Nõukogu

Nõukogu on akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille otsustuspädevusse kuuluvad olulisemad akadeemia tegevust puudutavad küsimused. Nõukogu täpsemad ülesanded on kehtestatud Sisekaitseakadeemia põhimäärusega. 

Nõukogu esimees on rektor

Nõukogu koosseis

Õppeprorektor – Ingrid Vetka
Arendusprorektor – Triinu Kaldoja
Politsei- ja piirivalvekolledži direktor – Kristian Jaani
Päästekolledži direktor – Jaanis Otsla
Vanglateenistuse kolledži direktor – Laura Kikas
Finantskolledži direktor – Kerly Randlane
Sisejulgeoleku instituudi juhataja – Erkki Koort
Rahandusosakonna juhataja – Ain Sari
Haldusosakonna juhataja - Rene Berting
Täiendusõppe keskuse juhataja – Aire Luts-Vähejaus
Üldosakonna juhataja, personalijuht – Monika Viidul
Siseministeeriumi esindaja – Krista Aas

Politsei- ja piirivalvekolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Chris Eljas
Päästekolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Stella Polikarpus
Vanglateenistuse kolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Ivo Kitsing
Finantskolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Indrek Saar
Sisejulgeoleku instituudi akadeemiliste töötajate esindaja – Triin Roosve
Keelekeskuse akadeemiliste töötajate esindaja – Marju Taukar

Politsei- ja piirivalvekolledži üliõpilaskonna esindaja – Teele Lill
Vanglateenistuse kolledži üliõpilaskonna esindaja – Kristjan Sarv
Finantskolledži üliõpilaskonna esindaja – Carmen Aarde
Sisejulgeoleku instituudi üliõpilaskonna esindaja – Robert Nagovitsõn