Päästja

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Päästja, tase 4 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse päästja, tase 4 kompetentsuse hindamismeetodid

1) kirjalik test, praktilised kompleksharjutused, suuline küsitlemine või

2) haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on päästja, tase 4 kutsestandard).

 

Kutse päästja, tase 4 taotlemise eeltingimused

1) keskharidus,

2) töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.

 

Kutse päästja, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) keskharidust tõendava tunnistuse koopia,

3) komandopealiku või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta (va juhul, kui oled lõpetanud päästja õppe koolis),

4) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Vastavalt päästja kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos. Enne eksamile tulekut läbi Moodle kursus SIIN,

 

Kutseeksami kord

Kutseeksami hindamisjuhend

Komandopealiku või juhendaja hindamislehe vorm

VÕTA vorm