Veebiseminar "Turvaline digiriik"

Turvaline digiriik

Sisejulgeoleku instituut korraldab 10. mail veebiseminari, et rääkida digiriigi olemusest ja kaasnevatest väljakutsetest ning ohtudest siseturvalisuse vallas.

Eesti on tunnustatud digiriik, kus elanikud naudivad digilahendustega kaasevaid mugavusi. Samas on digiriigis arvukad uued seadmed ning digitehnoloogia pakutavate võimaluste rakendamine muutnud ühiskondlikke toimeprotsesse ja laiendanud sfääri, mida riik ning riigi pakutavad teenused hõlmavad. Tehnoloogiline komponent on pea igal tegevusel ning piiridega füüsilisele sfäärile lisaks toimub digiriigi ja selle elanike tegevus nüüd ka piirideta virtuaalruumis. Lisaks kasutusmugavusele on digitehnoloogia kasutuselevõtuga suurenenud ohuvektorite hulk.

Sagedasti räägitakse digiriiki ohustavatest teguritest riigi julgeoleku võtmes: kaitsta tuleb riiklike teenuseid rünnakute ja taristut väärkasutamise või info lekkimise eest; inforuumi teiste riikide mõjutustegevuse eest. Samas on ka siseturvalisuse kontekstis digiriigiks arenemine ning tehnoloogia pidev täienemine kaasa toonud hulgaliselt uusi väljakutseid: laienenud on sfäär, milles toimuva seaduspärasust tuleb jälgida; mitmekesistunud on ohud, mille eest tuleb elanikku kaitsta ja probleemide korral abi pakkuda; keerukamaks on muutunud süsteemid, mille toimepidevus on vajalik turvalisuse tagamiseks; hägustunud on piir virtuaalsuse ja reaalsuse, fabritseeritud ja tõelise vahel.

Käesoleva veebiseminari eesmärk on arutleda selle üle, mida tähendab digiriigi kontekstis siseturvalisus ning missugused on tänased ja homsed väljakutsed digiriigi siseturvalisuse tagamisel.

Seminari töökeel on eesti keel ja algus kell 10.00 (kohaliku aja järgi).

Sündmust modereerib ja vestlusringi juhib SJI teaduskeskuse nooremteadur Jaanika Puusalu

Veebiseminari on kuulama ja kaasa mõtlema oodatud kõik, kel huvi digiriigi siseturvalisuse tagamise teemade vastu!

AJAKAVA * 

10:00 - 10:05

Organisatoorne info

 

10:05 - 10:15

Seminari sissejuhatus

Jaanika Puusalu

Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse nooremteadur

10:15 - 10:45

Tuleviku politsei – digitaalne politsei?

Krista Aas

Politsei- ja Piirivalveamet, peadirektori asetäitja arenduse alal

10:45 - 11:15

Tehisintellekt ja süsteemse usalduskriisi risk

Oliver Laas

Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituudi nooremlektor

11:15 - 11:45

Turvaline digiriik - kuidas tundub?

Tanel Mällo

Cybernetica AS, teadur

11:45 - 12:00

Sirutuspaus

 

12:00 - 12:30

Kas ja kuidas mõjutab tehnoloogia kiire areng SMITi?

Einar Laagriküll

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), peadirektori asetäitja baasteenuste valdkonnas

12:30 - 13:00

Digiriigi tuleviku mõju ja väljakutsed siseturvalisusele

Alli Murula

Siseministeerium, IT valdkonna strateegia juht

13:00 - 13:45

Vestlusring:

Missugused oskused ja tehnoloogiad on digiriigi turvalisuse tagamiseks vajalikud täna, millised homme?

Laura Kikas, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor

Jaanis Otsla, Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja

Ülar Praakel, Sisekaitseakadeemia IKT/infoturbejuht (SMIT)

Veiko Randlaine, Sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse juht

 

13:45 - 14:00

Seminari lõpetamine

 

* Korraldajatel on õigus ajakava muuta

 

Registreerumine on lõppenud!

Sündmus toimub virtuaalselt MS Teamsi kaudu. Osalejatel palume veenduda, et teie arvutis või nutiseadmes rakendus töötab, ja vajadusel see alla laadida.

Avame virtuaalse ligipääsu MS Teamsi ruumi 10. mail kell 9.50 (kohaliku aja järgi).

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   Lisainfo:

Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee