Keskkonnad

Keskkonnad:

Sisekaitseakadeemia poolt on võimaldatud juurdepääs järgmistele keskkondadele:

 

moodle

Sisekaitseakadeemias on kasutusel Hariduse- ja Noorteameti poolt hallatud e-õppekeskkonda Moodle, mida kasutavad enamus Eesti kõrgkoole ja ülikoole. 

Õpikeskkonna Moodle veebiaadress on: https://moodle.edu.ee.  Keskkonna kasutamiseks on vajalik kasutajakonto, mille saate endale ise luua Moodle pealehelt. Varasema konto olemasolul, kasutage seda. 

  • Juhendvideod Moodle kasutamiseks leiate siit. Külalisõppejõud saavad keskkonnale ligi õppejõu kontoga (vajadusel võtke ühendust Digitiimiga).
  • Moodle kursus "Digitaalsed õppevahendid" (registreerimisvõti puudub) abiks kursuse/mooduli esmakordsel loomisel ja olemasoleva edasiarendamisel.
  • Kursuste tellimiseks kirjutage digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimile).

Vajadusel pöörduge haridustehnoloogide poole aadressil digitiim [at] sisekaitse.ee. Vastame hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. 

 

StrikePlagiarism logo

Plagiaadituvastustarkvara StrikePlagiarism kasutab dokumentidest korduste leidmiseks digitaalsetes arhiivides olevaid töid, teostab kontrolli interneti vastu ning kontrollib sarnaselt ka kõik süsteemi käsitsi lisatud tööd. Süsteem genereerib sarnastuste raporti, kus probleemsed kohad on värviliselt märgistatud, võimaldades asjaosalistel anda hinnangu lõpliku otsuse tegemiseks. 

Tarkvara tutvustamiseks on loodud Moodle kursus "Plagiaadituvastustarkvara juhend" (registreerimisvõti: Str1kePlag1ar1sm). Vajadusel võtke ühendust digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimiga).

 

limesurvey

Sisekaitseakadeemias ja Siseministeeriumi haldusalas kasutamiseks sobiv keskkond elektrooniliste küsitluste koostamiseks ja läbiviimiseks. Keskkond on kasutamiseks nii akadeemia töötajatele kui õppuritele. Rakendamisvõimalused: õppetöös, teadustöös, tööalastel eesmärkidel (rahulolu ja tagasiside küsimisel).

Konto loomiseks ja uue küsitluse tellimiseks kirjutage digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimile).

Microsoft 365 logo

Sisekaitseakadeemias on võimalik kasutada Microsoft 365 teenuseid nii pilves kui töölauarakendusena.

Keskkonda sisenemiseks on aadress: portal.office.com. Sisenemiseks kasutage sisekaitse või kadeti e-maili ja parooli. 

 

 

Keskkonnad, mida võite veel kasutada õppematerjalide loomiseks:

slido

Hea vahend publikult tagasiside saamiseks, pollide tegemiseks ja küsimuste-vastuste saamiseks (lisaks saab publik küsimusi hinnata). Vahendit on võimalik kasutada nii loengutes, seminaridel, konverentsidel jne.

Slido kasutamiseks võtke ühendust digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimiga)

 

Canva

Canva keskkonnas on võimalik luua erinevaid postereid, slaide, infograafikuid jne. Lisaks on võimalik neid salvestada pildina, pdf'ina, lisada manuskoodina veebilehtedele, videona, ja ka liikuva pildina ehk gif ning neid kõiki saab integreerida Moodle jt keskkondadesse.

Canva kasutamiseks võtke ühendust digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimiga)

 

kahoot logo

Kahoot on keskkond, kus saab luua õppuritele interaktiivseid mänge, küsitlusi jt vahendeid, et rikastada õppetööd ning tekitada seoseid õpitu ja kuuldu vahel. 

Kahooti kasutamiseks võtke ühendust digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimiga)

 

miro logo

 

Miro on koostööloome keskkond, kus saate koos kolleegidega majast seest ja väljastpoolt luua mõttekaarte, skeeme, koostada õppeplaane, teha õppuritega rühmatööd jne. 

Mirot on võimalik kasutada ka töölauarakendusena, mida saate ilma SMITi administraatoriteta oma arvutisse laadida.

Miro kasutamiseks võtke ühendust digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimiga)

zoom

Zoom on populaarne ja võimekas videokonverentside lahendus. Sisekaitseakadeemial on haridusasutustele mõeldud Zoom Meetings litsents, mida saavad kasutada kõik töötajad (Zoomi ruumiga saab liituda kuni 300 inimest). Lisaks on võimalik Zoomiga salvestada ka loengumaterjale ning neid pärast õppuritega jagada Moodle keskkonnas.

Webinaride jaoks saame litsentsi juurde osta, aga andke sellest vähemalt 1 kuu varem teada.

Küsimuste korral võtke ühendust digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimiga).

 

articulate logo

Articulate 360 annab võimaluse luua interaktiivseid õppematerjale, raamatuid või teisi vahendeid, mis ei pea olema seotud Moodle keskkonnaga. Loodud vahendid võivad olla ka eraldiseisvad veebilehed mis on integreeritud kodulehtedele. 

Articulate kasutamiseks võtke ühendust digitiim [at] sisekaitse.ee (Digitiimiga)