Kolledžite ja sisejulgeoleku instituudi nõukogud

Kolledži/instituudi nõukogu on kolledži/instituudi juurde eriala arendamiseks moodustatud nõuandev kogu, mille põhiülesanded on kolledži/instituudi ja sellele vastavate erialade valitsusasutuste koostöö korraldamine, ettepanekute tegemine õppekavasid, üliõpilaste vastuvõtu tingimusi, eelarve kujundamist, koolitusvajaduste kindlaksmääramist ja teistes vastavat kolledžit/instituuti puudutavates küsimustes.

Kolledži/instituudi nõukogu tegevust juhib ja nõukogu kutsub kokku esimees, kelleks on vastava valitsusasutuse juht või tema määratud isik.

 
Sisejulgeoleku instituudi nõukogu koosseis

Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler (nõukogu esimees)
Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna juhataja
Sisekaitseakadeemia rektor
Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse juhataja
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriprogrammi juht
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse juhataja-vanemlektor
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistri eriala 1. kursuse rühmavanem

 

Finantskolledži nõukogu koosseis

Triin Raaper – Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja (nõukogu esimees) 
Eerik Heldna – Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja
Jaanus Värk – Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna juhataja
Kerly Randlane – Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor
Hannes Udde – Sisekaitseakadeemia finantskolledži õppetooli juhataja-lektor
Indrek Saar – Sisekaitseakadeemia finantskolledži professor
Irmeli Jasson – Sisekaitseakadeemia finantskolledži tolli ja maksunduse eriala õppegrupi FS210 üliõpilane

 

Justiitskolledži nõukogu koosseis

Rait Kuuse – Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsler (nõukogu esimees)
Pille-Riin Kristmann – Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik
Raido Liitmäe – valvurite nõukogu esindaja, Tallinna Vangla valvur
Marika Lillepõld – kontaktisikutenõukogu esindaja, Tartu Vangla inspektor-kontaktisik
Marek Aas – Viru Vangla direktor
Kristina Heering –Tartu Vangla neljanda üksuse juht
Hannes Liivak – Tallinna Vangla direktor
Kätriin Saarma – õppurite esindaja, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži korrektsiooni eriala õpperühma KS200 üliõpilane
Laura Kikas – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor
Maret Miljan – õppejõudude esindaja, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli juhataja-lektor 
Siim Poll – õppejõudude esindaja, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli vanemõpetaja  

 

Politsei- ja piirivalvekolledži nõukogu koosseis

Egert Belitšev  Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor (nõukogu esimees)
Krista Aas – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal
Janne Pikma – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal
Tarvo Kruup – Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt
Kristian Jaani – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Kadri Ann Salla – politsei- ja piirivalvekolledži direktori asetäitja
Veiko Kommusaar – Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
Raimo Kiveste – politsei- ja piirivalvekolledži turvataktika õppetooli nooremlektor
(akadeemiliste töötajate esindaja)
Keil-Karlis Kalind – PtS211 õpperühma üliõpilane (üliõpilaskonna esindaja)

 

Päästekolledži nõukogu koosseis

Margo Klaos  Päästeameti peadirektor (nõukogu esimees)
Kätlin Alvela – Häirekeskuse peadirektor
Heiki Soodla  Päästeameti Lääne päästekeskuse juht
Viktor Saaremets - Päästeameti päästetööde osakonna juhataja
Tagne Tähe – Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja
Tuuli Räim – Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja
Katrin Ehala – Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhataja
Tarvi Ojala - Siseministeeriumi pääste- ja ohutuspoliitika osakonna juhataja
Viola Mäemurd - Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna juhataja
Jaanis Otsla – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor
Tarmo Terep – Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhatajalektor
Kady Danilas – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja
Eliis Roosmaa - Sisekaitseakadeemia päästekolledži õpperühma RS210 üliõpilane.