Tutvustus

Vanglateenistuse kolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet vähemalt keskharidusega noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest.

Kutseõppe erialadel kestab õpe kuni üks aasta, rakenduskõrgharidus omandatakse kolme aastaga, mille järel on võimalus jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes. Vanglateenistuse kolledži peamised koostööpartnerid on Justiitsministeerium ning kõik Eesti vanglad. Samuti on kolledžil mitmeid välispartnereid. Õppetöö toimub Tallinnas ning praktikate ajal vanglates üle Eesti. Tutvu vanglatega lähemalt vabadusevalvur.ee!

Vanglateenistus korraldab iga-aastaseid kutsemeisterlikkuse võistlusi, kuhu on kaasatud ka vanglateenistuse kolledži õppurid ja töötajad.

Teretulemast!

Ajalugu

Koos Sisekaitseakadeemia loomisega 1992. aastal avati Korrektsioonikolledž, mis 2004. aastal nimetati Justiitskolledžiks. Kolledžis on loomisest saadik õpetatud korrektsiooni eriala. Vanglaametniku eriala õpetati varem mitmes erinevas koolis, 2005/2006. õppeaastast hakati seda õpetama vaid justiitskolledžis. Alates 2024. aastast kannab kolledž nime Vanglateenistuse kolledž.

Kontakt

Vanglateenistuse kolledž

Sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012

Tallinn

 

Õppekorralduse spetsialist

Kristi Dodjak:kristi.dodjak [at] sisekaitse.ee

Telefon: +372 5348 9809

 

PERSONAL
 

Vastuvõtu info

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee 

www.facebook.com/sisekaitse