Vanglaametnik

Kas tahad, et elu Eestis oleks turvalisem? Kas tahad, et seaduse vastu eksinud ei satuks kuritegelikule teele tagasi? Kas tahad innustada ja juhtida – nii ennast kui teisi?
 

 

 • Sinust saab tänapäevane vanglaametnik– aitad eksinud inimesi tavaellu tagasi
 • 1-aastane õpe
 • Õppe ajal palk kuni 1900 eurot. Tööle asudes palk kuni 3200 eurot
 • Kandideerimine lõppes 28. juunil 

Õpe on praktiline ja töökohapõhine ning teadmised omandad nii mõnes Eesti tänapäevases vanglas kui ka Sisekaitseakadeemias. Juba aasta pärast saab sinust professionaalne valvur, kelle peamine tööriist on tarkus, visioon ja kindel sõna. Tänu sinu tööle saavad olude sunnil halvale teele sattunud Eesti inimesed võimaluse uueks alguseks.

Oma otsuste, tegude ja eeskujuga aitad hoida tavaellu naasmiseks vajalikku distsipliini. Sa oled autoriteetseks ja motiveerivaks toeks, et erinevatel põhjustel kuriteo toime pannud inimesed harjuksid taas töötama, õppima ja olema vastutustundlikud ühiskonnaliikmed.

Õpingute käigus õpid sa ennekõike tundma ja juhtima inimesi – iseennast ja neid, keda hakkad valvama ning aitama. See haridus ja töö on unikaalne kogemus, mis toob välja su tugevused ja teeb sinust parema inimestetundja, enesekindlama suhtleja ning miks mitte ka liidri.

Julgustame iga huvilist kandideerima ja proovima vastuvõtukatseid läbida. Töö vanglateenistuses on vastutusrikas. Sinust sõltuvad inimsaatused. Vastav on ka tasu: juba õppe esimesest päevast alates saad töötasu kuni 1900 eurot, lõpetamise järel tööle asudes kuni 3200 eurot.

Tutvu õppekavaga siin ja vastuvõtu ajakavaga siin. Loe edasi, et tutvuda lähemalt vastuvõtutingimuste ja õppekorraldusega. Kui tahad anda oma panuse, et raske saatusega kaasmaalasi aidates Eestit turvalisena hoida, esita avaldus siin.

 

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2023/2024. õa

60

Vastuvõtukonkurss

avalik, ametkondlik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

1 aasta

Õppekava maht

60 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

- eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

 

Vajalikud dokumendid kandideerimiseks:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- muu emakeelega kandidaatidel HARNO (kuni 2020. aastani SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

   

  Muud vastuvõtutingimused:

  - taustakontrolli läbimine

  - vastavus vanglaametniku tervisenõuetele

   

   

   

   

   

  VASTUVÕTUKATSED

  Suurim võimalik punktide arv

  Lävend konkursis püsimiseks

  Eesti keele oskuse testimine

  Eesti keele oskuse testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja testi sooritamiseks peab kandidaat saama vähemalt 40 punkti.

  Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

  Sooritatud / mittesooritatud

  Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

  Kutsesobivusvestlus

  (hindamiskriteeriumid leitavad SIIT)

  50 punkti

  20 punkti

  Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

  5 punkti

  1 punkt

  Lisapunktid

  - Erakordsed saavutused õppetöös

  - Tippsportlikud saavutused

  - Sisekaitseõppe läbimine

   

  3 punkti

  3 punkti

  3 punkti

   

  -

  -

  -

  KOKKU

  64 punkti

  21 punkti

   Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 45 punkti

   

  Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

   

  Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

   

  TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

  Justiitskolledži kodulehekülg

  Kristi Dodjak (kristi.dodjak [at] sisekaitse.ee, 5348 9809) 

   

  Viimane muutmine: 11.07.2023

   

   

  Eriala valdkond