Kutse andmine

 

Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu kinnitas 13.04.2022 Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja) kutsete kutse andjaks kuni 12.04.2027.

Kutsele vastavust hinnatakse dokumentide alusel ja kutseeksamitega. Dokumentidega hindamisel võetakse arvesse läbitud õppekavad ja koolitused ning töökogemus ja võrreldakse kutsestandardi kutsekompetentsidega. Pääste valdkonnas on välja töötatud ka VÕTA vorm kutsetaotlejatele. Kutseeksami läbiviimiseks on välja töötatud hindamisjuhendid, kus kõikide standardis toodud kompetentside hindamise viisid ja alused on ära toodud. Eksamil kontrollitakse nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi. 

 

Kutsekomisjonide asjaajamist korraldab päästekolledžis

Regina Kaasik

regina.kaasik [at] sisekaitse.ee

telefon 5357 6463

regina