Tutvustus

Päästekolledž koolitab päästeteenistujaid nii kutseõppe kui ka rakenduskõrghariduse tasemel. Kutseõppe erialadel kestab õpe kolmest kuust ühe aastani, rakenduskõrgharidus omandatakse kolme aastaga, kusjuures on võimalus jätkata õpinguid sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes.


Kolledži koostööpartnerid on Päästeamet, Häirekeskus ja mitmed kõrgkoolid. Õppetöö toimub nii Tallinnas kui ka Väike-Maarjas.

Ajalugu

Sisekaitseakadeemia päästekolledž tegutseb alates 1993. aastast, mil alustasid õppetööd esimesed päästeteenistuse erialale vastu võetud 16 üliõpilast. Paralleelselt koolituse käivitamisega Tallinnas Kase tänaval otsis Päästeamet võimalusi kutsehariduse andmiseks. Valik langes Väike-Maarja põllutöökoolile, kus tuletõrje- ja päästealane õpe algas 1993. aastal. Õige hoo sai õppetöö sisse 1994. aastal, kui moodustati Väike-Maarja õppekeskus, kus päästekool oli juba iseseisva staatusega.

Kontakt

Päästekolledž

Kase 61, Tallinn

12012, Harju maakond

 

Väike-Maarja õppekeskus

J.Liivi 6

462025 Väike-Maarja

Lääne-Virumaa

regina.kuuskla [at] sisekaitse.ee

ÕPPEKORRALDUSE SPETSIALISTID

  • Paula Vaab, paula.vaab [at] sisekaitse.ee 
    (kõrgharidus)
  • Anella Pikki, 322 8450, anella.pikki [at] siekaitse.ee 
    (kutseõpe)

 

Põhimäärus

Tutvu Päästekolledži põhimäärusega.

 

     

päästeautod