Stipendiumid

 

Sisekaitseakadeemia õppurile makstavaid stipendiume on kahte tüüpi – põhistipendium ja lisastipendium.

Põhistipendiumi makstakse kõigile rakenduskõrgharidusõppe päevaõppes ja kutseõppe statsionaarses õppes õppivatele õppuritele. Põhistipendiumi määr on 260 eurot kuus ja seda vähendatakse vastavalt põhjuseta puudutud loengupaaride hulgale. Rohkem infot põhistipendiumi kohta leiad siit ning vanglaametniku stipendiumi kohta siit.

Lisastipendiumi makstakse õppurile, kes on eriliselt silma paistnud õppetöös, esindanud Sisekaitseakadeemiat või aidanud muul viisil edukalt kaasa Sisekaitseakadeemia tegevusele (näiteks esindanud kooli spordivõistlustel, täitnud rühmavanema ülesandeid, korraldanud üritusi vms). Lisastipendiumi makstakse välja igakuiselt (nt rühmavanemad) või semestripõhiselt (nt õppeedukus, aktiivsus).

Ida-Virumaa stipendiumi eesmärgiks on Ida-Virumaalt pärit noorte motiveerimine akadeemias õppima ja pärast õpingute lõppu valitud erialal samas piirkonnas tööle asuma. Stipendiumi suurus on 1300 eurot õppeaastas. Stipendiumi taotlemist ja määramist reguleerib Sisekaitsekadeemia eristipendiumide statuut.

Spordistipendiumi asutamise eesmärgiks on silmapaistvate tulemustega sportlaste motiveerimine ühendamaks aktiivse sportlaskarjääri edukate õpingutega akadeemias. Stipendiumi suurus on kuni 700 eurot semestris.  Stipendiumi taotlemist ja määramist reguleerib Sisekaitsekadeemia eristipendiumide statuut. Taotlusvorm.

RKRN (Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu) stipendium määratakse parimale lõputöö või magistritöö autorile. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Sisekaitseakadeemias valitakse parim töö välja hiljemalt juulis pärast kaitsmisprotsesside lõppu. Stipendiumile kandideerivad tööd valib välja ja esitab komisjonile kolledž. Täpsem info stipendiumi kohta RKRN kodulehel.

Aino Klesmenti õppestipendium. Aino Klesment asutas 2011. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde stipendiumi eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust. Lisainfo leiab SIIT.

 

Viimati muudetud 21.07.2022.