Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja üksikutes õppeainetes osalemiseks saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 55 eurot 1 EAP eest.
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub üldjuhul Sisekaitseakadeemias kohapeal (Kase 61, Tallinn).


2021/2022. õppeaastal on võimalik osaleda järgmistes avatud akadeemia ainetes:
 

Sisejulgeoleku instituut (magistriõpe)  

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 2021/2022. õa sügissemestril
Kriisireguleerimine ja -juhtimine 7 Peeter Moora 09.09 kell 14.00-17.15, 07.10 kell 14.00-15.30, 08.10 kell 13.00-16.15, 21.10 kell 14.00-17.15, 05.11 kell 9.00-12.15, 19.11 kell 9.00-12.15, 02.12 kell 14.00-19.00, 16.12 kell 14.00-17.15, 13.01 kell 14.00-17.15, 14.01 kell 9.00-12.15, 28.01 kell 9.00-10.30
Kriisikommunikatsioon ja -psühholoogia 5 Evelin Uibokand 10.09 kell 9.00-16.15, 23.09 kell 15.45-17.15, 24.09 kell 10.45-16.15, 07.10 kell 15.45-17.15, 22.10 kell 10.45-16.15, 23.10 kell 13.00-16.15, 05.11 kell 13.00-14.30
Riskihaldus ja elutähtsa teenuse toimepidevus 5 Jaan Tross 24.09 kell 16.30-18.00, 08.10 kell 9.00-12.15, 21.10 kell 10.00-13.15, 22.10 kell 9.00-10.30, 04.11 kell 10.00-13.15, 06.11 kell 14.45-16.15, 02.12 kell 10.00-13.15, 03.12 kell 9.00-12.15, 14.01 kell 13.00-16.15
Hädaolukorraks valmistumine 4 Jaan Tross 25.09 kell 13.00-16.15, 09.10 kell 9.00-12.15, 04.11 kell 14.00-17.15, 06.11 kell 9.00-12.15, 20.11 kell 13.00-16.15, 03.12 kell 13.00-16.15
Kriminaalanalüüs 2 Helina Uku 09.10 kell 9.00-12.15, 23.10 kell 13.00-16.15, 06.11 kell 14.45-18.00
Kriminaal- ja karistuspoliitika aktuaalsed probleemid 3 Mari-Liis Sööt 10.09 kell 17.00-18.30, 23.09 kell 15.45-17.15, 07.10 kell 16.30-18.00, 05.11 kell 9.00-14.30, 17.12 kell 9.00-12.15, 14.01 kell 9.00-10.30
Politsei juhtimine ja paiknemine valitsemissüsteemis 5 Priit Suve 10.09 kell 13.00-16.15, 22.10 kell 13.00-16.15, 19.11 kell 9.00-12.15, 02.12 kell 11.45-19.00, 13.01 kell 15.45-19.00, 27.01 kell 11.45-17.15

 

  • Tutvu ainete sisukirjeldusega sisejulgeoleku õppekava vahendusel: https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad
  • Magistrantide õppetöö toimub üle nädala neljapäevast laupäevani.
  • Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Siret Linnas (tel 5306 9431, siret.linnas [at] sisekaitse.ee), magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 5883 7493, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

 

 

Finantskolledž (rakenduskõrgharidus) 

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 
Finantsarvestus 23 Maret Güldenkoh 09.01.-11.06.2021, üle nädala reedel ja laupäeval.
Maksuarvestus II 7 Maret Güldenkoh 05.02 kell 16.45-20.00, 19.02 kell 16.45-20.00, 05.03 kell 16.45-20.00, 06.03 kell 13.00-16.30, 19.03 kell 16.45-20.00, 20.03 kell 08.30-12.00, 09.04 kell 16.45-20.00, 10.04 kell 08.30-12.00, 23.04 kell 16.45-20.00, 07.05 kell 16.45-20.00, 21.05 kell 16.45-20.00, 22.05 kell 13.00-16.30, 04.06 kell 16.45-20.00, 12.06 kell 13.00-16.30.
Juhtimisarvestus 16 Maret Güldenkoh 22.01-12.06.2021, üle nädala reedel ja laupäeval.

 

 

Avatud ained

Aine nimetus

EAP

Õppejõud

Toimumise aeg 2020/2021. õa

Eesti keele ortograafia lõputöö kirjutajale
KEEC5233

2

Triin Kibar

01.10.2020–14.01.2021
neljapäeviti kell 15.00–18.15

Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa (e-kursus) 
RPTC5203

1

Igor Šarin

Õppetöö toimub Moodle keskkonnas

 

Lisainfo ja registreerumine: õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm,  (tel 696 5403, liina.tamm [at] sisekaitse.ee)
 

  

  


 

Viimati muudetud: 13.07.2021