Korrektsioon

Dokumentide vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks algas 27.02.2023. Vaata ajakava.

 

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel.

 

Tutvu korrektsiooni õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2023/2024. õa

20

Vastuvõtukonkurss

avalik, ametkondlik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

- eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- muu emakeelega kandidaatidel HARNO (kuni 2020. aastani SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus.

 

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

- vastavus vanglaametniku tervisenõuetele

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

 

 

 

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja testi sooritamiseks peab kandidaat saama vähemalt 40 punkti.

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus (sh vaimsete võimete test)

(hindamiskriteeriumid leitavad SIIT)

50 punkti

20 punkti

Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

5 punkti

1 punkt

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Tippsportlikud saavutused

- Sisekaitseõppe läbimine

 

3 punkti

3 punkti

3 punkti

 

-

-

-

KOKKU

64 punkti

21 punkti

 Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 48 punkti

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

Justiitskolledži kodulehekülg

Kristi Dodjak (kristi.dodjak [at] sisekaitse.ee, 5348 9809) 

 

Viimane muutmine: 20.03.2023

Eriala valdkond