Erialad

 
Miks tasub finantskolledžisse õppima tulla?
  • Suur praktika osakaal õppes.
  • Head karjäärivõimalused Maksu- ja Tolliametis ning erasektoris.
  • Edasiõppimise võimalused sisejulgeoleku magistriõppes või mujal ülikoolides.
  • Saab aidata kaasa maksu- ja tollialase õiguskuulekuse tõstmisele.
  • 90% vilistlasi töötab samas valdkonnas.
  • Tippspetsialistidest õppejõud.
  • Stipendiumid.
  • Välismaal õppimise võimalus.
  • Aktiivne tudengielu.

Tänu tihedale konkurentsile sisseastumisel ja õppejõudude nõudlikule suhtumisele on kolledžis olnud palju heade ja väga head õpitulemustega lõpetajaid. Kolledži tudengid löövad aktiivselt kaasa üliõpilaselus, sealhulgas üliõpilasesinduse töös. Tudengid ja õppejõud hoiavad kokku – regulaarselt toimuvad ühised ettevõtmised. Samuti on kolledžis tublid sportlased, meie auhinnakapis on paljud akadeemia rändkarikad.

 

Tolli- ja maksunduse eriala

Tolli- ja maksunduse eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Maksu- ja Tolliametis ning erasektoris finantsi-, maksu- või mõnes muus valdkonnas. Teisel õppeaastal valib õppur, kas spetsialiseerub maksunduse või tolli suunale.

Õppekava toetab üliõpilase kujunemist lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks ning üliõpilaste teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud magistriõppe tasemel õpingute jätkamiseks.

Õppe kestus tolli- ja maksunduse erialal on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekaval on kaks õppesuunda: toll ja maksundus. Tolli- ja maksunduse eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistriõppes.

Tolli ja maksunduse eriala ning õppekava kohta loe täpsemalt siit.

 

Maksunduse ja tolli eriala

Maksunduse ja tolli eriala osakoormusõppe eesmärk on pakkuda erialase hariduse omandamise võimalust töötavale praktikule kaugõppe vormis. Õppekava eesmärk on finants-, maksu- ja tollispetsialisti ettevalmistamine lähtudes tööturu vajadustest ning toetada üliõpilastel teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud magistriõppe tasemel õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppekava läbimisel on õppija võimeline sooritama nii raamatupidaja kutseeksami kui ka tolliagendi eksami.

Õppekava maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Lõpetaja saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi. Õpinguid on võimalik jätkata Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistriõppes.

Osakoormusõpe toimub kaugõppe vormis üldjuhul kaks korda kuus reedel ja laupäeval. Õppe kestus on 4 aastat. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). Õpe on tasuline. Osakoormusõppes on võimalik taotleda õppelaenu.

Õpet saab alustada isik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ja kes vastab Sisekaitseakadeemia vastuvõtu korras toodud nõuetele.

Maksunduse ja tolli eriala õppekava kohta loe täpsemalt siit.