Teadustegevus

 

Rakendusuuringute läbiviijate tuumiku moodustavad instituudi juhataja, teadurid ja õppejõud. Instituudi peamised uurimisvaldkonnad on sisejulgeolekut puudutavad teemad, nagu radikaliseerumine, migratsiooniuuringud, strateegiline kommunikatsioon ja psühholoogiline kaitse. Ühtlasi on instituut kontaktpunktiks Siseakadeemia teistest struktuuriüksustest tellitavatele või mitme struktuuriüksuse koostöös läbiviidavatele rakendusuuringutele.

Ülevaade Sisekaitseakadeemias ilmunud teadusajakirjadest, mõttepaberitest, raportitest, analüüsidest ja muudest publikatsioonidest.

Olulise osa akadeemia uurimistegevusest moodustavad sisejulgeoleku magistrantide kirjutatavad magistritööd, kusjuures enamiku teemadest on välja pakkunud Siseministeerium ja selle haldusala ametid või teised riigiasutused. See tagab tööde vajalikkuse riigile ja tiheda seose praktikaga.

Instituudis asub ka Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) teadusvõrgustiku kontaktpunkt.

 

Planeeritava magistritöö kava sisukirjeldus. NB! Selle kava järgimine on magistriõppesse kandideerijatele tungivalt soovituslik.

Kontakt: sisejulgeoleku instituudi magistriprogrammi juht Külli Saluste (5560 1136, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

 

Sisekaitseakadeemias kaitstud üliõpilastööd

Hindele A või B kaitstud magistritööd aastast 2011 on kättesaadavad siit.

 

 

Sisekaitsekadeemia parima magistritöö erastipendiumi saajad
Aasta Nimi Magistritöö pealkiri
2023 Nikita Panjuškin 

Kaitseväe kaasamise vajadus ja võimalused Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevuse toetamisel tsiviilkriisides

"See oli täiesti ootamatu üllatus ja innustav tunnustus. Nominatsioon andis kindlasti julgust mitte jätta oma töö "sahtlisse", vaid presenteerida seda nii kolleegidele, kui teistele valdkonna spetsialistidele, kes saavad rakendada tulemusi praktikas."

2022 Janek Pedask

Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei teenistujatele paindliku tööajaarvestuse rakendamise võimalused Soome tööaja regulatsioonide näitel

"See, et minu magistritöö valiti sisejulgeoleku instituudi parimaks, oli minu jaoks suur tunnustus ja loomulikult ka üllatus. Juba õppima asudes oli minu soov kirjutada töö, millel oleks praktiline- ja rakendatav väärtus, kuid seda, et see võidakse valida aasta parimaks tööks, ei osanud ma uneski näha.

Seda enam, et töö valmimine võttis oodatust kauem aega, mis teisalt andis tööle ka oluliselt küpsema tulemuse, mida nüüd on olnud võimalus laiemale auditooriumile tutvustada."

2021 Kai Jääger

Teabepõhise politseitöö rakendamise lähtekohtade väljatöötamine raske peitkuritegevuse valdkonnas Politsei- ja Piirivalveametis

"Nomineerimise esimene emotsioon oli tõeline ja siiras üllatus! Pälvida selline tunnustus hr Männikult oli tähelepanuväärne - arvestades tema pikaaegset kogemust ja ka seda, et väärikaid kandidaate meie lennult oli ju nii palju. Kokkuvõttes tunnen siirast heameelt, et minu jaoks olulisel teemal kirjutatud magistritöö leidis sellist tunnustust."

2020 Remo Perli

Korruptsioonivastased meetmed Eesti spordis

"Pean Priit Männiku stipendiumi saamist väga suureks tunnustuseks, mis väärtustab veelgi hariduse  omandamist ja selleks tehtavaid pingutusi, korvates neid tulemuste tunnustamise, uute avanenud uste ja põnevate väljakutsetega."

2019 Marek Matiisen

Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas

"Esimene emotsioon oli muidugi üllatus ning kuulates Priit Männiku kommentaare töö kohta, tekkis lootus, et ehk hakkavad ametiasutused selles valdkonnas ka aktiivsemalt tegutsema."

2018 Mihkel Sildnik

Kohalike omavalitsuste valmisolek leevendada kriisiolukorrast tulenevat haavatavust elutähtsate teenuste pakkumise, evakuatsiooni läbiviimise ja kriisikommunikatsiooni korraldamise kaudu

"Lõpuks ometi saab keegi veel aru, kui suur ja oluline töö ära on tehtud ning tunnustab seda panust ja energiat, mille ma sellesse magistritöösse jätsin."

2017 Tarmo Tamm

Plaaniliste demineerimistööde vajadus Eestis

„Loomulikult oli selline preemia ka mulle väga suureks üllatuseks. Ja arvan, et see on siiani. Selline auhind annab ainult indu tegeleda asjadega edasi, mis mulle meeldivad.“ 

2016 Indrek Link

Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike rahulolu teenistusastmete süsteemiga

"See oli minu jaoks võimas, positiivne üllatus. Väga meeldiv tunnustus kogu selle vaeva eest, mis magistritöösse pandud sai. Üllatus oli seda suurem, et mul polnud eelnevalt mingit infot, et mina Priit Männiku erastipendiumi saada võiksin ning stipendiumi andmine avalikustati sel momendil kui võtsin vastu diplomit. Oma sisemuses ma muidugi lootsin, et ehk õnnestub tähelepanu pälvida. Töö oli saanud positiivset tagasisidet ka magistritööde hindamiskomisjonilt, kuid kõrgeimat hinnet ma vormistuslike eskimuste tõttu ei pälvinud."

2015 Kaspar Raudla

Varimajandus e-kaubanduses ning sellest tulenev maksukahju Eestis

"Okeiii...kas tõesti minu töö. Järelikult tasus ikka pingutada. Huvitav, kust kohast ma lavale pean minema ja kas ma pean midagi seal ütlema ka, kõne vms. Ah eks näis, mõtlesin endamisi, et päris uhke värk. Jackpot."

2014

Sten-Fred Põder

Elektroonilise simuleeritud õpikeskkonna rakendamine siseturvalisuse asutuste tegevuse ja koostöö tõhustamisel

"Väga tore üllatus oli Priit Männiku poolt tunnustatud saada. Ühest küljest oli mitmeid  kõrgel tasemel magistritöid sellel aastal, kes kõik väärisid esile tõstmist. Samas oli hea meel, et minu pingutusi oli märgatud ja tööl oli potentsiaali praktilist kasu luua Sisekaitseakadeemia väljaõppe protsessis, mis on selle stipendiumi peamisi eeldusi."

2013 Nurmely Mitrahovitš

Alaealisest menetlusaluse isiku kohtlemine noorsoopolitsei töös

"Olin väga üllatunud, samas väga rõõmus, et minu ränka vaeva on märgatud ja tehtud tööd hinnatud."

2012 Riho Rei

Organisatsioonikultuuri arendamise ja ühtlustamise võimalused organisatsioonide ühinemisel politsei- ja piirivalveameti loomise näitel

"Selgelt on mulle meelde jäänud see, et Priit Männiku erastipendiumi saamine oli mulle väga suur ja meeldiv üllatus. Kohe nii üllatav, et ma ei saanud alguses arugi, et Priit minust ja minu tööst räägib. Naljakas oli see, et Priit pidi mind suisa takistama, et ma lavalt ära ei läheks."

2011 Leonid Pahhutši Etapilise evakuatsiooni lahendus tervishoiu- ja hoolekandeasutustes