Stipendiumid

Sisekaitseakadeemia õppurile makstavaid stipendiume on kahte tüüpi – põhistipendium ja lisastipendium.

Põhistipendiumit makstakse kõigile rakenduskõrgharidusõppe päevaõppes ja kutseõppe statsionaarses õppes õppivatele õppuritele. Põhistipendiumi määr on 300 eurot kuus. Põhistipendiumit vähendatakse puudutud tundide võrra. Kui õppur on kahel kuul järjest osalenud õppetöös vähem kui 75%, siis põhistipendiumi maksmine katkestatakse. Arvesse ei lähe õppejõuga kooskõlastatud puudumised, mille puhul õppur õpib teises õppevormis. St, õppuril tuleb eelnevalt õppejõuga kokku leppida, kas tema õppetöölt puudumist on võimalik teha mõnes teises õppevormis (nt loengust puudumist, mis on õppejõuga kokkuleppel asendatud iseseisva tööga, ei loeta puudumiseks). Põhistipendiumi maksmist reguleerib Siseministri määrus, mille leiad siit ning vanglaametniku stipendiumit justiitsministeeriumi määrus, mille leiab siit.

Lisastipendiumit makstakse õppurile, kes on eriliselt silma paistnud õppetöös, esindanud Sisekaitseakadeemiat või aidanud muul viisil edukalt kaasa Sisekaitseakadeemia tegevusele (näiteks esindanud kooli spordivõistlustel, täitnud rühmavanema ülesandeid, korraldanud üritusi vms). Lisastipendiumi makstakse välja igakuiselt (nt rühmavanemad) või semestripõhiselt (nt õppeedukus, aktiivsus). Päästekorraldaja õpilastele ja korrektsiooni üliõpilastele makstakse lisaks õppetoetust vastavalt 700 € (päästekorraldaja eristipendium) ja 500 € (motiveeriv õppetoetus) kuus.

Ida-Virumaa stipendiumi eesmärgiks on Ida-Virumaalt pärit noorte motiveerimine akadeemias õppima ja pärast õpingute lõppu valitud erialal samas piirkonnas tööle asuma. Stipendiumi suurus on 1300 eurot õppeaastas. Stipendiumi taotlemist ja määramist reguleerib Sisekaitsekadeemia eristipendiumide statuut.

Spordistipendiumi asutamise eesmärgiks on silmapaistvate tulemustega sportlaste motiveerimine ühendamaks aktiivse sportlaskarjääri edukate õpingutega akadeemias. Stipendiumi suurus on kuni 700 eurot semestris. Stipendiumi taotlemist ja määramist reguleerib Sisekaitsekadeemia eristipendiumide statuut. Taotlusvorm on leiatv siit.

RKRN (Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu) stipendium määratakse parimale lõputöö või magistritöö autorile. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Sisekaitseakadeemias valitakse parim töö välja hiljemalt juulis pärast kaitsmisprotsesside lõppu. Stipendiumile kandideerivad tööd valib välja ja esitab komisjonile kolledž. Täpsem info stipendiumi kohta RKRN kodulehel.

Aino Klesmenti õppestipendium. Aino Klesment asutas 2011. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde stipendiumi eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust. Lisainfo leiab siit.

 

Viimati muudetud 14.08.2023