Korduma kippuvad küsimused

 
ÕPPIMINE JA ÕPPEKOORMUS

Kus ja mis aegadel toimub õppetöö sisejulgeoleku magistriõppes?
Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksis aadressil Kase 61. Loengud toimuvad üle nädala neljapäevast laupäevani. Õpingutes on väga suur osa iseseisval tööl.

Kas õppesessiooni ajal on võimalik saada ka majutust?
Jah, soovi korral on võimalik ööbida kooli ühiselamus (täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.ee, 696 5339).

Kas magistrantidele makstakse ka õppetoetusi?
Tublimad magistrandid, kelle õppeedukus on väga hea, saavad taotleda erinevaid stipendiume. Kord aastas antakse välja ka Priit Männiku erastipendiumi parimale sisejulgeolekualasele magistriööle.

Kui ma pole kindel, kui hea on minu inglise keele tase, siis kas mul tasub tulla katsetele?
Kindlasti. Sisseastumisel toimub inglise keele test, mis koosneb kahest osast:

  • placement-test (üldine keeleoskus: sõnavara ja grammatika),
  • ingliskeelsest teadusartiklist ingliskeelse lühikokkuvõtte tegemine. 

Kas pean ka siis inglise keele testile tulema, kui mul on tunnistus oma inglise keele taseme kohta?
Jah. Kõikide kandideerijate keeletaset mõõdame ühtsetel alustel ja keeltekoolide vm tunnistusi arvesse ei võeta. 

Kui olen koolis saksa keelt õppinud, kas siis testitakse minu saksa keele oskust? 
Kahjuks mitte. Kontrollime igal juhul teie inglise keele oskust. Inglise keele oskus on magistriõppes vajalik, kuna enamik teadusartikleid, mida magistritöö tarbeks lugema peate, on inglise keeles. Peale selle toimuvad magistriõppes mõned kohustuslikud ja valikained inglise keeles.

Kas magistritöö kava kirjutamisel võib kasutada ka juhendaja abi?
Jah. Magistritöö oma tervikprotsessis valmib tihedas koostöös juhendaja(te)ga. Juhendaja(te) kaasamine juba algstaadiumis on igati oodatud ja teretulnud. Kui teema on paigas, võtke julgelt ühendust oma tulevas(t)e juhendaja(te)ga ja paluge konsultatsiooni.
Magistritöö kava kirjutamisel on kindlasti abiks ka vastav juhend.
Sisejulgeolekuasutused on meile edastanud ka oma uurimisvajadusi: kui endal veel pole, siis ehk leiate siit sobiva teema.

Kas magistriõppes on võimalik varem õpitud ja omandatud aineid üle kanda? 
Jah, arvestame varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). Juhul, kui olete mõne meie pakutava aine õpiväljundid juba varasema õppimise või töökogemuse käigus omandanud, on teil võimalik vormistada nõuetekohane taotlus Tahvlis. VÕTA taotluse vormistamiseks saate küsida täpsemaid juhiseid õppekorralduse spetsialistilt või magistriõppe programmijuhilt. 

Langesin suve lõpus osakoormusega õppesse, aga tegin sügissemestril piisavalt aineid juurde. Kas ma saan kevadsemestriks täiskoormusõppesse tagasi?
Jah, vabade kohtade olemasolul.

Sügisel deklareerisin ja sooritasin rohkem aineid, kui on ette nähtud. Kas kevadel võin selle võrra vähem aineid teha?
Jah. Peaasi, et õppeaasta lõpuks nõutud EAP-de maht täis tuleb (täiskoormuses 45-60 EAP-d).

Õpin praegu osakoormusõppes. Millistel tingimustel saan kandideerida täiskoormusõppe kohale?
Täiskoormusõppesse saate kandideerida siis, kui olete täitnud täiskoormusõppe nõuded (õppeaasta lõpuks on koos minimaalselt 45 EAP-d). Akadeemia võib üliõpilase viia täiskoormusõppesse üliõpilase soovi alusel (avaldus), rahaliste vahendite ja vabade kohtade olemasolul.

Kas tasulises osakoormusõppes peab ka õppeaasta lõpuks teatud arvu EAP-sid koguma või piisab semestritasu maksmisest?
Osakoormusõppe nõuded tuleb siiski täita ehk õppeaasta lõpuks tuleb minimaalselt 30 EAP-d kokku saada. Üliõpilane, kes ei täida osakoormusõppele kehtestatud nõudeid, eksmatrikuleeritakse.

Mida teha, kui olen otsustanud õpingud katkestada?
Tuleb kirjutada avaldus enda eksmatrikuleerimiseks ja esitada see õppekorralduse spetsialistile.

 

ÕPPEINFOSÜSTEEM TAHVEL

Mis on Tahvel?
Tahvel on Sisekaitseakadeemia elektrooniline infosüsteem tasemeõppes õppivatele isikutele, õppejõududele ja töötajatele informatsiooni edastamiseks õppetegevust puudutavates valdkondades. Tahvlisse pääsete ID-kaardiga või mobiil-ID-ga kodulehelt www.sisekaitse.ee.

 

KADETIVEEB

Kust ma leian Sisekaitseakadeemias kasutusel olevad dokumendivormid, nt akadeemilise puhkuse avalduse?

Kadetiveeb koondab õppurile vajalikud korrad ja juhendid (nt õppekorralduseeskiri, varasemate õpingute ja töökogemuse ülekandmine ehk VÕTA, stipendiumite maksmine) ning dokumendivormid (nt akadeemilise puhkuse avaldus, magistritööga seotud dokumendid, sh SKA-s kasutatav slaidipõhi).

Kust ma leian infot magistritöö kaitsmise ja vajaliku dokumentatsiooni kohta?

Magistritöö korra, magistritööga seotud dokumendid ja Sisekaitseakadeemias kasutusel oleva slaidipõhja leiad siit.

 
AINETE VALIMINE JA DEKLAREERIMINE

Millal peab ained valima?
Aineid saab valida Tahvlis Sisekaitseakadeemia magistriõppe akadeemilises kalendris kehtestatud deklareerimisperioodi ajal. 

Kuidas aineid valida?
Aineid saab valida Tahvlis õppeainete loetelust.

Mis on loengutes osalemise eeldus?
Loengutes osalemise eeldus on see, et õppija on aine deklareerinud.
 

Mida teha, kui mul jäi mõni aine õigeks ajaks deklareerimata?
Kui soovite midagi peale tähtaega veel oma deklaratsiooni lisada, siis võtke ühendust õppekorralduse spetsialistiga.

 

EKSAMID

Millal on viimane võimalus sooritada järeleksamit/-arvestust? 
Järeleksamite ja -arvestuste ajad on kirjas ainete kalenderplaanis. Kindlasti peavad olema kõik võlgnevused likvideeritud enne magistritöö eelkaitsmisele esitamist.

Kas positiivset hinnet võib parandada?
Positiivsele tulemusele „E” sooritatud eksami üks kordussooritus on lubatud. Hindele „D“ või kõrgemale hindele sooritatud eksami kordussooritus toimub ainult õppejõu nõusolekul. 

Kui saan positiivse hinde parandamisel nõrgema tulemuse, siis kumb tulemus kehtima jääb?
Kehtima jääb viimane tulemus.

Kas välisõpingud lähevad nominaalse õppeaja sisse?
Jah, Erasmuse programmi puhul.

Mul on aine deklareeritud, aga õppejõud ei leia mind protokollist. Milles asi?
Arvatavasti olete protokollist välja jäänud. Palun võtke ühendust õppekorralduse spetsialistiga.

 

AKADEEMILINE PUHKUS

Kas akadeemilist puhkust omal soovil saab võtta kogu õppeaasta vältel?
Akadeemilist puhkust võimaldatakse õppurile tema soovil üks kord kuni üheks aastaks õppuri nominaalse õppeaja jooksul. Akadeemiline puhkus algab üldjuhul sügis- või kevadsemestri alguses ja lõpeb sügis- või kevadsemestri alguses. Akadeemilist puhkust antakse alates teisest semestrist. 

Õppuril on õigust saada akadeemilist puhkust lisaks:

  • tervislikel põhjustel kuni kaks aastat,
  • aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta,
  • lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni,
  • erandkorras õppekorralduslikel põhjustel kuni üks aasta.

Instituudi taotlusel võib õppeprorektor erandkorras lubada esimese semestri õppuri akadeemilisele puhkusele muudel mõjuvatel põhjustel. Akadeemilist puhkust taotletakse nõuetekohase (digi)allkirjastatud avaldusega (vt kadetiveeb), mis tuleb saata õppekorralduse spetsialistile. Tema toimetab sellega edasi.

Kas akadeemiline puhkus pikendab nominaalset õppeaega?
Jah.

Kui pikaks perioodiks saab võtta akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel?
Kuni kaks aastat. Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel esitab üliõpilane meditsiiniasutuse tõendi.

 

ÕPPETEENUSTASU 

Kas osakoormusõpe on tasuline? Kui jah, siis kui suur on õppemaks?
Jah, osakoormusõpe on tasuline. 1 EAP = 44 eurot.

Kas sisejulgeoleku magistriõppes on ka tasuta kohti?
Jah, täiskoormusõppes. 

 

 

Uuendatud: 09.04.2020