Teadustegevus

Sisekaitseakadeemia teadustegevusel on kaks põhieesmärki – toetada õppeprotsessi, õppevahendite ja õppejõudude pidevat arengut ning luua uusi teadmisi ja innovaatilisi lahendusi nii akadeemiale kui ka teistele sisejulgeolekuasutustele. Seejuures viime akadeemias läbi rakendusuuringuid, teeme koostööd ja pakume konsultatsioone kõigile organisatsioonidele, kes aitavad luua turvalisust ja tagada julgeolekut nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Eesti Teadusinfosüsteemi teadustegevuse koondülevaates hoiab Sisekaitseakadeemia juhtpositsiooni teiste sarnaste rakenduskõrgkoolide arvestuses. Oleme avaldanud üle 1000 teadusartikli, publikatsioone, uuringu ja õppematerjali.

Meie teadust publitseerivate õppejõududega saab Eesti Teadusinfosüsteemi vahendusel  tutvuda SIIN.