Kolledži kontaktid

Koosseis

 

Häli Allas
Päästekolledži direktor
+372 5 118 959
hali.allas [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Häli #kolledži juhtimine ja esindamine
#strateegiline planeerimine
#eelarve
#välissuhtlus
#kutsekomisjonid
Jaanis Otsla
Direktori asetäitja
+372 5153224
jaanis.otsla [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Jaanis

 

#täienduskoolitused
#õppused
#arendus- ja koolitusprojektid
#harjutusväljak
#EOD õppekavad
Regina Kaasik
Referent
+372 53 576 463
regina.kaasik [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Regina

 

#asjaajamine
#tervislik eluviis
#töökeskkond
#kutsete andmine

 

Direktori asetäitja vastutusala

Eva-Liisa Arro
Nõunik
+372 5070545
eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn

 

Eva-Liisa #täiendusõppe planeerimine, koordineerimine, arendamine
#täiendkoolituste analüüsimine ja tulemuslikkuse hindamine
Helen Kiis
Täiendusõppe spetsialist
+372 5 248 753
helen.kiis [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Helen #täienduskoolituste korraldamine
#JUHAN
#TAHVEL
Gert Teder
Nõunik
gert.teder [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Gert

 

#kriisireguleerimise õppused ja koolitused

Mart Käit
Projektijuht
mart.kait [at] sisekaitse.ee
Mart #I ja II juhtimistasandi hindamised
#täiendkoolitused
#arendus- ja koolitusprojektid
Andre Tammik
Projektijuht
andre.tammik [at] sisekaitse.ee
Andre #õppused
#kriisijuhtimine
#arendus- ja koolitusprojektid
#I ja II juhtimistasandi hindamised
#täiendkoolitused
#arendus- ja koolitusprojektid
Kristjan Mägi
Peaspetsialist
+372 56 266 737
kristjan.magi [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Kristjan

 

#harjutusväljaku haldamine
#päästevarustuse ja -tehnika haldamine
Urmas Kruve
Päästevahendite spetsialist
+372 5172 400
urmas.kruve [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Urmas

 

#sõidukite hoolduse ja remondi korraldamine

Kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetool

Tarmo Terep
Juhataja-lektor
+372 5 034 112
tarmo.terep [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Tarmo #päästeteenistuse, päästekorraldaja õppekavade juhtmine
#rahvusvaheline elanikkonnakaitse koostöö
#kriisireguleerimine
#kriisijuhtimine
Triin Melnik
Projektijuht
triin.melnik [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Triin

 

#keemia-, bioloogia-, radioloogia- ja tuumavaldkond (KBRT ehk CBRN)

 

Paula Misjutina
Õppekorralduse spetsialist
+372 5661 0532
paula.misjutina [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Paula

 

#õppetegevuse planeerimine
#õpilaste, (külalis)õppejõudude  nõustamine
#lõputööd
#TAHVEL
Mirjam Vint
Tasemeõppe juhtivspetsialist
+372 53 444 717
mirjam.vint [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Mirjam

 

#praktikad
#terviseõpetus
Alar Valge
Lektor
+372 5 067 766
alar.valge [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Alar_Valge/est
Alar

 

#ehituslik ja korralduslik tuleohutus
#tulekahjude tekkepõhjuste menetlemine
# tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsed

Kadi Luht-Kallas
Vanemlektor
+372 51 65 292
kadi.luht-kallas [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Kadi_Luht/est

(Lapsehoolduspuhkusel)

Kadi #tule- ja keemialabor
#ehituslik tuleohutus
#vigastuste ennetamine
#rakendusuuringud
#tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsed
Jaan Tross
Lektor
+372 5 140 441
jaan.tross [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Jaan_Tross/est
Jaan

 

#kriisireguleerimine
#riskijuhtimine
#elanikkonnakaitse
#kriisijuhtimine
Stella Polikarpus
Vanemlektor
+372 56 950 674
stella.polikarpus [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Stella_Polikarpus/est
Stella

 

#otsustamine päästetööl
#olukorrateadlikkus
#keemiapääste
#õpetajakoolitus
#FireFront projekt
Kärt Reitel
Lektor
+372 5664 0757
kart.reitel [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/K%C3%A4rt_Reitel/est
Kärt

 

#kemikaaliohutus
#tule- ja keemialabor
Ramon Ruotsi
Vanemõpetaja
ramon.ruotsi [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Ramon

 

#päästetöö juhtimine
#kriisijuhtimine
#päästetöö juhtide hindamine
Martin Kreek
Assistent
+372 56 909 536
martin.kreek [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Martin

 

#päästetööd
#päästekorralduse õpe
#päästetöö juhtide hindamine
Ain Siimon
Assistent
+372 50 90 164
ain.siimon [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Ain

 

#esmaabi
#päästekorralduse õpe
#kiirabi välijuhtimine
Ülle Jõessar
Vanemõpetaja
+372 5 263 778
ylle.joessar [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Ülle

 

#päästekorralduse õppe juht
#112-õpikeskkond
#päästekorraldaja kutse andmine
Rauno Annama
Instruktor
+372 5688 7978
rauno.annama [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Rauno

 

#päästekorralduse õpe
Maarja Kängsep
Õpetaja
+372 5323 5716
maarja.kangsepp [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Maarja

 

#esmaabi
#päästekorralduse õpe
Helmo Käerdi
Emeriitprofessor
helmo.kaerdi [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Helmo_K%C3%A4erdi/est 
Helmo

 

#pääste valdkonna rakendusuuringud;
#statistika;
#kvantitatiivne andmeanalüüs;
#matemaatiline modelleerimine
Feliks Angelstok
Emeriitprofessor
feliks.angelstok [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Feliks_Angelstok/est
Feliks

 

#rakendusuuringud

 

Päästetööde õppetool

Kady Danilas
Juhataja-lektor
+372 52 902 73
kady.danilas [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Kady

 

#päästja õppekava juhtimine
#päästemeeskonna juhi õppekava juhtimine
#keemiapäästetööd
Terje Lõomets-Lõoke
Õppekorralduse spetsialist
+372 53 508 455
terje.loomets-looke [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Terje

 

#õppetöö planeerimine
#õppetöö läbiviimise toetamine
#õpilaste nõustamine
Igor Šarin
Vanemõpetaja
+372 5 048 769
igor.sarin [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Igor

 

#päästetööd
#tulekustutustööd
#vabatahtliku päästja e-õpe
Taavi Aruvainu
Kutseõpetaja
+372 53 413 823
taavi.aruvainu [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Taavi

 

#päästetööd
#veepääste
Ando Vainjärv
Kutseõpetaja
ando.vainjarv [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Ando

 

#päästetööd
#nööripääste
Tambet Kütt
Vanemõpetaja
+372 5 231 378
tambet.kytt [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Tambet

 

#päästetööd
#päästetööde juhtimine
#päästetöö juhtide hindamine
#virtuaalsimulatsioon (XVR)
Kaur Teder
Instruktor
kaur.teder [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Kaur

 

#päästetööd
#noortelaagrite korraldamine
Pavel Ivanov
Nooremlektor
pavel.ivanov [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Pavel

 

#päästetööd
#päästetööde juhtimine
#päästetöö juhtide hindamine
#ennetustöö
#tööohutus
#päästealane IKT
#pääste koolitusõpe
Jan Trakmann
Kutseõpetaja
jan.trakmann [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Jan

 

#päästetööd
#suitsusukeldumise õppepäev
#liiklusõnnetuse järgsed päästetööd
Meelis Lindpere
Kutseõpetaja
meelis.lindpere [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Meelis

 

#esmaabi
Kristjan Siiroja
Instruktor
Kristjan.siiroja [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Kristjan S

 

#päästetööd
Rene Šimko
Instruktor
rene.simko [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Rene

 

#päästetööd
Madis Klaassen
Õpetaja
madis.klaassen [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Madis

 

#päästetööd

Ants Rikberg
Õppedistsipliini vanemspetsialist
ants.rikberg [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja

Ants

 

#õppedistsipliin
#kehaliste võimete arendamine

 

Haldusosakond Väike-Maarjas

Siiri Sibrits
Haldusjuht
+372 5047 307
siiri.sibrits [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Siiri

 

#hoonete haldamine
#majutamise, toitlustamise korraldamine
#ruumide korrashoiu korraldamine
#hangete läbiviimine
Anne-Ly Nilbe
Söökla juhataja
+372 612 6855
anne-ly.nilbe [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Anne-Ly

 

#toitlustamine
#söökla töö korraldamine
Viivi Kahr
Laospetsialist
+372 5277 395
viivi.kahr [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Viivi

 

#tulekustutusriietuse väljaandmine ja korrashoidmine
#vormiriietuse lao korraldamine