Korrektsioon

Kas tahad kaasa aidata, et ka raske saatusega inimesed saaksid elus uue võimaluse? Selleks, et oskaksid leida ka kõige keerulisemas olukorras lahendusi, saad vajaliku hariduse ja praktilised kogemused Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledžist.

Korrektsiooni õpe on väga praktiline ja paindlik. Sind ootab tervislik ülikoolilinnak ning innovaatiliste digilahendustega õppekeskkond. Sisekaitseakadeemias saab sinust siseturvalisuse ekspert, kes annab oma panuse aitamaks neid, keda keegi teine ei aita.

 

üldinfo

Esita avaldus SAIS-is


Õppetöö

Oleme põiminud teoreetilised teadmised tihedalt kokku praktikaga. Õpingute jooksul viibid nii meie Tallinna õppehoones kui vanglates – otse töökeskkonnas. Õpingud kestavad 3 aastat ning lõpetades saad bakalaureusekraadi. Õpingute ajal on sulle tagatud ühiselamukoht Tallinnas ja toitlustus. Ka riietusele ei pea sa ise mõtlema, sest õppurina kannad esimesest koolipäevast vanglaametniku vormi. Lisaks põhi- ja motiveeriv stipendium kokku kuni 800 eurot kuus, mida saad suurendada hea õppeedukusega, olles tubli sportlane ja muidu aktiivne. Loe stipendiumite kohta lähemalt siit.

 

Õppekava

Korrektsiooni kõrgharidus valmistab sind ette tippspetsialisti tööks vanglas. Sinust saab juhtumikorraldaja ja nõustaja valesid valikuid teinud inimestele. Õpid eelkõige nende inimestega koos töötama, sest lood toetavaid samm-sammulisi plaane tavaellu naasmiseks. Õpid koostama personaalseid nõustamise kavasid koos toetavate tegevustega, tundma õigust, psühholoogiat ja inimkäitumise eripärasid.

Sa teed tihedat koostööd psühholoogide, sotsiaaltöötajate, juristide ja teiste spetsialistidega nii vanglas sees kui väljaspool. Sinust saab tiimijuht, kes seda võrgustikku eest veab. Seetõttu arendame õpingute ajal sinu suhtlemisoskust, juhtimist ja leidlikkust.
 

Tutvu õppekavaga

 

skeem avaldusest õppimiseni korrektsioon


 

Vastuvõtt

Kõik dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) koos kandideerimisavaldusega. Kui oled meile sooviavalduse teinud kutsume sind katsetele ja vestlusele. Katsetel on võimalik maksimaalselt saada 54 punkti ning korrektsiooni õppekavale on vaja saada vähemalt 36 punkti. Allpool kirjeldame kogu protsessi ja katseid lähemalt.

Saad korrektsiooni õppesse kandideerida, kui sul on:

 • Eesti kodakondsus;
 • keskharidus või sellele vastav haridustase;
 • eesti keele oskus ja
 • laitmatu taust.

Korrektsiooni õppekava kandidaat läbib enne õppima asumist ka taustakontrolli ja tervisekontrolli. Taustakontrolliks annad nõusoleku digiallkirjastatud isikuankeediga, mille SAIS-is meile esitad. Kontrolli tehakse lähtuvalt vangistusseaduse §-st 114 ning sellest võib sõltuda kogu vastuvõtu tulemus ehk kui otsus on negatiivne on kogu vestluse tulemus 0 punkti. Tervisekontroll tehakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 22.01.2013 määrusest nr 12 ja sinna suuname õppimise kinnitanud kandidaadid enne immatrikuleerimist.

 

Sisseastumine SAIS-is

Täida, digiallkirjasta ja krüpteeri isikuankeet.

Lae alla isikuankeet
 

SAIS-is võid esitada ka:

 • eesti keele oskuse tõendamiseks HARNO eesti keele vähemalt C1-taseme tunnistuse;
 • kehaliste katsete tulemuste üle toomise tõendi;
 • Me arvestame sinu senised saavutusi!
  Esita tunnistus/kirjeldus lisapunktideks. Lisapunkte anname: erakordsete saavutuste eest õppetöös ja tippspordis, sisekaitseõppe valikaine läbimisel või vabatahtliku töö eest siseturvalisuse valdkonnas. 

Lisainfot tähtaegade kohta saad sisulehelt sisseastujale.
 

Isikuankeedi meelespea

 1. Ametkondade isikuankeedid on erinevad. Kandideerides erinevatesse kolledžitesse, tuleb täita erinevad ankeedid.
 2. Enne ankeedi täitmist lae see alla, sest veebis olevale PDF-failile ei saa muudatusi salvestada.
 3. Kõik ankeedi väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele väljale ei ole andmeid esitada, tuleb see täita sidekriipsuga või sõnadega "puudub", "ei ole".
 4. Isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.
 5. Pärast allkirjastamist tuleb fail krüpteerida adressaadile Justiitsministeerium Taustakontroll. Krüpteerimise juhise leiad siit.

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Sisseastumisvestlus

Vaata hindamiskriteeriumeid

40

16

Kehalised katsed

3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus

Vaata lisainfot

5

1

Lisapunktid

erakordsed saavutused õppetöös või tippspordis, sisekaitseõppe läbimine, vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Vaata lisainfot

9

KOKKU

54

17

 Vastuvõtu I etapis tagab õppekoha 36 punkti.


Pärast lõpetamist

Sind ootab keskmisest kõrgema palgaga kindel töökoht Eesti vanglateenistuses.

Korrektsiooni õppekava annab valdkonnast laiad ja sügavad teadmised. Lõpetajana on sul avarad karjäärivõimalused vanglateenistuses ja võimalus kandideerida kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele, kus on tarvis tunda seadusi, leida uudseid lahendusi, oma ideid müüa, ennast kehtestada ning juhtida ka pingelisi suhtlusolukordi. Samuti saad õpinguid jätkata magistriõppes. 

Tutvu karjäärivõimalustega: vabadusevalvur.ee


 

Ei leidnud siit lehelt vastust?

Ära heida meelt, oleme sulle toeks igal ajal! Võta ühendust õppekorralduse spetsialistiga:

Kristi Dodjak
5348 9809
kristi.dodjak [at] sisekaitse.ee

Liina Aavik
524 7168
liina.aavik [at] sisekaitse.ee

 

Vastuvõtu üldinfo
513 8295

vastuvott [at] sisekaitse.ee