Kutse andmine pääste valdkonna kutsetele

 

KONTAKT

Pääste valdkonna kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

NB! Leht on uuendamisel. Kui tunned, et informatsiooni on vähe, võta ühendust.

 

ÜLDINFO

Kutsekoda

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Pääste valdkonna kutsekomisjoni koosseis

Kutse andmise kord    

Kutsestandardid

Kutsekomisjoni töökord

 

 
PÄÄSTE VALDKONNA KUTSED
 
Päästja, tase 4

Kutse taotlemise võimalused:
1)   Saad kutset taastõendada, kui Sul on enne 14.05.2014 antud tähtajaline kutse

 • päästja, tase 4 või
 • päästja II.

Kutse taastõendamiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • kehtiva kutsetunnistuse koopia (paberkandjal kutsetunnistuse puudumisel link kutsetunnistusele kutseregistris) või kehtivuse kaotanud (mitte kauem kui 12 kuud) kutsetunnistuse puhul ametikohal viimase 12 kuu jooksul läbi viidud hindamise tulemus;
 • maksekorraldus.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 06.09.2021
 • 10.01.2022
 • 02.05.2022 NB! Kui SKA on kutseandja
 • 09.09.2022 NB! Kui SKA on kutseandja

Kutse taastõendamine maksab 4,80 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästja, tase 4 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • maksekorraldus.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 06.09.2021
 • 10.01.2022
 • 02.05.2022 NB! Kui SKA on kutseandja
 • 09.09.2022 NB! Kui SKA on kutseandja

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 4,80 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

3)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Eksami ajad:

 • 28-29.09.2021 (dokumentide esitamise tähtaeg 06.09.2021);
 • 11-12.05.2022 (dokumentide esitamise tähtaeg 18.03.2022); NB! Kui SKA on kutseandja
 • 13-14.09.2022 (dokumentide esitamise tähtaeg 22.08.2022); NB! Kui SKA on kutseandja

Vastavalt päästja kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni ja novembri alguses).

Enne eksamile tulekut:

Kutseeksami tasu on 154 €. Kui tuleb läbida ainult mingi osa, siis on hinnad järgmised:

 • elustamise tõendamine 20 €,
 • kirjalik test 14 € ja
 • praktiliste ülesannete lahendamine 120 €.

Eksamiga kutset taotledes esita:

  

Päästemeeskonna juht, tase 5

Kutse taotlemise võimalused:

1)    Saad kutset taastõendada, kui Sul on enne 14.05.2014 antud tähtajaline kutse

 • Päästemeeskonna juht, tase 5 või
 • päästespetsialist III.

Kutse taastõendamiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • kehtiva kutsetunnistuse koopia (paberkandjal kutsetunnistuse puudumisel link kutsetunnistusele kutseregistris) või kehtivuse kaotanud (mitte kauem kui 12 kuud) kutsetunnistuse puhul ametikohal viimase 12 kuu jooksul läbi viidud hindamise tulemus;
 • maksekorraldus.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 06.09.2021
 • 10.01.2022
 • 02.05.2022 NB! Kui SKA on kutseandja
 • 09.09.2022 NB! Kui SKA on kutseandja

Kutse taastõendamine maksab 4,80 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele päästja, tase 4;
 • maksekorraldus.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 • 06.09.2021
 • 10.01.2022
 • 02.05.2022 NB! Kui SKA on kutseandja
 • 09.09.2022 NB! Kui SKA on kutseandja

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 4,80 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

3)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Eksami ajad:

 • 30.11-01.12.2021 (dokumentide esitamise tähtaeg 08.11.2021);
 • 03-04.05.2022 (dokumentide esitamise tähtaeg 11.04.2021); NB! Kui SKA on kutseandja

Vastavalt päästemeeskonna juhi kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni alguses).

Enne eksamile tulekut:

Kutseeksami tasu on 115 €.

Eksamiga kutset taotledes esita:

 

Päästejuht, tase 6

Päästeinspektor, tase 5

Päästekorraldaja, tase 4

Järgmine kutsetaotleja kutseeksam 07.09.2021 (dokumentide esitamise tähtaeg 01.09.2021).

Päästekorraldaja-logistik, tase 5

Päästekorraldaja-valevahetuse juht, tase 6

Demineerija EOD1, tase 4

Demineerija EOD2, tase 4

Demineerija EOD3, tase 5

Pommitehnik EOD3+, tase 5

Demineerimisinstruktor, tase 6

 

 
TASUMINE

NB! Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

Kutsetunnistused on Kutseregistris avalikult näha. Kui soovid siiski ka paberkandjal kutsetunnistust, siis märgi see avalduses ära ning tasu on lisaks 2,50 €.

Arvelduskonto andmed tasumisel:

 • SEB Pank: EE891010220034796011
 • Swedbank: EE932200221023778606
 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Viitenumber: 2100008036
 • Selgitus: Kutse nimetus

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleja/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti.