Sisekaitseakadeemiast algab Eesti turvalisus. See on kool tulevastele ja juba töötavatele päästjatele ja päästekorraldajatele, politseinikele ja piirivalvuritele, vanglaametnikele, maksu- ja tolliametnikele, samuti siseturvalisuse valdkonna teadlasele.

Sisekaitseakadeemia on kogu maailmas unikaalne õppeasutus, sest kogu riigi siseturvalisuse alane õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Seejuures pakub akadeemia õpet nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel ning paralleelselt toimub erialane teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus ja täienduskoolitus. Samuti korraldab akadeemia sisekaitselist eelkoolitust gümnaasiumides. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.