Kutse andmine pääste valdkonna kutsetele

 

KONTAKT

Pääste valdkonna kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

 

UUDISED
 • 23.12.2021 kinnitas kutsekomisjon VÕTA korra.
 • Alates 2021. aasta sügisest ei väljastata enam päästeinspektor, tase 5 ja päästejuht, tase 6 kutseid. Samuti ei toimu enam kutsete taastõendamist, sest kõik väljastatud tähtajalised kutsed on aegunud rohkem kui üks aasta (mis oli üks taastõendamise tingimus).

 

ÜLDINFO

Kutsekoda

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Pääste valdkonna kutsekomisjoni koosseis

Kutse andmise kord    

Kutsestandardid

Kutsekomisjoni töökord

VÕTA kord

 

 
PÄÄSTE VALDKONNA KUTSED
 
Päästja, tase 4

Kutse taotlemise võimalused:

1)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästja, tase 4 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • maksekorraldus;
 • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 10.01.2022
 • 02.05.2022 NB! Kui SKA on kutseandja
 • 09.09.2022 NB! Kui SKA on kutseandja

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 4,80 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Eksami ajad:

 • 11-12.05.2022 (dokumentide esitamise tähtaeg 18.03.2022); NB! Kui SKA on kutseandja
 • 13-14.09.2022 (dokumentide esitamise tähtaeg 22.08.2022); NB! Kui SKA on kutseandja

Vastavalt päästja kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni ja novembri alguses).

Enne eksamile tulekut:

Kutseeksami tasu on 154 €. Kui tuleb läbida ainult mingi osa, siis on hinnad järgmised:

 • elustamise tõendamine 20 €,
 • kirjalik test 14 € ja
 • praktiliste ülesannete lahendamine 120 €.

Eksamiga kutset taotledes esita:

  

Päästemeeskonna juht, tase 5

Kutse taotlemise võimalused:

1)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele päästja, tase 4;
 • maksekorraldus;
 • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 10.01.2022
 • 02.05.2022 NB! Kui SKA on kutseandja
 • 09.09.2022 NB! Kui SKA on kutseandja

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 4,80 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Eksami ajad:

 • 03-04.05.2022 (dokumentide esitamise tähtaeg 11.04.2021); NB! Kui SKA on kutseandja

Vastavalt päästemeeskonna juhi kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni alguses).

Enne eksamile tulekut:

Kutseeksami tasu on 115 €.

Eksamiga kutset taotledes esita:

Päästekorraldaja, tase 4

Päästekorraldaja-logistik, tase 5

 • VÕTAga taotlemise vorm

Päästekorraldaja-valevahetuse juht, tase 6

 • VÕTAga taotlemise vorm

Demineerija EOD1, tase 4

Demineerija EOD2, tase 4

Demineerija EOD3, tase 5

Pommitehnik EOD3+, tase 5

Demineerimisinstruktor, tase 6

 

 
TASUMINE

NB! Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

Kutsetunnistused on Kutseregistris avalikult näha. Kui soovid siiski ka paberkandjal kutsetunnistust, siis märgi see avalduses ära ning tasu on lisaks 2,50 €.

Arvelduskonto andmed tasumisel:

 • SEB Pank: EE891010220034796011
 • Swedbank: EE932200221023778606
 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Viitenumber: 2100008036
 • Selgitus: Kutse nimetus

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleja/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti.