Erialad

 
Miks õppida finantskolledžis?
  • Suur praktika osakaal õppes.
  • Head karjäärivõimalused maksu- ja tolliametis ning avalikus sektoris laiemalt.
  • Edasiõppimise võimalused magistriõppes, sh sisejulgeoleku magistriõppes.
  • Saab aidata kaasa maksu- ja tollialase õiguskuulekuse tõstmisele.
  • 90% vilistlasi töötab samas valdkonnas.
  • Tippspetsialistidest õppejõud.
  • Stipendiumid.
  • Välismaal õppimise võimalus.
  • Aktiivne tudengielu.

Tänu tihedale konkurentsile sisseastumisel ja õppejõudude nõudlikule suhtumisele on kolledžis olnud palju heade ja väga head õpitulemustega lõpetajaid. Kolledži tudengid löövad aktiivselt kaasa üliõpilaselus, sealhulgas üliõpilasesinduse töös. Tudengid ja õppejõud hoiavad kokku – regulaarselt toimuvad ühised ettevõtmised. Samuti on kolledžis tublid sportlased, meie auhinnakapis on paljud akadeemia rändkarikad.

 

fk

 

 

Tolli ja maksunduse eriala

Tolli- ja maksunduse eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Maksu- ja Tolliametis. Teisel õppeaastal spetsialiseerutakse maksunduse või tolli suunale.

Erialale kandideerimiseks peab Sul olema laitmatu taust. Seejuures Sinu isikuomadused, väärtused ja hoiakud peavad olema kooskõlas Maksu- ja Tolliameti ja avaliku teenistuse väärtuste ja põhimõtetega. Lisaks arvesta Avaliku teenistuse seadusest tulenevate piirangutega, mille kohaselt teenistusse ei võeta ja ka õppepraktikat ei saa sooritada õppur, keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest või kellel on kohtotsusega ära võetud teataval ametikohal töötamise või tegutsemise õigus või esineb muu teenistusse võtmist välistav asjaolu.

Õppekava toetab üliõpilase kujunemist lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks ning üliõpilaste teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud magistriõppe tasemel õpingute jätkamiseks.

Õppe kestus tolli- ja maksunduse erialal on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekaval on kaks õppesuunda: toll ja maksundus. Tolli- ja maksunduse eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistriõppes.

Pärast lõpetamist asutakse tööle maksu- ja tolliametisse või teistele avaliku teenistuse ametikohtadele.

Tolli ja maksunduse eriala ning õppekava kohta loe täpsemalt siit

Tollidepoo

Maksunduse ja tolli eriala

Maksunduse ja tolli eriala osakoormusõppe eesmärk on pakkuda erialase hariduse omandamise võimalust töötavale praktikule osakoormuse vormis. Õppekava eesmärk on finants-, maksu- ja tollispetsialisti ettevalmistamine lähtudes tööturu vajadustest ning toetada üliõpilastel teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud magistriõppe tasemel õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppekava läbimisel on õppija võimeline sooritama nii raamatupidaja kutseeksami kui ka tolliagendi eksami.

Õppekava maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Lõpetaja saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi. Õpinguid on võimalik jätkata Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistriõppes.

Osakoormusõpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedel ja laupäeval. Õppe kestus on 4 aastat. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). Õpe on tasuline. Osakoormusõppes on võimalik taotleda õppelaenu.

Õpet saab alustada isik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ja kes vastab Sisekaitseakadeemia vastuvõtu korras toodud nõuetele.

Maksunduse ja tolli eriala õppekava kohta loe täpsemalt siit.


 

Euroopa Komisjoni on tunnustnud finantskolledži Tolli ja Maksunduse rakenduskõrghariduse õppekava

Sisekaitseakadeemia finantskolledži rakenduskõrghariduse õppekava „Toll ja Maksundus“ on Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud akadeemiliseks programmiks, mis on kooskõlas ELi tollialase kutseala kompetentsuse raamistikuga (CustCompEU) ja sellega seotud EL-i akadeemiliste tollikoolituse koolitusprogrammidega. Euroopa Komisjoni hinnangul annab Tolli ja Maksunduse õppekava üliõpilastele optimaalse kompetentsi tollialase karjääri alustamiseks ja edendamiseks ning aitab kaasa tolli professionaalsusele ja töötulemuste tõusule Euroopa Liidus. Õppekava on sertifikaadi pälvinud kahel korral. 

 

fk tunnustus

EU_tõend