Vilistlaskogu

Mittetulundusühing Sisekaitseakadeemia Vilistlaskogu on Sisekaitseakadeemia vilistlaskonna vabatahtlik ühendus, mis on uuesti asutatud 21. jaanuaril 2014. aastal Tallinnas toimunud asutamiskoosolekul. Asutatud vilistlaskogu peab ennast 12. oktoobril 1996. aastal asutatud Eesti Riigikaitse Akadeemia vilistlaskogu järglaseks. 

Vilistlaskogu inglise keelne nimetus on Alumni Association of Estonian Academy of Security Sciences. 

Vilistlaskogu tegevuse põhieesmärkideks on:

  • Ühendada Sisekaitseakadeemia vilistlasi.
  • Arendada Sisekaitseakadeemia ja Vilistlaskogu vahelist koostööd hariduse, teaduse ja praktika valdkonnas.
  • Osaleda riigikaitselise hariduse ning -teaduse kujundamisel Eestis.
  • Tutvustada Sisekaitseakadeemiat ja riigikaitselist haridust.
  • Nõustada Sisekaitseakadeemia tegevust ja aidata kaasa Sisekaitseakadeemia arengule.
  • Teha koostööd Eesti ja välismaa vastavate ühendustega.