Kutse andmine pääste valdkonna kutsetele

 

KONTAKT

Pääste valdkonna kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

 

UUDISED

 • Demineerija EOD1, tase 4 kutseeksam toimub 21. märtsil 2023. Dokumentide esitamise tähtaeg 01.03.2023 aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee.
 • Dokumentide alusel kutse taotlemise tähtajad dokumentide esitamiseks on:
  • 15.05.2023
  • 11.09.2023
 • Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu kinnitas 13.04.2022 Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja) kutsete kutse andjaks kuni 12.04.2027.
 • 2022. a kevadel muutus kutse taotlemise hinnakiri, mis on leitav SIIN.
 • 23.12.2021 kinnitas kutsekomisjon VÕTA korra.
 • Alates 2021. aasta sügisest ei väljastata enam päästeinspektor, tase 5 ja päästejuht, tase 6 kutseid. Samuti ei toimu enam kutsete taastõendamist, sest kõik väljastatud tähtajalised kutsed on aegunud rohkem kui üks aasta (mis oli üks taastõendamise tingimus).

 

ÜLDINFO

Kutsekoda

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Pääste valdkonna kutsekomisjoni koosseis

Kutse andmise kord    

Kutsestandardid

Kutsekomisjoni töökord

VÕTA kord

 

 
PÄÄSTE VALDKONNA KUTSED
 
Päästja, tase 4

Kutse taotlemise võimalused:

1)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästja, tase 4 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • maksekorraldus;
 • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 15.05.2023
 • 11.09.2023

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 5 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Järgmise eksami aeg:

 • 26-27.09.2023 (dokumentide esitamise tähtaeg 28.08.2023);

Vastavalt päästja kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (novembri alguses).

Enne eksamile tulekut:

Eksamiga kutset taotledes esita:

  

Päästemeeskonna juht, tase 5

Kutse taotlemise võimalused:

1)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele päästja, tase 4;
 • maksekorraldus;
 • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 15.05.2023
 • 11.09.2023

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 5 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Järgmise eksami aeg:

 • 10.05.2023 (dokumentide esitamise tähtaeg 10.04.2023)

Vastavalt päästemeeskonna juhi kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni alguses).

Enne eksamile tulekut:

Eksamiga kutset taotledes esita:

Päästekorraldaja, tase 4

 • Päästekorraldaja, tase 4 kutseeksam toimub 16. jaanuaril 2023. Dokumentide esitamise tähtaeg 30.12.2022 aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee.
 • Kutseeksami kord
 • Vormikohane avaldus
 • VÕTAga taotlemise vorm

Päästekorraldaja-logistik, tase 5

Päästekorraldaja-valevahetuse juht, tase 6

Demineerija EOD1, tase 4

Demineerija EOD2, tase 4

Demineerija EOD3, tase 5

Pommitehnik EOD3+, tase 5

Demineerimisinstruktor, tase 6

 

 
TASUMINE

NB! Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

Hinnakiri leitav SIIN.

Kutsetunnistused on Kutseregistris avalikult näha. Kui soovid siiski ka paberkandjal kutsetunnistust, siis märgi see avalduses ära ning tasu on lisaks 2,50 €.

Arvelduskonto andmed tasumisel:

 • SEB Pank: EE891010220034796011
 • Swedbank: EE932200221023778606
 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Viitenumber: 2100008036
 • Selgitus: Kutse nimetus

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleja/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti.