Arendus

Arendustegevus  on lahutamatu osa akadeemia elust ja nii on akadeemias pidevalt käimas kümneid projekte, mis puudutavad nii õppe- ja teadustööd, strateegilist partnerlust teiste õppeasutuste ja partneritega kui ka rahvusvahelist arengukööstööd.

Viimase kümne aasta jooksul oleme algatanud ja ellu viinud umbes sada välisrahastusega arendusprojekti: korraldanud üldhariduskoolidele sisekaitselist eelkoolitust, töötanud välja kompetentsipõhise haridusmudeli, loonud virtuaalsimulatsiooni lahendusi, arendanud e-õpet, korraldanud ühisõppusi, suvekoole jpm. Igal aastal toimub akadeemias ka innovatsioonipäev, kus esitletakse valdkonna uudseid lahendusi, ja innovatsioonikonkurss.

Mitmesuguste projektide kaudu toimub strateegiline partnerlus Eesti ja välismaa õppeasutustega. Akadeemia osaleb ka idapartnerluse arengukoostöö projektides.