-16.30; 26.11 kell 8.30-18.15; 27.11 kell 13.00-16.30; 10.12 kell 8.30-12.00, 16.45-20.00; 11.12 kell 8.30-12.00; 07.01.2022 kell 8.30-12.00, 16.45-20.00; 21.01.2022 kell 8.30-20.00; 22.01.2022 kell 8.30-12.00; 04.02.2022 kell 13.00-18.15, 05.02.2022 kell 8.30-12.00.

 

 

Avatud ained

Aine nimetus EAP Vastutav
õppejõud
Toimumise aeg 2022/2023. õa

Vaimne enesejuhtimine
ÕOKC5219

3 Täpsustub 09.02; 16.02; 02.03; 09.03; 16.03; 23.03
30.03; 06.04; 13.04; 20.04; 27.04; 04.05

Õppetöö toimub kella 17.00- 19.30.
Õppetööd toimub 09.02 ja 04.05 ruumis A109.
Teistel kuupäevadel Moodle keskkonnas.

Soome keel edasijõudnutele
KEEC5239

Eeldusaine:
KEEC5238 Soome keel algajatele

3 Ilona Säälik 10.02; 17.02; 03.03; 10.03; 17.03; 24.03; 31.03; 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 05.05; 12.05;

Õppetöö toimub kella 15.00-18.15 ruumis B203.
Õppetöö toimub 19.05. kella 15.00-16.30 ruumis B203.
 

Ülekuulamine ja kehakeel
ÕOKC5211

3 Riina Kroonberg, Raivo Öpik

10.02; 17.02; 03.03; 10.03
Loengud toimuvad kella 15.00-18.15 ruumis B204.

17.03; 31.03; 14.04; 28.04; 12.05 -1 rühma praktikumid.
24.03; 07.04; 21.04; 05.05; 19.05 2 rühma praktikumid.
Praktikumid toimuvad kella 15.00-18.15 ruumides B122 ja B124.

Avalik eneseväljendus ja esinemisjulgus
ÕOKC5214

3 Triin Kibar 03.02; 10.02; 17.02; 03.03; 10.03; 17.03; 24.03; 31.03; 07.04.

Õppetöö toimub kella 15.00-18.15 ruumis B230.

Eesti keele ortograafia lõputöö kirjutajale
KEEC5233

2 Triin Kibar 04.03; 11.03; 18.03; 25.03; 01.04; 08.04; 22.04; 29.04; 06.05.

Õppetöö toimub kella 08.30-12.00 Moodle keskkonnas.

Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine  (koostöös TTKK-ga)
VALSV16

3 Rauni Rohuniit, Kristjan Sepp, Mare Tupits, Marika Merits,
Uno Traat
21.01 kella 10.00-14.00   Tallinna Tervishoiukõrgkoolis.
28.01 kella 9.30-15.00    Tallinna Tervishoiukõrgkoolis.
11.02 kella 9.00-14.30     Sisekaitseakadeemias, B203.
18.02 kella 9.00-16.00    Tallinna Tervishoiukõrgkoolis.
04.03 kella 9.00-12.00    Sisekaitseakadeemias, B117.
18.03 kella 9.00-16.00     Tallinna Tervishoiukõrgkoolis.
22.03 kella 9.00-12.00     LSV konverents, A108/A109.TREENINGUTE AJAKAVAD

Iga treening annab 1 EAP ja õpingute vältel saab treeningute eest kokku kuni 4 EAP-d valida. Treeningutele võib registreeruda ka ilma EAP-sid saamata.
 

Treening Juhendaja Toimumise aeg
Korvpall Rein Tammik Esmaspäeviti (31.01-04.04.22) kell 17.00-18.30 pallimängusaalis
"Keha trimmi" rühmatreening 1 Mirjam Vint Teisipäeviti (01.02-05.04.22) kell 16.45-18.00 rühmatreeningute saalis
"Keha trimmi" rühmatreening 2 Mirjam Vint Teisipäeviti (12.04-14.06.22) kell 16.45-18.00 rühmatreeningute saalis
Võrkpall algajatele Artur Pärtel Teisipäeviti (01.02-05.04.22) kell 17.00-18.30 pallimängusaalis
Võrkpall edasijõudnutele Artur Pärtel Teisipäeviti (01.02-05.04.22) kell18.30-20.00 pallimängusaalis
Venitustreening Anastassia Donets Teisipäeviti üle nädala (01.02-07. 06.22) kell 18.30-19.30 suures matisaalis
Tants Triin Kibar/ kadetid Kolmapäeviti (02.02-06.04.22) kell 16.35-17.45 rühmatreeningute saalis
Jooga Reet Remmel Kolmapäeviti (02.02-06.04.22) kell 18.30-19.40 suures matisaalis
Peotants Jaan Spaidel Kolmapäeviti (02.02-06.04.22) kell 19.00-20.30 aatriumis

Treeningud eriprogrammi järgi (tippsport või erivajadus), spordijuhi nõusolekul ja personaalselt kokku lepitud tingimustel.

Lisainfo ja registreerumine: õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm,  (tel 696 5403, liina.tamm [at] sisekaitse.ee)

  

  


 

Viimati muudetud: 31.12.2021