Korrakaitseametniku kutse andmine

Kontakt:

Korrakaitseametniku kutsekomisjoni asjaajamist korraldab politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialist Maarja Bachmann, maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee, telefon 5345 3808.
 

KUTSETE ANDMIST JA KOOLITUSI ENNE 2022 aastat EI TOIMU!
Uus info antakse peale kutsekomisjoni volituste saamist.

Korrakaitseametniku 5. taseme õppe kohta loe täpsemalt siit

Üldinfo

Kutsekoja aadress

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseandmise kord  

Korrakaitseametniku kutsestandardid

· Korrakaitseametnik, tase 5 

· Korrakaitseametnik, tase 6 

 

Kõiki kehtivaid kutsestandardeid saad vaadata siin.

 

Kutsete taotlemise eeltingimused

Korrakaitseametnik, tase 5 taotlemise eeltingimused:

· keskharidus

· vastava nõutava erialakursuse läbimine

 

Korrakaitseametnik, tase 6 taotlemise eeltingimused: 

· kõrgharidus

· vastava erialase täiendõppe läbimine

 

Kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid

· avaldus

- koopia haridust tõendavast dokumendist

· koopiad dokumentidest samalaadsete eelnevate koolituste kohta

· CV

· maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutsete taastõendamise eeltingimused

· varasem sama taseme kutsetunnistuse olemasolu

 

Kutsete taastõendamiseks esitatavad dokumendid

· avaldus

- maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami ja taastõendamise tasud

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus/taotleja ees- ja perekonnanimi

 

Kutseeksamite toimumise ajad

· Korrakaitseametnik, tase 5 kutseeksam 

Dokumente võetakse vastu.

Kutseeksami tasu on 103 EUR.