Demineerija EOD2

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Demineerija EOD2, tase 4 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse demineerija EOD2, tase 4 taotlemise eeltingimused

1) keskharidus,

2) demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimine,

3) demineerija EOD1-na töötamine vähemalt 2 aastat.

 

Kutse demineerija EOD2, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) haridust tõendava tunnistuse koopia,

3) pommigrupi või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta,

4) demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimist tõendavad dokumendid,

5) tõend EOD1-na töötamise kohta,

6) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Kutse demineerija EOD2, tase 4 kompetentsuse hindamismeetod

1) dokumentide alusel hindamine.

 

 

Hindamisleht

VÕTAga taotlemise vorm