Päästekorraldaja

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Päästekorraldaja, tase 4 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse päästekorraldaja, tase 4 taotlemise eeltingimused

1) päästekorraldaja kutseharidus või

2) keskharidus.

 

Kutse päästekorraldaja, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) haridust tõendava tunnistuse koopia,

3) valvevahetuse juhi või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus või iseseisval õppel omandatud kompetentside kohta,

4) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Kutse päästekorraldaja, tase 4 kompetentsuse hindamismeetodid

1) Kirjalik test, praktiline simulatsiooniülesanne, suuline vestlus või

2) haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on päästekorraldaja, tase 4 kutsestandard).

 

Kutseeksami kord

VÕTAga taotlemise vorm

Valvevahetuse juhi või juhendaja hindamislehe vorm