Nõukogu

Nõukogu on akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille otsustuspädevusse kuuluvad olulisemad akadeemia tegevust puudutavad küsimused. Nõukogu täpsemad ülesanded on kehtestatud Sisekaitseakadeemia põhimäärusega

Nõukogu esimees on rektor. 

 
Nõukogu koosseis

Marek Link – rektor
Triinu Kaldoja – arendusprorektor
Kalvi Almosen – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Häli Allas – päästekolledži direktor
Laura Kikas – justiitskolledži direktor
Kerly Randlane – finantskolledži direktor
Erkki Koort – sisejulgeoleku instituudi juhataja
Ain Sari – rahandusosakonna juhataja
Aiki Pärle – üldosakonna juhataja
Mati Mätlik – haldusosakonna juhataja
Aire Luts-Vähejaus – täiendusõppe keskuse juhataja
Ülle Vanaisak – politsei- ja piirivalvekolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Stella Polikarpus – päästekolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Silvia Luige – justiitskolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Hannes Udde – finantskolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Riina Kroonberg – sisejulgeoleku instituudi akadeemiliste töötajate esindaja
Triin Kibar – keelekeskuse akadeemiliste töötajate esindaja
Mihkel Holzmann – üliõpilaskonna politsei- ja piirivalvekolledži esindaja
Kevin Tammekand – üliõpilaskonna päästekolledži esindaja
Kerlyn Roosipõld – üliõpilaskonna justiitskolledži esindaja
Jan Markus Lindmäe  – üliõpilaskonna finantskolledži esindaja
Tormi Soekõrv – üliõpilaskonna sisejulgeoleku magistriõppe esindaja
Aivi Sirp – Siseministeeriumi esindaja