Tervisliku ülikoolilinnaku programm

 

Sisekaitseakadeemia liitus Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) soovitusel 16.02.2021 esimesena Eestis tervisliku ülikoolilinnaku (Healthy Campus) programmiga. Selle programmi algataja on FISU ning liitunud kõrgkoole on kõikjalt maailmast. 27.05.2022 sai Sisekaitseakadeemia esimese 18 kõrgkooli seas programmi kõige kõrgema tunnustuse – plaatinataseme sertifikaadi. Eestist on programmiga liitunud ja plaatina taseme saavutanud ka Tartu Tervishoiukõrgkool.

Programm tugineb kriteeriumite täitmisel ja nende kohta tõendite esitamisel. Teemade kaupa jagunevad need:

  1. Programmi juhtimine ja haldamine – 33 kriteeriumit
  2. Kehaline aktiivsus ja sport – 33 kriteeriumit
  3. Toitumine – 8 kriteeriumit
  4. Haiguste ennetamine – 7 kriteeriumit
  5. Vaimne ja sotsiaalne tervis – 8 kriteeriumit
  6. Riskikäitumine – 5 kriteeriumit
  7. Keskkond, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne käitumine – 6 kriteeriumit

Programm on kõrgkoolidele abiks tudengite ja töötajate tervise ning heaolu jälgimisel ja parendamisel.

Tervisliku ülikoolilinnaku programm on teadvustanud vajadust tegutseda ühiselt Sisekaitseakadeemia kogukonna tervise ja heaolu parandamiseks. Programmi tarbeks eesmärke püstitades ja tõendeid kogudes märkame varasemast veelgi paremini  võimalusi, kuidas enda, akadeemia ja ühiskonna tervist säilitada ning tugevdada.

Vastutajad * Tegevused * Kehaline aktiivsus ja sport * Toitumine * Haiguste ennetamine
Vaimne ja sotsiaalne tervis * Riskikäitumine * Keskkond, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne käitumine

 
Tervisliku ülikoolilinnaku programmi tegevuste kalender 2024. aastal*
Kuu/Valdkond Tegevus ja aeg Lisainfo
JAANUAR    
Riskikäitumine Nikotiinist ja tubakast loobumise kampaania jagamine tubakainfo.ee
  Alkoholitarbimise vähendamise propageerimine alkoinfo.ee
Sport Kevadsemestri treeningutesse registreerimine  
Keskkonnahoid ja säästlikkus Digikoristuspäeva kampaania 26.01 digikoristuspaev.telia.ee
Liikumine, sport, sotsiaalne tervis Üliõpilaste talimängud Käärikul 26.-28.01 ylisport.ee
VEEBRUAR    
Haiguste ennetamine, jätkusuutlikkus Doonoripäev Paikuse õppekeskuses 6.02  
Juhtimine ja haldamine Juhtkomitee kogunemine 9.02  
Vaimne ja sotsiaalne tervis, liikumine Sõbranädala bowlinguõhtu 13.02 kuulutus
Vaimne ja sotsiaalne tervis, liikumine Vastlapäev Ebaveres (PÄK 6-liikmelised võistkonnad) korraldaja Ants Rikberg
Vaimne ja sotsiaalne tervis, liikumine, jätkusuutlikkus Lipurännak Toompeale 24.02 registreerimine
MÄRTS    
Programmi juhtimine ja haldamine Tervisliku koolilinnaku seminar EASLi ja Kutsekoolide Spordiliiduga 5.03 A108 kell 10-16 (veebis)
Toitumine, jätkusuutlikkus Taimse toidu teisipäev, taldrikureegli meeldetuletus Plakat; video
Haiguste ennetus, vaimse tervise toetamine

Unenädal algusega 11.03;

Peaasi.ee vaimse tervise vitamiinikampaania jagamine (5 nädalat)

peaasi.ee/uni/

https://peaasi.ee/vaimse-tervise-vitamiinid/

Liikumine Sulgpalli propageerimine (treening, mänguaeg, võistlused 19.03)

Treeninguajad 11. ja 12.03 kell 16.30-18 Kase 61 pallimängusaalis. Võistluste juhend.

APRILL    
Haiguste ennetus, liikumine Südemekuu liikumiskampaania YuMuuvi platvormil Juhised
Riskikäitumine EADSE antidopingu alane loeng Paikuse õppekeskuses 4.04  
Vaimne ja sotsiaalne tervis Sisekaitseakadeemia aastapäeva aktus, traditsiooniline teatejooks ja pallimängude sõpruskohtumised vilistlastega 15.04  
Juhtimine ja haldamine, sport Balti piirivalvekoolide võistlused 16.-18.04 Osalejad PPKst
MAI    
Liikumine, koostöö Akadeemia matk 6.05. Registreerimine siin.
Sport Kaunases SELLi mängudel osalemine 16.-19.05  https://lssa.lt/sell2024/
Vaimne ja sotsiaalne tervis, riskikäitumise vähendamine, jätkusuutlikus Vanemluse päevad - aja võtmine tegevusteks koos lapse ja/või partneriga.  Täpsustub
Keskkond  Tegevused koostöös partneritega - PPA keskkonnanädal 13.-17.05, sh autovaba päev 14.05  
JUUNI    
Vaimne ja sotsiaalne tervis, toitumine, liikumine 17.06 õppeaasta lõpu piknik töötajatele. Magustoitude konkurss.   
Liikumine ja sport, vaimne ja sotsiaalne tervis  Kääriku suvemängud  https://ylisport.ee/svminfo
JUULI    
  Puhkus. Taastumine  
AUGUST    
Juhtimine ja haldamine, vaimne ja sotsiaalne tervis, riskikäitumise vähendamine, liikumine Suveakadeemia. Tutvumispäevad  
SEPTEMBER    
Liikumine ja sport Treeningutesse registreerumine, võistluskalendri tutvustus   
Liikumine ja sport, haiguste ennetus, vaimne ja sotsiaalne tervis, riskikäitumise vähendamine 

Akadeemia spordipäev 19.09.24

IDUS (International Day of University Sport) tähistamine

 
Riskikäitumise vähendamine Septembris ei joo.  
OKTOOBER    
Juhtimine ja haldamine Juhtkomitee kogunemine  
Vaimne tervis Vaimse tervise kuu   
Haiguste ennetamine, jätkusuutlikus Doonoripäevad  
Riskikäitumise vähendamine Helkuripuu  
NOVEMBER    
Keskkond ja järkusuutlikkus Jäätmetekke vähendamise nädal  
DETSEMBER    
Vaimne ja sotsiaalne tervis Aastalõpu koosviibimised  
Juhtimine ja haldamine  Kokkuvõtete tegemine programmi tegevustest   

* kalendris fikseerimata kuupäevadega tegevuste osas võib muutuda nende aeg, samuti võib aasta jooksul veel tegevusi lisanduda.

 

Tervisliku ülikoolilinnaku programmi on Sisekaitseakadeemia spordiklubi kaudu toetanud