Innovatsioon

Tehnoloogiline areng ja globaliseerumine esitavad üha rohkem väljakutseid nii siseturvalisusele kui ka julgeolekule laiemalt. Selleks, et riigipiirid oleks paremini kaitstud, abi kiiremini kättesaadav ja elu turvalisem, võetaksegi pidevalt kasutusele innovaatilisi lahendusi. Sisekaitseakadeemia toetab ja arendab oma õppe- ja teadustegevuses loovat mõtlemist ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Meie fookuseks on virtuaalsimulatsioonide, kogemuspõhiste õppemetoodikate ja virtuaalsete õpikeskkondade kasutamine ja arendamine sisejulgeoleku valdkonnas. Näiteks rakendatakse ja arendatakse akadeemias virtuaalsimulatsiooni platvormi XVR võimalusi, mille eesmärk on arendada alarmteenistuste valmidust toimetulekuks suurõnnetuste või katastroofidega.

Parimad lahendused valmivad erinevate osapoolte koostöös – seetõttu kaasame innovatsiooni protsessi alati nii õppijad, õppejõud, erialaeksperdid ja koostööpartnerid. Igal aastal korraldame akadeemias innovatsioonipäeva, kus esitletakse valdkonna olulisi uudseid lahendusi, ning viiakse läbi innovatsioonikonkurss, kuhu on kaasatud nii tudengid, õppejõud ja praktikud.

2012. aastal pälvis Sisekaitseakadeemi üle põhjamaade ühel tuntuimail kvaliteedikonkursil „Quality Innovation 2012” peaauhinna tänapäevase simulatsioonitehnoloogia õppetöösse integreerimise ning selle mõju eest hariduse kvaliteedile.