Päästeteenistus

Päästeteenistuse õppekava annab üldteadmised ohutusjärelevalvest ja kriisideks valmistumisest ning süvaoskused tööks tuleohutuse või kriisireguleerimise valdkonnas.

Päästeteenistuse õpe on väga praktiline ja paindlik. Sind ootab tervislik ülikoolilinnak ning innovaatiliste digilahendustega õppekeskkond. Saad võimaluse rahvusvaheliseks koostööks, aga teha ka kõrgetasemelist teadust. Sisekaitseakadeemias saab sinust siseturvalisuse ekspert, kes leiab tööd ohutusjärelevalve, ennetuse ja kriisireguleerimisega tegelevates asutustes, nt Päästeametis, Häirekeskuses, kohalikus omavalitsuses või erasektoris.
 

üldinfo


Õppetöö

Päästeteenistuse sessioonõpe kestab 3 aastat ning lõpetades saad bakalaureusekraadi. Õppetöö toimub enamasti üle nädala kolmel tööpäeval Tallinna õppekeskuses. Riietusele ei pea sa ise mõtlema, sest  kannad esimesest koolipäevast Päästeameti vormiriietust.

Hea õppeedukuse eest maksame sulle stipendiumit, mida saad suurendada olles tubli sportlane ja muidu aktiivne. Lisaks annab Päästeamet välja parimale õppurile Hans Maide nimelise stipendiumi. Loe stipendiumite kohta lähemalt siit
 

Õppekava

Õppekaval saad valida, kas soovid süvendatult õppida tuleohutuse või kriisireguleerimise tööd. Päästeteenistuses moodustavad olulise tüki inseneritehnilised teadmised, mistõttu õpid palju ehitusstaatika, ehitusmaterjalide tulepüsivuse ja kemikaalide omadusete kohta. Lisaks õpid tundma inimeste käitumist kriisipsühholoogia, ennetuse ja meeskonnatöö juhtimisega seotud ainetes. Suur osa tunde toimub väljaspool klassiruume: tule- ja keemialaboris või simulatsioonikeskuses. Läbid erinevaid praktikaid ning saad võimaluse õppida Erasmus+ tudengina välisriigis. Sessioonõppes on suur rõhk iseseisval tööl ja selle toetamiseks kasutatame Moodle keskkonda.

Õppekaval on oluline osa ka heal inglise keele oskusel. Erialase inglise keele moodulis luuakse võimalused erialaseks suhtlemiseks, vajaliku sõnavara ning grammatikastruktuuride omandamiseks ja kinnistamiseks B2-tasemel. Kui sinu inglise keele oskus pole veel nõutaval tasemel, siis saad valida taseme parendamiseks valikainekursuse.

Tutvu õppekavaga


Vastuvõtt

Kõik dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) koos kandideerimisavaldusega. Kui oled meile sooviavalduse teinud kutsume sind vestlusele. Katsetel on võimalik maksimaalselt saada 59 punkti ning päästeteenistuse õppekavale on vaja saada vähemalt 20 punkti. Allpool kirjeldame kogu protsessi ja katseid lähemalt.

Saad päästeteenistuse õppesse kandideerida, kui sul on:

 • Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus;
 • keskharidus või sellele vastav haridustase;
 • eesti keele oskus ja
 • laitmatu taust.

Päästeteenistuse kandidaat läbib enne õppima asumist ka taustakontrolli ja tervisekontrolli. Taustakontrolliks annad nõusoleku digiallkirjastatud isikuankeediga, mille SAIS-is meile esitad. Kontrolli tehakse lähtuvalt päästeteenistuse seaduse §-st 72 ning sellest võib sõltuda kogu vastuvõtu tulemus ehk kui otsus on negatiivne on kogu vestluse tulemus 0 punkti. Tervisekontroll tehakse lähtuvalt siseministri 15.02.2011 määrusest nr 2 (§ 15) ja sinna suuname õppimise kinnitanud kandidaadid enne immatrikuleerimist.
 

Sisseastumine SAIS-is

Täida ja digiallkirjasta isikuankeet.

Lae alla isikuankeet


SAIS-is võid esitada ka:

 • eesti keele oskuse tõendamiseks HARNO eesti keele vähemalt C1-taseme tunnistuse;
 • Me arvestame sinu senised saavutusi!
  Esita tunnistus/kirjeldus lisapunktideks. Lisapunkte anname: erakordsete saavutuste eest õppetöös ja tippspordis, sisekaitseõppe valikaine läbimisel või vabatahtliku töö eest siseturvalisuse valdkonnas. 

Lisainfot tähtaegade kohta saad sisulehelt sisseastujale.

 

Isikuankeedi meelespea

 1. Kõik ankeedi väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele väljale ei ole andmeid esitada, tuleb see täita sidekriipsuga või sõnadega "puudub", "ei ole".
 2. Isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud (üldiselt ASICE-formaadis). Allkirjastamata isikuankeediga esitatud avaldus lükatakse tagasi. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.
 3. Enne ankeedi täitmist lae see alla, sest veebis olevale PDF-failile ei saa muudatusi salvestada.
 4. Ametkondade isikuankeedid on erinevad. Kandideerides erinevatesse kolledžitesse, tuleb täita erinevad ankeedid.

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Sisseastumisvestlus

Vaata hindamiskriteeriumeid

50

20

Lisapunktid

erakordsed saavutused õppetöös või tippspordis, sisekaitseõppe läbimine, vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Vaata lisainfot

9

KOKKU

59

20

 


Pärast lõpetamist

Lõpetajana on sul võimalus kandideerida kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele ohutusjärelevalve, ennetuse ja kriisireguleerimisega tegelevates asutustes nagu Päästeametis, Häirekeskuses, või kohalikus omavalitsuses. Erialase töö leidmisel tuleb taotleda kutsetunnistust.

Samuti ootavad sind avarad karjäärivõimalused erasektoris. Ühtlasi saad õpinguid jätkata magistriõppes. 

Tutvu karjäärivõimalustega: rescue.ee112.ee


 

Ei leidnud siit lehelt vastust?

Ära heida meelt, oleme sulle toeks igal ajal! Võta ühendust päästekolledži õppekorralduse spetsialistiga:

Eleri Aitman
5347 1459

eleri.aitman [at] sisekaitse.ee

Vastuvõtu üldinfo
513 8295
vastuvott [at] sisekaitse.ee