Tuutorlus

Sisekaitseakadeemia otsib hakkajaid kadette, kes sooviksid hakata välistudengite tuutoriteks!

Tuutor on Sisekaitseakadeemia kadett, kes abistab akadeemiasse saabuvaid välisüliõpilasi õpingute alustamisel. 

Tuutor koostab koos välissuhete üksusega välistudengile kultuuriprogrammi ja viib selle läbi. Samuti aitab ta üliõpilasel kohaneda eluga Eestis, andes näiteks nõu toidupoodide, söögikohtade, ühistranspordi ja arstiabi osas, ning Sisekaitseakadeemias (õppehoonete asukohad, raamatukogu, arvuti kasutamise võimalused, vaba aja sisustamine jne). Tuutori ülesandeks on ka tutvustada üliõpilasele tema õigusi ja kohustusi.

Tuutoriks hakkamine annab Sulle uusi tutvusi ja sõpru teistest Euroopa riikidest, aitab kaasa sinu silmaringi laienemisele ja keeleoskuse paranemisele, annab võimaluse osaleda põnevatel üritustel ja väljasõitudel. Tuutoritele makstakse ka lisastipendiumit.

Tuutorilt ootame

• inglise keele suulist oskust vähemalt kesktasemel,
• julgust suhelda võõras keeles,
• aega,
• aktiivsust,
• abivalmidust,
• kohusetundlikkust,
• hoolivust,
• tolerantsust,
• avatust.

Oma soovist kandideerida anna teada ERASMUS+ koordinaatorile e-posti teel erasmus [at] sisekaitse.ee või astu läbi ruumist B-103.