Finantskolledži aastakonverents 2011

Finantskolledži aastakonverents 2011

Finantskolledži aastakonverents toimus 1. detsembril 2011 
Sokos Hotel Virus, konverentsiruumis Grande 3

Moderaator: Uno Silber (PhD), Finantskolledži direktor
Kaaseesistuja: Tõnis Elling (Mag.iur), Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja


Programm

09.00-09.30

Registreerimine ja tervituskohv

09.30-09.35

Avasõnavõtt: Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia rektor

09.35-09.45

Avasõnad ja tervitus.
Egon Veermäe, Maksu-ja Tolliameti peadirektori asetäitja

09.45-10.15

Euro olevik, tulevik, Kreeka olukord.
Esineja Martin Põder Rahandusministeeriumi Rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja

10.15-10.45

Euroopa Liidu uus finantsjärelvalve süsteem.
Esineja Meelis Laube, Eesti Panga juhtivekspert

10.45-11.00  

KOHVIPAUS

11.00-11.30

Kinnisasja käibemaksuga maksustamise probleemid Eestis.
Esineja Julia Saveljeva, Põhja maksu- ja tollikeskuse kontrollitalituse revident

11.30-12.00

Käibemaksudirektiivi rakendusmäärusest 282/2011.
Esineja Tõnis Elling Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja

12.00-13.00

LÕUNA

13.00-13.30

Müügimaksu tagastamine ja maamaksust vabastamise näilikkus.
Esineja Priit Raudsepp, AB Sorainen advokaat

13.30 -14.00

Maksukuulekuse roll ja tähendus sisejulgeoleku valdkonnas.
Esineja Kerly Randlane, Maksu- ja Tolliameti maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja/ Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli lektor

14.00-14.15

KOHVIPAUS

14.15-14.45

Piiriüleste töötajate maksustamine Euroopa Liidus.
Esineja Sirli Maasik, TTÜ magistrant

14.45 -15.15

Valitsemiskultuurid ja sisejulgeolek.
Esineja Paul Tammert, Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli lektor

15.15 -

Kokkuvõte konverentsist