Tagasi tulles

 

Juba enne õppeperioodi algust välismaal peab üliõpilane koostama enda õpinguplaani ning kooskõlastama selle oma kolledžiga. See annab üliõpilasele kindluse, et õpingud välismaal on kooskõlas Sisekaitseakadeemia nõuetega, ning garanteerib hiljem õppetöö tulemuste kandmise õpinguraamatusse. See tähendab, et õpingud Sisekaitseakadeemias ei pikene ja üliõpilane saab lõpetada nominaalajaga. 

Tagasi jõudes tuleb üliõpilasel kolledžile esitada hinneteleht välismaal sooritatud õppetulemustega. Läbitud aineid arvestatakse õppekava osana või vabaainetena. Kui läbitud ained arvestatakse õppekava osana, tuleb üliõpilasel esitada tõendavad dokumendid aine sisu ja õpiväljundite kohta.

Vahetusest tagasi tulles peab üliõpilane ühe kuu jooksul esitama Erasmus+ koordinaatorile

  1. Kinnituskirja välisülikoolist tõendamaks viibimist väliskõrgkoolis. Selle täidab väliskõrgkooli Erasmus+ koordinaator. Ole tähelepanelik, et kuupäevad kinnituskirjal oleksid õiged ning samad, mis Sinu stipendiumilepingus!
  2. Transcript of Records ehk akadeemilise õiendi on Sinu sooritatud tulemused välisülikoolis. Transcript of Records on vajalik Sinu välismaal sooritatud ainete ülekandmiseks Sisekaitseakadeemiasse. Transcript of Records'i peab kinnitama väliskõrgkooli Erasmus+ koordinaator.
  3. Tagasisidearuande, see on vajalik parandamaks Erasmus+ programmi. Kõigi üliõpilaste tagasiside ning võimalikud ettepanekud on olulised. EU Survey tagasisideankeet saadetakse kõikidele osalejatele mailile pärast mobiilsuse lõppu.