Sisekaitseõpe

 

Sisekaitseõpe on gümnaasiumiastmele mõeldud valikaine. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Valikaine koosneb 9 kursusest. Meie partnerkoolid saavad ise valida, mis kursusi nad oma õpilastele pakuvad: pääste (3 kursust), politsei ja piirivalve (4 kursust), vanglateenistus (1 kursus) ja/või maksundus ja toll (1 kursus).

Õppekavaga saab lähemalt tutvuda siin

Sisekaitseakadeemiaga on koostööleppe sõlminud 26 keskharidust pakkuvat haridusasutust üle Eesti ja sisekaitseõppe valikainet võtab 2023/2024. õppeaastal juba üle 700 õpilase.

 • Jakob Westholmi Gümnaasium
 • Jõhvi Gümnaasium                          
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasium
 • Koeru Keskkool
 • Kohtla-Järve Gümnaasium
 • Kullamaa Keskkool
 • Lasnamäe Gümnaasium
 • Lasnamäe Vene Gümnaasium
 • Narva Eesti Riigigümnaasium
 • Narva Gümnaasium
 • Orissaare Gümnaasium
 • Põlva Gümnaasium
 • Rakvere Ametikool
 • Rakvere Eragümnaasium
 • Rakvere Riigigümnaasium
 • Räpina Ühisgümnaasium
 • Saue Riigigümnaasium
 • Sillamäe Gümnaasium
 • Tallinna Läänemere Gümnaasium
 • Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium
 • Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium
 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Valga Gümnaasium
 • Viimsi Gümnaasium
 • Võnnu Keskkool
 • Väike-Maarja Gümnaasium

Tunde ei viida läbi ainult klassiruumis: lisaks teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees külaskäigud politseijaoskondadesse, pääste- ja häirekeskustesse, vanglatesse jne. Õpilastele toimuvad ka kahepäevased õppelaagrid Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja, Paikuse või Tallinna õppekeskuses, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse.

Õppekava läbinud saavad tunnistuse või tõendi ning sisekaitseõppe läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Akadeemia annab aastast 2023 sisseastumisel sisekaitseõppe läbimise eest ka lisapunkte. Kandidaadile, kes on gümnaasiumis õppides läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust, annab lisapunktide komisjon 3 lisapunkti. Kui kandidaat on läbinud vähemalt ühe sisekaitseõppe kursuse, saab ta 1 lisapunkti. Lisapunktide saamiseks tuleb sisseastumise infosüsteemi SAIS üles laadida akadeemia väljastatud tunnistus või tõend.

 

Sisekaitseõppe lõpetamine annab õpilastele head eeldused ja suuremad võimalused soovi korral panustada ka oma kodukoha turvatunde tõstmisesse näiteks vabatahtlike päästjate või abipolitseinikena.

 

2020. ja 2021. aasta sisekaitseõppe laagrite korraldust toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 

 

SISEKAITSEÕPPE STIPENDIUM
 

Stipendiumiga toetatakse ja innustatakse Eesti koolide õpilasi, kes gümnaasiumiastmes läbivad sisekaitseõppe valikainet. 

Stipendiumifondi määrab siseminister igal õppeaastal eraldi. 2024. aastal on stipendiumi kogusumma 5000 eurot.  

Stipendiumile saab kandideerida õpilane ise. Konkursil osalemiseks peab õpilasel olema läbitud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. Stipendiumi võib ühele ja samale õpilasele määrata üks kord.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

•    taotlus (vorm),
•    kooli tõend läbitud sisekaitseõppe kursuste kohta. 

Taotlusi võetakse vastu üks kord õppeaastas, taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai. Stipendiumikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ja teeb siseministrile ettepaneku stipendiumifondi jaotuse kohta taotluse esitanud õpilaste vahel.
 

Komisjon hindab taotlusi kahes voorus:
1) esimeses voorus hinnatakse vormilistele nõuetele vastavust (vähemalt kolme sisekaitseõppe kursuse läbimine ja kõikide vajalike dokumentide edastamine), selle vooru läbinud taotlused pääsevad teise vooru;

2) teises voorus hinnatakse taotlusi hindamisjuhendis toodud hindamiskriteeriumite alusel (läbitud sisekaitseõppe kursuste arv, projektides ja ühiskondlikus tegevuses osalemise aktiivsus ning kandidaadi põhjendus stipendiumi saamiseks).
 

Stipendiumi saajad kinnitatakse hiljemalt 1. juuniks. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel, mis toimub 22. juunil.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskusele e-posti aadressil sisekaitseope [at] sisekaitse.ee

Konkursi tingimused on kirjeldatud stipendiumi statuudis.
 

Lisainformatsioon:

Siret Linnas, täiendusõppe projektijuht
E-post: siret.linnas [at] sisekaitse.ee

 

Viimati uuendatud: 02.05.2024