Toll ja maksundus

Tolli ja maksunduse õppekaval saad teadmised maksudest, finants- ja tollivaldkonnast. 

Tolli ja maksunduse õpe on väga praktiline. Sind ootab tervislik ülikoolilinnak ning innovaatiliste digilahendustega õppekeskkond. Saad võimaluse rahvusvaheliseks koostööks, aga teha ka kõrgetasemelist teadust. Sisekaitseakadeemias saab sinust sisejulgeoleku tagamiseks vajalike hoiakute ja oskustega ekspert, kes leiab tööd näiteks Maksu- ja Tolliametis, Rahapesu Andmebüroos, Politsei- ja Piirivalveametis.

 

üldinfo


Õppetöö

Õpingud kestavad 3 aastat ning lõpetades saad bakalaureusekraadi. Õpingute ajal on sulle tagatud tasuta söök Tallinna õppekeskuses. Ka riietusele ei pea sa ise mõtlema, sest kannad esimesest koolipäevast Maksu- ja Tolliameti vormi. Lisaks on sulle garanteeritud põhistipendium 300 eurot kuus, mida saad suurendada hea õppeedukusega, olles tubli sportlane ja muidu aktiivne. Loe stipendiumite kohta lähemalt siit.
 

Õppekava

Õpid töötama nii siseriiklike kui ka piiriüleste õigusnormidega, omandades arusaama siseturvalisuse valdkonna toimimisest. Saad teadmised raamatupidamisest, ettevõtlustegeusest, projektijuhtimisest ja finantsanalüüsist. Teisel õppeaastal saad valida, kas soovid süvendatult edasi õppida maksunduse või tolli suunal.

Tutvu õppekavaga
 

skeem avaldusest õppimiseni toll ja maksundus


 

Vastuvõtt

Kõik dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) koos kandideerimisavaldusega. Kui oled meile sooviavalduse teinud kutsume sind katsetele ja vestlusele. Katsetel on võimalik maksimaalselt saada 69 punkti ning tolli ja maksunduse õppekavale on vaja saada vähemalt 21 punkti. Allpool kirjeldame kogu protsessi ja katseid lähemalt.

Saad tolli ja maksunduse õppesse kandideerida, kui sul on:

 • Eesti kodakondsus;
 • keskharidus või sellele vastav haridustase ja
 • eesti keele oskus.

Sisseastumine SAIS-is

Täida ja digiallkirjasta isikuankeet.

Lae alla isikuankeet
 

SAIS-is võid esitada ka:

 • eesti keele oskuse tõendamiseks HARNO eesti keele vähemalt C1-taseme tunnistuse;
 • Me arvestame sinu senised saavutusi!
  Esita tunnistus/kirjeldus lisapunktideks. Lisapunkte anname: erakordsete saavutuste eest õppetöös ja tippspordis, sisekaitseõppe valikaine läbimisel või vabatahtliku töö eest siseturvalisuse valdkonnas. 

Lisainfot tähtaegade kohta saad sisulehelt sisseastujale.

 

Isikuankeedi meelespea

 1. Kõik ankeedi väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele väljale ei ole andmeid esitada, tuleb see täita sidekriipsuga või sõnadega "puudub", "ei ole".
 2. Isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud (üldiselt ASICE-formaadis). Allkirjastamata isikuankeediga esitatud avaldus lükatakse tagasi. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.
 3. Enne ankeedi täitmist lae see alla, sest veebis olevale PDF-failile ei saa muudatusi salvestada.
 4. Ametkondade isikuankeedid on erinevad. Kandideerides erinevatesse kolledžitesse, tuleb täita erinevad ankeedid.

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Sisseastumisvestlus

Vaata hindamiskriteeriumeid

50

20

Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine

Keskharidust tõendaval dokumendil peab olema kõigi kolme õppeaine tulemus. Eesti keele hinde puudumisel tuleb esitada HARNO eesti keele C1-taseme tunnistus ning hinde osakaalu otsustab eesti keele komisjon. Inglise keele või matemaatika hinde puudumisel kandideerida ei saa.

3 õppeaine hinnete summa 9 10 11 12 13 14 15
Punktide arvestus üldkonkursis 1 2 3 4 6 8 10

 

 

 10

 1

Lisapunktid

erakordsed saavutused õppetöös või tippspordis, sisekaitseõppe läbimine, vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Vaata lisainfot

9

KOKKU

 69

 21

 


Pärast lõpetamist

Tolli ja maksunduse õppekava annab valdkonnast universaalsed ja sügavad teadmised. Lõpetajana on sul avarad karjäärivõimalused sisejulgeoleku valdkonnas. Saad oma teadmised töösse rakendada kandideerida kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele näiteks Maksu- ja Tolliametis, Rahapesu Andmebüroos või Politsei- ja Piirivalveametis. Samuti saad õpinguid jätkata magistriõppes. 

Tutvu karjäärivõimalustega: emta.ee, fiu.eekarjaar.politsei.ee


 

Ei leidnud siit lehelt vastust?

Ära heida meelt, oleme sulle toeks igal ajal! Võta ühendust finantskolldži õppekorralduse spetsialistiga:

Grete Riisik
5361 0900
grete.riisik [at] sisekaitse.ee

Vastuvõtu üldinfo
513 8295
vastuvott [at] sisekaitse.ee