Kutse andmine piirivalvuri valdkonna kutsetele

Alates 21.01.2014 annab Sisekaitseakadeemia välja piirivalveteenistuse valdkonna kutseid. Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu täiendas 04.11 2020 piirivalvuri kutsestandardeid spetsialiseerumise võimalusega.

Piirivalve valdkonna kutsekomisjoni asjaajamist korraldab politsei- ja piirivalvekolledžis Sirle Kodasma, e-post: sirle.kodasma [at] sisekaitse.ee, telefon 501 5819.

ÜLDINFO

 

KUTSESTANDARDID

 

KUTSETE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

Piirivalvur, tase 4

 1. keskharidus;
 2. piirivalvuri kutseharidus või läbitud piirivalvuri esmaõpe ja omandatud töökogemus piirivalvuri ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik II kutse.

Piirivalvur, tase 5

 1. keskharidus;
 2. läbitud on vanempiirivalvuri ametikohale vastav siseriiklik ja/või Frontex’i koolitus ning omandatud töökogemus vanempiirivalvuri ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik III kutse.

Spetsialiseerumise korral on eelduseks lisaks kompetentsusnõuetele Frontex´i ALDO koolituse (kõrgema taseme dokumendiekspertide täiendkoolitus) või Eestis korraldatud  vähemalt 3 EAP mahulise II astme kontrolli koolituse läbimine.

Piirivalvur, tase 6

 1. piirivalvealane rakenduskõrgharidus;
 2. muu kõrgharidus, läbitud ametikohale vastav piirivalvealane koolitus ja/või omandatud töökogemus vanempiiriametniku ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik IV kutse.

Spetsialiseerumise korral on eelduseks lisaks kompetentsusnõuetele Frontex´i ALDO koolituse või Eestis korraldatud  vähemalt 3 EAP mahulise II astme kontrolli koolituse läbimine.

Piirivalvur, tase 7

 1. Magistrikraad ja magistritöö on kaitstud piirihalduse teemal;
 2. lisaks võidakse arvesse võtta töökogemust juhtivpiiriametniku või piirivalve struktuuriüksuse juhi ametikohal või eelnevalt on antud piirivalveametnik V kutse.

 

KOMPETENTSUSE HINDAMISE MEETODID

Piirivalvur, tase 4 - kombineeritud teoreetiline ja praktiline eksam või töötulemuste hindamine dokumentide alusel;

Piirivalvur, tase 5 (k.a spetsialiseerumine) - töötulemuste ja läbitud koolituste hindamine dokumentide alusel;

Piirivalvur, tase 6 (k.a spetsialiseerumine) -  teoreetiline eksam või lõputöö või töötulemuste ja läbitud koolituste hindamine dokumentide alusel;

Piirivalvur, tase 7 - dokumentide ja/või töötulemuste hindamine dokumentide alusel.

 

KUTSE TAASTÕENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 • vormikohane avaldus
 • varasemalt antud kutsetunnistuse koopia
 • dokumendid (koopiad), mis tõendavad kutse- ja ametialast enesetäiendust alates varasemalt antud kutse kehtivuse algusaega
 • väljavõte teenistuslehelt teenistuskäigu kohta
 • maksekorraldus (või selle koopia) kutse andmisega seotud kulude katteks katmise kohta.

 

Dokumentide alusel kutsekompetentsuse hindamise voorud (dokumentide esitamise tähtajad):
 

 • 01.12.2023
 • 03.06.2024

 

PIIRIVALVE VALDKONNA KUTSEKOMISJON KOOSSEIS

 • Helen Neider-Veerme, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Eve Kalmus, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Rain Arumäe, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Mati Voogla, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Priit Järvpõld, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Ivo Utsar, Põhja prefektuur
 • Margo Peters, Lääne prefektuur
 • Viljar Kärk, Siseministeerium
 • Piret Teppan, Sisekaitseakadeemia
 • Aleksander Raketski, Sisekaitseakadeemia

 

Tasumine kutse andmise eest

Saaja: Rahandusministeerium

Kontod

SEB Pank: EE891010220034796011

Swedbank: EE932200221023778606

Luminor Bank: EE701700017001577198

 

Selgitus: kutse andmise tasu

Viitenumber: 2100008036

Summa: taastõendamisel 26,00 EUR

Summa: kutseeksami sooritamisel 58,00 EUR