Tutvustus

Finantskolledž koolitab tolli- ja maksunduse valdkonna spetsialiste. Õpe kestab kolm aastat ning lõpetajad saavad bakalaureuse kraadi sotsiaalõigusteadustes, mis võimaldab asuda tööle spetsialistina finantsvaldkonnas või  jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes või teistes kõrgkoolides magistriõppes. Kolledž teeb tihedat koostööd Maksu- ja Tolliametiga õppekava arendamisel ning üliõpilastele praktikakohtade saamisel.

FK õppurid
Ajalugu

Finantskolledž on Sisekaitseakadeemia noorim kolledž, mis loodi 2003. aastal. Ent meie erialade õpetamine algas varem: kooli asutamishetkest peale ehk 1992. aastast on akadeemias õpetatud tolli eriala, maksukorralduse eriala alates 2002. aastast. Seoses Maksu- ja Tolliameti ühinemisega 2004. aastal liideti maksukorralduse ja tolli erialad ka akadeemias. Vastavalt Maksu- ja Tolliameti strateegilistele otsustele on kohaldatud finantskolledžis õppekavasid nii, et spetsialiseerumine oli kas maksunduse või tolli suunale. Tudengid valivad kolmanda aasta alguses, kas jätkavad süvitsi õppimist tolli või maksunduse suunal.

Finantskolledžis on õpetatud üliõpilasi nii osakoormuse kui ka päevaõppe vormis. Alates 2018. aastast on uuesti avanenud võimalus õppida päevaõppes, 3 aastat, kui ka osakoormusõppes, 4 aastat. Igal aastal on gruppide suurused jäänud 30-40 tudengi vahele kõigis õppevormides.

1996. aastal lõpetas esimene lend tolli suunal, 13 üliõpilast. Esimesest lennust kõige tuntum vilistlane on Marek Helm, kes oli aastaid Maksu- ja Tolliameti peadirektor.

Kolledžit on juhtinud Raul Mill, Christiane Ernits, Uno Silberg ja praegune direktor Kerly Randlane.

 

Ilpo Valta nimeline rändkarikas

Alates 2002.aastast tunnutatakse kolledži silmapaistvaid vilistlasi Ilpo Valta nimelise rändkarikaga, Ilpo Valta oli Soome Tolliameti ekspert. Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel omistatakse Ilpo Valta nimeline rändkarikas parimale maksunduse ja tolli eriala lõpetanud vilistlasele, kellel on silmapaistvaid tulemusi eriala arendamisel. Parima vilistlase valimise eesmärk on väärtustada ja populariseerida tollinduse eriala ning tunnustada tolli ja maksunduse valdkonna spetsialiste.

 

Finantskolledži aastakonverents

Esimene finantskolledži konverents toimus 2008. aasta detsembris. Konverentsi eesmärk on arutada aktuaalsemaid erialaspetsiifilisi teemasid, mis on seotud nii maksunduse, tolli, majanduse kui ka rahanduse valdkondadega. Konverents on ellu kutsutud soovist nendel teemadel rääkida ning viia kokku erinevad osapooled. Aastakonverentsil osalevad üliõpilased, õppejõud ning koostööpartnerid nii avalikust kui ka erasektorist. Loe lähemalt siit

 

Kolledži päev

Finantskolledži väärtus on ühtehoidmine. Vähemalt korra aastas toimub õppejõudude ja õppurite ühisel ettevõtmisel kolledži päev, kus tehakse koos midagi põnevat. Olgu see siis loomaia ühiskülastus, Tallinna sadama tollipunkti ekskursioon või bowling`u mängimine.

FK õppurid

 

Kontakt

Finantskolledž

Kase 61, Tallinn

12012, Harju maakond

 

Õppekorralduse spetsialist:

Grete Riisik

grete.riisik [at] sisekaitse.ee 

5361 0900

Õppetöö koordinaator:

Teisi Lindvest

teisi.lindvest [at] sisekaitse.ee

 

Tule õpi finantskolledžis!

Informatsiooni vastuvõtu kohta leiab SIIT

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.eeclass="spamspan"

Põhimäärus

Tutvu finantskolledži põhimäärusega

Finantskolledži põhimääruse muudatus 28. mai 2020. 

Kolledži nõukogu

Kolledži nõukogu on kolledži juures tegutsev nõuandev kogu. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda õppeaastas. Nõukogu teeb ettepanekuid kolledži vastutusalas õppe-, teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusega seonduvates küsimustes. 

Nõukogu tegevust juhib nõukogu esimees. Nõukogu esimees on Raili Roosimaa, Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja maksude alal. Finantskolledži nõukogusse kuuluvad Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, maksunduse ja tolli õppetooli, üliõpilaste ja vilistlaste esindajad. 

fk

 

Finantskolledži vilistlased 

Head vilistlased, et side akadeemiaga ei kaoks, liituge vilistlaste listiga. Liitumissoovist andke teada Grete Riisikule, e-post grete.riisik [at] sisekaitse.eerel="noreferrer noopener" target="_blank"

Lõpetamine 2022