Finantskolledži esseekonkurss

esseekonkurss

Sisekaitseakadeemia finantskolledž korraldab esseekonkurssi „Eesti maksusüsteem aastal 2050“. Konkurss on suunatud 10.-12. klassi õpilastele. Essee kirjutamisel olge loovad ja laske fantaasiasulel lennata.

Konkursi tingimused:

 1. Essee pealkirjaks märkida „Eesti maksusüsteem aastal 2050“.
 2. Töö kirjutamisel jälgida ausa kirjutamise põhimõtet:
  • teise autori, andmestiku jne. kasutamine tuleb viidata.
 3. Essee pikkus maksimum 4500 tähemärki koos tühikutega.
 4. Essee saata aadressile: esseekonkurss [at] sisekaitse.ee.
 5. E-kirjale lisada autori nimi, kool, klass, kontaktandmed, mille kaudu vajadusel ühendust võtta.
 6. Essee esitamise tähtaeg 7.märts 2023 (k. a.).
 7. Tulemused teeme teatavaks 20. märts 2023.
 8. Võitjad tehakse teatavaks ja nende tööd avaldatakse finantskolledži Facebooki lehel.

 

Auhinnad 3 parimale esseekirjutajale:

 • Ekskursioon Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones
 • Sisekaitseakadeemia meened
   

Abiks essee kirjutamisel: Eestis kehtib 2022. aasta seisuga proportsionaalne maksusüsteem, mis tähendab, et kõigile kehtib sama maksumäär olenemata sissetulekust. Küll aga on Eestis kasutusel maksuvaba tulu arvestamine, kus tulumääraga kuni 7848 eurot (alates 2023 aastast) rakendatakse maksuvabastust. Iga ületatud euro eest hakkab maksuvabastuse suurus vähenema. Lisaks sellele jagunevad maksud riiklikeks ja kohalikeks maksudeks.

Essee kirjutamisel võib lähtuda järgmistest probleemipüstitustest:

 • Kas hetkel Eestis kehtiv maksusüsteem on parim lahendus?
 • Milliseid teiste riikide maksusüsteeme võiks eeskujuks tuua?
 • Milliseid ajaloos tuntuid edukaid teiste riikide maksusüsteeme oleks võimalik Eestis rakendada?
 • Milline oleks Eesti riigile kõige parem maksusüsteem?

 

Lisainfo: esseekonkurss [at] sisekaitse.ee