Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab tasemeõppe juhtivspetsialist Mirjam Vint, mirjam.vint [at] sisekaitse.ee, telefon 5344 4717.

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 INFOPÄEV

NB! Kontrolli oma kutsetunnistuse kehtivusaega ja tule infopäevale!

19.09.2109, Sisekaitseakadeemias, ruumis A-105

Toimumise aeg: 16.00-18.00

Teemad:

  • Päästeameti ja erasektori koostöö ( Ergo Manninen)
  • Kutsete taastõendamine ja VÕTA rakendamine (Kadi Luht ja Alar Valge)

Materjalid toimunud infopäevast leiad siit:

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 taaastõendamine

Taastõendamise hinnakiri.

 

Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 VÕTA-ga taotlemine
  • VÕTA kord
  • VÕTA taotlusi hinnatakse kutseeksamiga samal ajal
  • VÕTA dokumentide saamiseks kirjuta: mirjam.vint [at] sisekaitse.ee
 
Kutseeksamite ja koolituste toimumisaeg

Koht: Sisekaitseakadeemia, Tallinn, Kase 61

Kutseeksam toimub:

                               03.12.2019 (test, kaasused)

                             10.12.2019 ja 11.12.2019 (intervjuu, valitav kompetents).

  • Dokumentide esitamise tähtaeg 01.11.2019

NB! KUTSEEKSAMI KOHAD ON TÄIS!

  • NB! Korduseksami tegijatel palume lisada taotlusele need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse.

Korduseksami hinnakiri.

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.11.2019

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul),

5) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 
Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.11.2019

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse,

6) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti