Lisapunktid

 

Kandidaadil on võimalik taotleda lisapunkte järgmistes kategooriates: erakordsed saavutused õppetöös, tippsportlikud saavutused ja sisekaitseõppe läbimine.

 

Kandidaadil, kellel on keskhariduse omandamise käigus erakordseid õppetöö tulemusi (nt kuldmedal, hõbemedal, osalemine rahvusvahelisel või auhinnaline koht riiklikul aineolümpiaadil jne), on võimalik saada kuni 5 lisapunkti erakordsete saavutuste eest õppetöös.

 

Kandidaadil, kes kandideerib politseiametniku, politseiteenistuse, korrektsiooni või vanglaametniku erialale, on võimalik saada kuni  5 lisapunkti tipptasemel sportlike saavutuste eest. Lisapunktid antakse kandidaadile, kes on saavutanud kahe viimase aasta jooksul rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalikohti või vähemalt Eesti meistrivõistlustel esikolmiku koha olümpiaaladel või ametkondlikus- ja üliõpilasspordis toimuvate võistluste aladel.

 

Kandidaadile, kes kandideerib politseiametniku, politseiteenistuse või päästekorraldaja erialale, on võimalik saada kuni 5 lisapunkti gümnaasiumi sisekaitseõppe õppesuunas osalemise eest. Tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli erialale kandideerijatel on võimalik saada kuni 5 lisapunkti sisekaitseõppe õppesuunas maksu ja tolli mooduli läbimise eest. Sisekaitseõppes osalemise eest antav punktisumma sõltub vestlusel demonstreeritud teadmistest ning läbitud sisekaitseõppe mahust konkreetses gümnaasiumi

     

    Viimati muudetud: 11.01.2019