Korrektsioon

 

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel.

 

Tutvu korrektsiooni õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2019/2020 õa

20

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

   

  Muud vastuvõtutingimused:

  - taustakontrolli läbimine

  - vastavus vanglaametniku tervisenõuetele

   

   

   

   

  Vastuvõtukatsed

  Suurim võimalik punktide arv

  Lävend konkursis püsimiseks

  Eesti keele oskuse testimine (ei pea tegema kui kandidaadil on eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus)

  Sooritatud / mittesooritatud

  40 punkti

  NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

  Kutsesobivusvestlus (sh vaimsete võimete test)

  50 punkti

  20 punkti

  Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

  5 punkti

  1 punkt

  Lisapunktid

  - Erakordsed saavutused õppetöös

  - Tippsportlikud saavutused

   

  5 punkti

  5 punkti

   

  -

  -

  KOKKU

  65 punkti

  21 punkti

   Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 45 punkti

   

  Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

   

  Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

   

  TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

  Justiitskolledži kodulehekülg

  Liis Käämer (liis.kaamer [at] sisekaitse.ee)

  Kristel Härm (kristel.harm [at] sisekaitse.ee)  

   

  Viimati muudetud: 06.03.2019

  Eriala valdkond