Rektoraat

Rektoraat on rektori nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi tööd juhib rektor.
 

Rektoraadi koosseis

Kuno Tammearu - rektor

Ingrid Vetka - õppeprorektor

Triinu Kaldoja - arendusprorektor

Erkki Koort - sisejulgeoleku instituudi juhataja

Kerly Randlane - finantskolledži direktor

Laura Kikas - vanglateenistuse kolledži direktor

Kristian Jaani - politsei- ja piirivalvekolledži direktor

Jaanis Otsla - päästekolledži direktor

Rene Berting - haldusosakonna juhataja

Kaire Paavo - turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Ain Sari - rahandusosakonna juhataja

Monika Viidul - üldosakonna juhataja-personalijuht

Kalvi Almosen - kriisijuht

Anne Kivimäe - Narva õppekeskuse juht