Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab tasemeõppe juhtivspetsialist Mirjam Vint, mirjam.vint [at] sisekaitse.ee, telefon 5344 4717.

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 INFOPÄEV

NB! Kontrolli oma kutsetunnistuse kehtivusaega ja tule infopäevale!

19.09.2019, Sisekaitseakadeemias, ruumis A-105

Toimumise aeg: 16.00-18.00

Teemad:

  • Päästeameti ja erasektori koostöö ( Ergo Manninen)
  • Kutsete taastõendamine ja VÕTA rakendamine (Kadi Luht ja Alar Valge)

Materjalid toimunud infopäevast leiad siit:

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 taastõendamine

Taastõendamise hinnakiri.

 

Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 VÕTA-ga taotlemine
  • Dokumentide esitamise tähtaeg 15.03.2020
  • VÕTA kord
  • VÕTA taotlusi hinnatakse kutseeksamiga samal ajal
  • VÕTA dokumentide saamiseks kirjuta: mirjam.vint [at] sisekaitse.ee
 
Kutseeksamite ja koolituste toimumisajad

Koht: Sisekaitseakadeemia, Tallinn, Kase 61

Koolitus toimub:

30.01.2020-24.04.2020

regitreerimine avatud:  https://koolitus.edu.ee/training/3378

 

Kutseeksam toimub:

KUTSEEKAMIS KOHAD ON TÄIS!

05.05.2020 (test, kaasused)

12.05.-14.05.2020 (intervjuu, valitav kompetents).

  • Dokumentide esitamise tähtaeg 01.04.2020

NB! Palun kutseeksami eest mitte tasuda enne kui on kinnitatud Teie osalemine!

NB! Korduseksami tegijatel palume lisada taotlusele need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse.

Korduseksami hinnakiri.

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.04.2020

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1)kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul),

5) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 
Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.04.2020

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse,

6) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Paberkandjal kutsetunnistuse tasu on 2,50€


  1.  

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti