Kolledžite ja sisejulgeoleku instituudi nõukogud

Kolledži/instituudi nõukogu on kolledži/instituudi juurde eriala arendamiseks moodustatud nõuandev kogu, mille põhiülesanded on kolledži/instituudi ja sellele vastavate erialade valitsusasutuste koostöö korraldamine, ettepanekute tegemine õppekavasid, üliõpilaste vastuvõtu tingimusi, eelarve kujundamist, koolitusvajaduste kindlaksmääramist ja teistes vastavat kolledžit/instituuti puudutavates küsimustes.

Kolledži/instituudi nõukogu tegevust juhib ja nõukogu kutsub kokku esimees, kelleks on vastava valitsusasutuse juht või tema määratud isik.

 
Sisejulgeoleku instituudi nõukogu koosseis

Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler (nõukogu esimees)
Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna juhataja
Sisekaitseakadeemia rektor
Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse juhataja
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriprogrammi juht
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse juhataja-vanemlektor
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistri eriala 1. kursuse rühmavanem

 

Finantskolledži nõukogu koosseis

Triin Raaper – Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja (nõukogu esimees) 
Eerik Heldna – Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja
Jaanus Värk – Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna juhataja
Kerly Randlane – Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor
Hannes Udde – Sisekaitseakadeemia finantskolledži õppetooli juhataja-lektor
Indrek Saar – Sisekaitseakadeemia finantskolledži professor
Irmeli Jasson – Sisekaitseakadeemia finantskolledži tolli ja maksunduse eriala õppegrupi FS210 üliõpilane

 

Vanglateenistuse kolledži nõukogu koosseis

Rait Kuuse – Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsler (nõukogu esimees)
Hannes Liivak – Tallinna Vangla direktor
Laura Kikas – Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži direktor
Maret Miljan – õppejõudude esindaja, Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži vangistuskorralduse õppetooli juhataja-lektor 
Siim Poll – õppejõudude esindaja, Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži vangistuskorralduse õppetooli vanemõpetaja  
Kristel Nuume – Viru vangla personaliosakonna haridusjuht
Lauri Lehtla – Tallinna vangla valvurite nõukogu esindaja, Tallinna Vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor
Mairit Tiigivee – Tartu vangla kontaktisikute nõukogu esindaja, Tartu Vangla inspektor-kontaktisik
Triin Salomets – Viru vangla teise üksuse juht
Ivo Nigul – Viru vangla personaliosakonna väljaõppe peaspetsialist;
Kaia Paesalu – õppurite esindaja, Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži korrektsiooni eriala KS230 õpperühma üliõpilane;

Politsei- ja piirivalvekolledži nõukogu koosseis

Egert Belitšev – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor (nõukogu esimees)
Heiko Mihkelson – Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal ülesannetes
Janne Pikma – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal
Tarvo Kruup – Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt
Kristian Jaani – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Kadri Ann Salla – politsei- ja piirivalvekolledži direktori asetäitja
Joosep Kaasik – Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
Chris Eljas – politsei- ja piirivalvekolledži süüteomenetluse õppetooli juhataja-vanemlektor (akadeemiliste töötajate esindaja)
Simon Susi – PtS223 õpperühma üliõpilane (üliõpilaskonna esindaja)

 

Päästekolledži nõukogu koosseis

Margo Klaos  Päästeameti peadirektor (nõukogu esimees)
Kätlin Alvela – Häirekeskuse peadirektor
Heiki Soodla  Päästeameti Lääne päästekeskuse juht
Viktor Saaremets - Päästeameti päästetööde osakonna juhataja
Maret Rannala – Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja
Meelis Mesi – Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja
Katrin Ehala – Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhataja
Tarvi Ojala - Siseministeeriumi pääste- ja ohutuspoliitika osakonna juhataja
Viola Mäemurd - Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna juhataja
Jaanis Otsla – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor
Ülle Mäe – Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhataja-vanemlektor
Kady Danilas – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja
Liis-Marii Kõuts - Sisekaitseakadeemia päästekolledži õpperühma RS210 üliõpilane