Tervisliku ülikoolilinnaku programm

 

Sisekaitseakadeemia liitus Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) soovitusel 16.02.2021 esimesena Eestis tervisliku ülikoolilinnaku (Healthy Campus) programmiga. Selle programmi algataja on FISU ning liitunud kõrgkoole on kõikjalt maailmast. 27.05.2022 sai Sisekaitseakadeemia esimese 18 kõrgkooli seas programmi kõige kõrgema tunnustuse – plaatinataseme sertifikaadi. Esimestena sertifitseeritud 43 kõrgkooli nimekiri on siin.

Programm tugineb kriteeriumite täitmisel ja nende kohta tõendite esitamisel. Teemade kaupa jagunevad need:

  1. Programmi juhtimine ja haldamine – 33 kriteeriumit
  2. Kehaline aktiivsus ja sport – 33 kriteeriumit
  3. Toitumine – 8 kriteeriumit
  4. Haiguste ennetamine – 7 kriteeriumit
  5. Vaimne ja sotsiaalne tervis – 8 kriteeriumit
  6. Riskikäitumine – 5 kriteeriumit
  7. Keskkond, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne käitumine – 6 kriteeriumit

Programm on kõrgkoolidele abiks tudengite ja töötajate tervise ning heaolu jälgimisel ja parendamisel.

Eesti kõrgkoolidest on hiljem liitunud Tartu Tervishoiukõrgkool, kellel oli 2022. aasta lõpuks täidetud kriteeriume kuldtaseme sertifikaadi mahus. Mitmed teised Eesti ülikoolid ja kõrgkoolid on samuti uurinud Sisekaitseakadeemia kogemusi programmis osalemise ja sellest saadava kasu kohta.

Tervisliku ülikoolilinnaku programm on teadvustanud vajadust tegutseda ühiselt Sisekaitseakadeemia kogukonna tervise ja heaolu parandamiseks. Programmi tarbeks eesmärke püstitades ja tõendeid kogudes märkame varasemast veelgi paremini  võimalusi, kuidas enda, akadeemia ja ühiskonna tervist säilitada ning tugevdada.


Loe edasi:

Vastutajad

Tegevused

Kehaline aktiivsus ja sport

Toitumine

Haiguste ennetamine

Vaimne ja sotsiaalne tervis

Riskikäitumine

Keskkond, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne käitumine