Koostöö ja võrgustikud

Koostöö

Akadeemia teeb koostööd paljude siseturvalisuse valdkonna õppeasutustega ennekätt Euroopas. Meil on 20 rahvusvahelist koostöölepingut ning 36 Erasmus+ kahepoolset lepingut, mis annavad võimaluse koostööks ja mobiilsuseks nii õppuritele, õppejõududele kui ka mitteakadeemilisele personalile.

Suure osa igapäevasest väliskoostööst moodustab akadeemiline mobiilsus, milles osalevad akadeemia üliõpilased, õppejõud ja administratiivtöötajad ning välispartnerite üliõpilased ja akadeemiline personal.

Õppetegevuse rahusvahelistumise eesmärgil arendab Sisekaitseakadeemia rahvusvahelist moodulit ning osaleb edukalt järgmistes rahvusvahelistes haridusprogrammides:

  • Erasmus+
  • Dora Pluss

 

Võrgustikud

Akadeemia teeb lisaks Euroopa Liidu agentuurides CEPOLi ja FRONTEXi kaudu koostööd enam kui 30 siseturvalisuse valdkonna õppeasutusega.

  • CEPOL (Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet) on Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemaid politseiõppeasutusi ühendav hariduskoostöö agentuur, mis tegeleb politseiteaduse ja -hariduse arendamisega. CEPOL-i ja 13 EL liikmesriigi kõrgkooliga koostöös korraldatakse Euroopa politseitöö ühist magistriõpet. Toetame oma õppejõududega II mooduli “International and comparative policing” läbiviimist. Lisaks vahedame CEPOL-i kaudu EL tippkoolitusi ja vahetusprogramme akadeemia töötajatele ja paljudele Siseministeeriumi valitsemisala vanem- ja juhtivametnikele (PPA, KAPO jt).
  • FRONTEX (Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö Euroopa agentuur) raames toimub koostöö Euroopa ühtse piirivalvesüsteemi, sh piirivalvehariduse arendamise vallas. Koostöös FRONTEX-ga ja lisaks veel kuue kõrgkooliga viiest EL liikmesriigist korraldatakse piirivalvejuhtimise alast magistriõpet kõigile Euroopa Liidu tänastele ja tulevastele piirivalvejuhtidele.

Akadeemia panustab siseturvalisuse valdkonda laiemalt, osaledes erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides (OSCE, DCAF) ja erialavõrgustikes (EFSCA jt).