Päästja

 

Päästja erialale avalikku konkurssi ei toimu. Päästjaks saab õppima tulla Päästeameti suunamiskirja alusel. Õpe avatakse kaks korda aastas (augusti lõpus ja jaanuaris). Päästja õpingutest huvitatutel tuleb esmalt pöörduda vastava päästekeskuse poole.

  • Lõuna päästekeskus (Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa - Maarja Ainsoo, tel 5288 179; e-post maarja.ainsoo [at] rescue.ee
  • Põhja päästekeskus (Harjumaa) Kristi Gross, tel 5304 4137; e-post kristi.gross [at] rescue.ee
  • Ida päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa) - Nelet Verbin, tel 5565 2063; e-post nelet.verbin [at] rescue.ee
  • Lääne päästekeskus (Järvamaa, Raplamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa, Kihnu, Ruhnu) - Anu Paumer, tel 5377 8028; e-post anu.paumer [at] rescue.ee

 

Päästja õpe toimub Sisekaitseakadeemia päästekolledži Väike-Maarja õppekeskuses päevaõppe vormis ning eriala kutseeksamiga lõpetajale omistatakse päästja, tase 4 kutsekvalifikatsioon. 

Päästja õppekava kestab 40 õppenädalat, millest:

  • õppetöö koolis koos valikainetega 29 õppenädalat;  
  • praktika päästekomandos 11 õppenädalat. 

Lisainfo õppetöö korralduse kohta päästekolledži õppekorralduse spetsialistilt Terje Lõomets-Lõokeselt, tel 53 508 455, e-post terje.loomets-looke [at] sisekaitse.ee.

 

Päästja tööst

Päästja töö eesmärk on teha pääste- ja ennetustööd, kaitsta inimeste tervist, päästa elu, vara ja keskkonda, valmistuda ohu-, kriisi- ja hädaolukordade lahendamiseks. Päästja tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks. Päästja teeb erinevat liiki päästetöid (tulekustutustööd, nööripääste, veepääste, liiklusõnnetuste järgsed päästetööd, ohtlike ainete õnnetuste tagajärgede likvideerimine). Päästetööl puutub päästja kokku erinevate ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule ja/või tervisele. 

Päästja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma päästeasutusele pandud kohustusi, peab suutma töötada pingeolukorras, erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemsetes tingimustes ning olema meeskonnamängija. Päästjalt eeldatakse head füüsilist ja vaimset vormi, ta peab olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, hea suhtlemisoskusega ja kiire muutustele reageerija. Valmis tuleb olla psüühikat traumeerivateks olukordadeks.

Päästja töötab meeskonna liikmena. Päästetööl täidab ta päästetöö juhi korraldusi, kuid vajaduse korral peab iseseisvalt otsuseid vastu võtma.

Päästjad leiavad tööd erinevates riiklikes päästekomandodes üle Eesti, mida on kokku 72.

Päästja töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest.  

Vaata ka päästja, tase 4 kutsestandardit.

 

 

Kandideerimis- ja vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema: 

  • keskharidus või sellele vastavat kvalifikatsioon; 
  • eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; 

Lisaks tuleb läbida füüsilised katsed ja tervisekontroll (määrus: Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded).

Kandideerimiseks palume ühendust võtta enda piirkonna päästekeskusega (vt kontakte ülal).