Demineerija EOD3

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Demineerija EOD3, tase 5 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse demineerija EOD3, tase 5 taotlemise eeltingimused

1) keskharidus,

2) demineerija koolituskavas nõutud koolituste ning demineerimistööde juhtimisalase koolituse läbimine,

3) töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus (sh demineerija EOD2-na töötamine vähemalt 2 aastat).

 

Kutse demineerija EOD3, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) haridust tõendava tunnistuse koopia,

3) pommigrupi või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta,

4) demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimist tõendavad dokumendid,

5) tõend EOD2-na töötamise kohta,

6) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Kutse demineerija EOD3, tase 5 kompetentsuse hindamismeetod

1) dokumentide alusel hindamine.

 

 

Hindamisleht

VÕTAga taotlemise vorm