CovCol

 

 

 

logo

Constructive collaboration among stakeholders for effective LSP classes in the Field of Higher and Professional Higher Education

Projekti eesmärk on tõhustada koostööd erialaõpetajate ja keeleõpetajate vahel ning seeläbi parandada keeleõpetuse kvaliteeti. Projekt aitab kaasa Põhjamaade ja Balti riikide kõrghariduskoostöö arendamisele, jagades parimaid tavasid ja tulemusi. Ehkki neli osalevat õppeasutust on erineva taustaga ja erineva rõhuasetusega, on LSP(erialakeel) ühiseks aluseks.

Üheks võimaluseks eriala- ja keeleõpetajate koostöö taseme ja kvaliteedi tõstmiseks on LSP kogemuste ja parimate praktikate kollegiaalne vahetamine, tõhusamate koostöövormide, -võtete ja -stsenaariumide väljatöötamisega ning kõigi erialakeele õpetamisest huvitatud osapoolte funktsioonide ja rolli täpsustamine.

Projekti tulem: kõigile huvirühmadele mõeldud e-platvorm, milles on kirjeldatud LSP (erialakeel) tundide ettevalmistamise ja läbiviimise põhielemendid ja etapid koostöös erialaekspertidega.

Projekt hõlmab koostöökohtumisi (nii füüsiliselt kui ka veebipõhiselt) ja 4 visiiti projekti partnerasutustesse. Sisekaitseakadeemia korraldab avakoosoleku veebipõhiselt oktoobris 2023 ja lõppseminari 2025. aasta kevadel. Iga asutus korraldab 2024. aastal LSP ja/või LAK töötoa ja vastavate loengute/tundide vaatluse, millele järgneb suuniste väljatöötamine.

Projekti koordinaator: Eesti Sisekaitseakadeemia (EASS)

Partnerid: Vilnius University (Lithuania, VU), Estonian Aviation Academy (EAVA, Border and Coast Guard Academy (Finland, ECGF).

Projekti eelarve: 43 240 €.

Projekti kestus: sügis 2023 – kevad/suvi 2025