Koostöö

 
Koostööpartnerid Eestis

Justiitskolledži peamiseks koostööpartneriks on Justiitsministeerium ja selle haldusalasse kuuluvad vanglad. Justiitsministeeriumis koordineerib vanglate tööd vanglate osakond ning seda juhib vanglate asekantsler, kes on ka justiitskolledži nõukogu esimees ja vanglate valdkonna tippjuht. 

www.just.ee
www.vangla.ee 
 

koostöö

Koostööpartnerid välismaal

Peamiseks koostööpartneriks on Soome Vanglate Koolituskeskus (Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, RSKK). Omavaheline koostöö on alguse saanud juba kolledži loomisest alates ning soomlased on aidanud ja nõustanud meid kaasaegse vanglaametnike koolitussüsteemi ülesehitamisel ja lektorite koolitamisel. Traditsiooniks on saanud kolledži viimase kursuse parimate üliõpilastega õppekäik Soome Vanglate Koolituskeskusesse, kus viiakse läbi erialakoolitus ja mõne vangla külastus. Kavandame ka erialaõppejõudude vahetust. 

www.rskk.fi/

Uueks koostööpartneriks on Universoty College of Norwegian Correctional Service