Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

Uudised

- 5. jaanuarist 2023 alustab tuleohutusspetsialist, tase 5 täiendkoolituse asemel mahukam tuleohutuse mikrokraadiõpe. Registreerimine kuni 9. detsmebrini. Info õppe kohta SIIN.

- Järgmine tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam toimub detsembris 2022.

 • 01.11.2022 - dokumentide esitamise tähtaeg (dokumendid saata regina.kaasik [at] sisekaitse.ee)
 • 06.12.2022 - kutseeksami I osa (test, kaasused)
 • 13-15.12.2022 - kutseeksami II osa (intervjuu, valitav kompetents)

      Info esitatavate dokumentide kohta allpool.

- Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu kinnitas 13.04.2022 Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja) kutsete kutse andjaks kuni 12.04.2027.

- 2022. a kevadel muutus kutse taotlemise hinnakiri, mis on leitav SIIN.

- Viimane VÕTAga kutse taotlemine toimus 2021 kevadel, edaspidi on kutse taotlemine võimalik vaid eksamiga.

- Kui kutse taotlemisel ei ole soovitud/saadud valitavat kompetentsi, siis seda on võimalik juurde taotleda aasta jooksul kutse saamisest või kutse taastõendamise ajal. Maksumus on sama, mis intervjuul, sest tegemist on samalaadse toiminguga.

- MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid ootavad ühinguga liituma. Täpsem info lehe allosas.

 

 

 

 
Kutseeksamite ja koolituste toimumisajad

- Järgmine tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam toimub detsembris 2022.

 • 01.11.2022 - dokumentide esitamise tähtaeg
 • 06.12.2022 - kutseeksami I osa (test, kaasused)
 • 13-15.12.2022 - kutseeksami II osa (intervjuu, valitav kompetents)

       Info esitatavate dokumentide kohta allpool.

5. jaanuarist 2023 alustab tuleohutusspetsialist, tase 5 täiendkoolituse asemel mahukam tuleohutuse mikrokraadiõpe. Registreerimine kuni 9. detsmebrini. Info õppe kohta SIIN.

 

NB! Palun kutseeksami eest mitte tasuda enne kui on kinnitatud Teie osalemine! Tasumine toimub arve alusel.

NB! Korduseksami tegijatel palume lisada taotlusele need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse.

Korduseksami hinnakiri

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 taastõendamine
 • Kutse taastõendamise dokumentide esitamise tähtaeg on 01.11.2022.
 • Esitamiseks vajalikud dokumendid leiad Tuleohutuse kutse andmise korrast (punktidest 2.3-2.4).
 • Taastõendamise ajal on võimalik juurde taotleda valitavat kompetentsi (selleks tehke avalduses kutse taotlemise osas ristike taastõendamise ja valitava kompetentsi ette).
 • Kui taastõendamise tasu maksab firma, siis palume sellest enne maksmist teada anda, koostame arve.
 • Portfoolio koostamisel on abiks eneseanalüüsi vormid: 
  Eneseanalüüsi vorm - Tuleohutusspetsialist, tase 5 
  Eneseanalüüsi vorm - Tuleohutusekspert, tase 6

Taastõendamise hinnakiri.

 
 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee:

1)kutse taotlemise/taastõendamise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul).

 

 
Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise/taastõendamise avaldus

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse.

 

 

Kutseeksami ja kutse taastõendamise eest tasumise info

Hinnakirja leiad siit

Paberkandjal kutsetunnistuse tasu on 2,50€. Palume see summa kanda siis, kui on tulnud positiivne vastus kutse saamise osas. 

Arvelduskonto andmed tasumisel:

 • SEB Pank: EE891010220034796011
 • Swedbank: EE932200221023778606
 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Viitenumber: 2100008036
 • Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleja/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti

 

Kui tasujaks on firma, siis palume sellest enne maksmist teada anda.

 

 

 

Tuleohutusspetsialisti tase 5 ja tuleohutuseksperdi tase 6 19.09.2019 toimunud infopäeva materjalid leiad siit:
 
Valdkonnaga seotud ühenduse info

MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid on kutsetunnistusega tuleohutusspetsialiste ja -eksperte koondav, ühendav ja esindav mittetulundusühing (edaspidi ühing), mille eesmärkideks on:
1. Tuleohutusspetsialistide ja -ekspertide koondamine ja esindamine;
2. koostöö Päästeameti ja teiste asjasse puutuvate riigiasutuste, ametite ja organisatsioonidega;
3. turvalisema ja ohutuma elukeskkonna kujundamine;
4. liikmete erialaste teadmiste ja oskuste arendamine.

Miks peaks ühinguga liituma?
Vastus: sest see on Teile kasulik. Ühinguga saab liituda ainult füüsiline isik, kellel on kehtiv tuleohutsspetsialisti või tuleohutuseksperdi kutsetunnistus. Sobib ka tuleohutuseksperdi kutse. 
Läbi ühingu infolisti liigub täna ministeeriumite, ametite, teiste koostööpartnerite ja ühingu (ning selle liikmete) vaheline info kõige operatiivsemalt. Eesmärk on, et ühingusse kuuluks  maksimaalne hulk liikmeid tagamaks väärikas esindatus riigivõimude ja teiste koostööpartneritega suhtlemisel. Suurem liikmete arv annab meie ühingu seisukohtadele kaalu ning meie arvamusega arvestatakse rohkem. Samuti on valdkonna professionaalidel omavahel palju arutada ning üksteiselt õppida. Läbi ühingu on võimalik kaasa rääkida seadusloomes ning seeläbi kujundada ohutumat elukeskkonda. 
2020-2021 on tehtud tihedat koostööd uute tuleohutusalaste määruste muutmisel ja väljatöötamisel ning standardite töötlemisel. Sama tegevus jätkub ka 2022. aastal.


Alates 01.01.2022 a on ühinguga liitumine 35 €. Liikmemaksu seni kogutud ei ole. Liitumiseks pöörduge meie e-posti aadressile tuleohutusspetsialistid [at] gmail.com.

Loomisel on ka FB leht - leitav otsingust MTÜ nimega