Lisapunktid

 

Kandidaadil on võimalik taotleda lisapunkte järgmistes kategooriates:

  • erakordsed saavutused õppetöös
  • tippsportlikud saavutused
  • sisekaitseõppe läbimine

 

Kandidaadil, kellel on keskhariduse omandamise käigus erakordseid õppetöö tulemusi (nt kuldmedal, hõbemedal, osalemine rahvusvahelisel või auhinnaline koht riiklikul aineolümpiaadil jne), on võimalik saada kuni 5 lisapunkti erakordsete saavutuste eest õppetöös.

 

Kandidaadil, kes kandideerib politseiametniku, politseiteenistuse, korrektsiooni või vanglaametniku erialale, on võimalik saada kuni 5 lisapunkti tipptasemel sportlike saavutuste eest. Lisapunktid antakse kandidaadile, kes on saavutanud kahe viimase aasta jooksul rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalikohti või vähemalt Eesti meistrivõistlustel esikolmiku koha olümpiaaladel või ametkondlikus- ja üliõpilasspordis toimuvate võistluste aladel.

 

Kandidaadile, kes kandideerib politseiametniku, politseiteenistuse või päästekorraldaja erialale, on võimalik saada kuni 5 lisapunkti gümnaasiumi sisekaitseõppe õppesuunas osalemise eest. Tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli erialale kandideerijatel on võimalik saada kuni 5 lisapunkti sisekaitseõppe õppesuunas maksu ja tolli mooduli läbimise eest. Sisekaitseõppes osalemise eest antav punktisumma sõltub kutsesobivusvestlusel demonstreeritud teadmistest ning läbitud sisekaitseõppe mahust konkreetses gümnaasiumis.

     

    Viimati muudetud: 22.01.2019