Päästemeeskonna juht

 

Kutse taotlemise võimalused:

1)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
  • dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele päästja, tase 4;
  • maksekorraldus;
  • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

  • 15.05.2023
  • 11.09.2023

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 5 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Järgmine eksam toimub 2024. aasta kevadel.

Vastavalt päästemeeskonna juhi kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni alguses).

Enne eksamile tulekut:

Eksamiga kutset taotledes esita: