Päästja

 

Päästja, tase 4 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Dokumendid ja küsimused edasta aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee.

 

Kutset päästja, tase 4 on võimalik taotleda kutseeksamile tulles või dokumentide alusel taotledes.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks tuleb esitada:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • maksekorraldus (dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 5 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse);
 • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad komisjonile ülevaatamiseks on järgmised:

 • 15.05.2023
 • 11.09.2023

 

Järgmine kutseeksam on planeeritud 26-27.09.2023 (dokumentide esitamise tähtaeg 28.08.2023).

Vastavalt päästja kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (novembri alguses).

Enne eksamile tulekut:

Kutseeksamil osalemiseks tuleb esitada:

 

TASUMINE

NB! Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

Kutsetunnistused on Kutseregistris avalikult näha. Kui soovid siiski ka paberkandjal kutsetunnistust, siis märgi see avalduses ära.

Arvelduskonto andmed tasumisel:

 • SEB Pank: EE891010220034796011
 • Swedbank: EE932200221023778606
 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Viitenumber: 2100008036
 • Selgitus: Kutse nimetus

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleja/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti.