Esinejad 2023

 

Lauri Läänemets
Eesti Vabariigi Siseminister

Lauri Läänemets on Eesti poliitik ja kodanikuaktivist. Ta on Eesti Vabariigi siseminister alates 17. juulist 2022 ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees alates 5. veebruarist 2022.a. Aastatel 2019-2022 kuulus Riigikogu XIV koosseisu, olles põhiseaduskomisjoni aseesimees. Läänemets on olnud Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees ja Väätsa vallavanem. Aastatel 2010-2013 oli ta Tallinna Linnavalitsuse ja Linnavolikogu nõunik. 2008-2010 oli ta Eestimaa Rahvaliidu liige. Aastatel 2007-2008 oli Eesti Üliõpilaskondade Liidu liikmete valdkonna nõunik, enne seda Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse esimees ning Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua juhatuse esimees. 2019. aastal tunnustati Lauri Läänemetsa Kaitseliidu III klassi teenetemärgiga.  

Läänemets

Kuno Tammearu
Sisekaitseakadeemia rektor

Kuno Tammearu on alates 2023. aasta juunist Sisekaitseakadeemia rektor. Tammearu töötas Päästeametis viimased 10 aastat peadirektori ametikohal, enne seda Päästeameti peadirektori asetäitja ja päästevaldkonna juhina. Tammearu on lõpetanud Sisekaitseakadeemia, omandanud magistrikraadi haldusjuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõtte strateegilise juhtimise valdkonnas. Kuno Tammearu on Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi ja II klassi teenetemärgi kavaler ning talle on antud Päästeenistuse Suur Kuldrist.

Tammearu

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Taimar Peterkop on riigisekretär 10. detsembrist 2018. Enne riigisekretäriks asumist juhtis ta 2015. aasta maist Riigi Infosüsteemi Ametit. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning USA maaväe sõjakolledži magistrikraadiga strateegilises juhtimises.

Peterkop

Hans DAS
Kriisireguleerimise ja rescEU juht.

Alates 2020. aasta detsembrist on Hans Das Euroopa Komisjoni elanikkonnakaitse ja humanitaarabi peadirektoraadi ja rescEU juht, kus juhitakse hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse koordineeritavaid EL operatsioone ning elanikkonnakaitse rakkerühmade rescEU arendust. Euroopa Komisjoni asus ta tööle 2004. aastal. 2010. aasta mais asus ta juhtima Euroopa Komisjoni elanikkonnakaitse ja humanitaarabi peadirektoraadi hädaolukordadele reageerimise üksust, kus ta koordineeris EL-i tegevust erinevatele loodus- ja inimtekkeliste õnnetustele reageerimisel. 2012. aasta märtsis nimetati ta kodanikukaitsepoliitika üksuse juhiks. Seejärel aastatel 2016-2020 juhtis ta Euroopa Komisjoni rände- ja siseasjade peadirektoraadi terrorismi ja radikaliseerumisega tegelevat üksust. Tal on rahvusvahelise avaliku õiguse doktorikraad ning oma karjääri alustas ta Leuveni ülikoolis. Aastatel 1997-1999 juhtis ta Bosnia ja Hertsegoviinas Daytoni rahulepinguga asutatud pagulaste ja ümberasustatud isikute kinnisvaranõuete komisjoni õigusosakonda (CRPC). Seejärel töötas ta Kosovos ÜRO konsultandina sõjajärgse vara tagastamise küsimustes (1999-2000).

Das

Jussi Korhonen
Hädaolukorraks valmisoleku direktor

Jussi Korhonen on Soome Siseministeeriumi hädaolukordadeks valmisoleku valdkonna asekantsler. Kodanikukaitse ja hädaolukordadeks ettevalmistuse vallas on ta töötanud umbkaudu paarkümmend aastat. Tema juhitav üksus vastutab riikliku tsiviilkaitse valmisoleku planeerimise ja päästeteenistuse valmisolekutegevuse operatiivjuhtimise ning samuti piirkondliku valmisoleku riikliku koordineerimise eest. Enne ministeeriumi töötas ta Soome Päästeakadeemias peainstruktorina.

Korhonen
 

K.Harald Drager
TIEMS juht

Rahvusvahelise hädaolukordade juhtimise ühingu TIEMS asutaja, kelle initsiatiivil organisatsioon 1993. aastal ka käivitati. Ta oli TIEMSi rahvusvaheline asepresident asutamisest kuni 2002. aastani, mil ta asus TIEMSi presidendi kohale, kuhu ta 2022. aastal taas tagasi valiti. Ta on toonud organisatsiooni nii uusi ideid kui ka inimesi ning laiendanud nende tegevust kõikjal maailmas. Tema juhtimisel on TIEMSist saanud tunnustatud organisatsioon, mille tegevus kasvab nii Aasias, Euroopas, Aafrikas, Austraalias ja Põhja-Ameerikas kui ka Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere saartel. TIEMSil on kohalikud harud 16 regioonis/riigis ning igal aastal korraldavad nad kõikjal maailmas katastroofiriski vähendamise teemadel töötube ja konverentse.  

Drager
 

 
 

Tiina Ristmäe
Tsiviilkaitse ekspert

Tiina Ristmäe on tsiviilkaitse ekspert ja töötab Saksamaa föderaalses tehnilise abi agentuuris (THW). Ta vastutab THW teadusüksuse rahvusvaheliste uurimisprojektide eest ning koordineerib ELi meeskonna tööd, et osaleda edukalt rahvusvahelises teadustegevuses. Ta on kogenud uurimisprojektide koordinaator ning hiljuti viidi tema eestvedamisel edukalt lõpule EL-i uurimisprojekt CURSOR. Alates 2023. aasta septembrist on ta EL-i uurimisprojekti SYNERGISE koordinaator. Mõlemad projektid töötavad välja uuenduslikke pääste- ja katastroofiabi tehnoloogiaid tsiviilkaitse esmareageerijatele, keskendudes eeskätt robootikale. Alates 2021. aastast on Tiina Ristmäe rahvusvahelise esmareageerijate innovatsiooni edendamise foorumi (IFAFRI) asepresident. Foorum keskendub tehnoloogiatele, mis on vajalikud, et aidata esmareageerijatel missioone ohutult ja tõhusalt läbi viia. Ristmäe on ka Euroopa Komisjoni ekspertgrupi „Euroopa julgeolekualaste teadusuuringute ja innovatsiooni ühenduse“ (CERIS) liige. Tema ülesanne on anda nõu Euroopa Komisjoni tsiviilkaitse valdkonna operatiivsuutlikkuse teemadel ning aidata kaasa Euroopa Liidu julgeolekualasele teadus- ja innovatsioonitegevusele.  

Ristmäe
 

Galina Danilišina
Riigikantseleis nõunik

Galina Danilišina töötab Riigikantseleis nõunikuna ning tema arendada ja juhtida on elutähtsate teenuste toimepidevuse valdkonda riigis. Galina tegeleb elutähtsate teenuste toimepidevuse ja taristu kaitse teemadega aastast 2014. Tema loodud on täna kehtiv elutähtsate teenuste õiguslik raamistik ja tehtud elutähtsate teenuste ristsõltuvuste analüüs 2016. aastal. Alates 2017. aastast on Galina töötanud külalislektorina Sisekaitseakadeemias. Varem on Galina töötanud ka Keskkonnaministeeriumis, kus tegeles ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning reoveesette teemadega ning vee- ja reoveepuhastuse lahendustele spetsialiseerunud projekteerimisettevõttes Aqua Consult Baltic OÜ-s. 

Galina

Hergo Tasuja
Hiiumaa vallavanem

Hergo Tasuja on alates 2021 aasta novembrist Hiiumaa vallavanem. 2018. aastast täitis ta Emmaste osavalla vanema ülesandeid. Sinna suundus Hergo õpetajaametist. Hariduselt on Hergo Tasuja mitme aine õpetaja. On olnud 5 aastat Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad malevkonnapealik ja 10 aastat kaitseliitlane. Läbinud vabatahtliku päästja kursused ja löönud kaasa Emmaste Tuletõrje Selts MTÜ-s.

Tammearu

Maarja Kruusmaa
Tehnikaülikooli professor ja Euroopa Komisjoni peateadusnõustaja.

Maarja Kruusmaa on Tehnikaülikooli professor ja Euroopa Komisjoni peateadusnõustaja. Ta juhtis teadusnõustamise raporti koostamist Euroopa Komisjonile kriiside strateegiliseks juhtimiseks Euroopa Liidus.

Peterkop

Margo Klaos
Päästeameti peadirektor

Margo Klaos on Päästeameti peadirektor Eestis. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästekolledži cum laude, omandanud magistrikraadi haldusjuhtimise erialal TTÜs ning pooleli on sotsioloogia doktoriõpe Tartu Ülikoolis. Klaos töötas enne peadirektoriks saamist Päästeametis erinevatel juhtivatel ametikohtadel ja oli vahepeal ka Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht. Talle on omistatud mitmeid kõrgeid autasusid, muuhulgas Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk, Päästeteenistuse Kuldrist, Sisekaitseakadeemia Kuldrist, Soome Päästepealike Liidu teenetemärk.

Klaos

Marti Lung
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) äriteenuste valdkonna juht

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) äriteenuste valdkonna juht Marti Lung omab pikaaegset IT-valdkonna juhtimiskogemust TalTechist, Swedbankist ja Teliast. Ülikoolis juhtis ta digitaalsete töövahendite uuendamise protsessi, Swedbankis lõi ta Baltikumi ja Rootsi projektijuhtide võrgustiku ning Telias tegeles ta EMT ja Elioni brändi uuenduskuuri projekti juhtimisega. SMITis vastutab Marti selle eest, et PPA, Päästeameti ja Häirekeskuse prioriteetsed IT-projektid oleksid juhitud ja süsteemid arendatud. Marti peab teenuste arendamisel oluliseks pöörata rõhku teenusdisainile ja kasutajakogemusele ning agiilsele arendusprotsessile. Martil on arvutisüsteemitehnika magistrikraad TalTechist.

Korhonen
 

Mihkel Toomas Välimäe
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) pääste- ja hädaabiteenuste osakonna tooteomanik

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) pääste- ja hädaabiteenuste osakonna tooteomanik Mihkel Toomas tegeleb igapäevaselt Päästeameti operatiivtööks kasutatavate IT-süsteemide loomise ja haldamisega. Tegemist on IT-lahendustega, mis lühendavad reageerimisaega, toovad reaalajas päästele ja kiirabile sõrmeotste kaugusele vajaliku info ning aitavad päästa elu ja vara. Lisaks lõppkasutajakesksusele pöörab ta rõhku kohustuse automatiseerimisele vabastades sellega „põllul“ töötajate aega. Mihkel Toomas on infosüsteemide arendamisega kokku puutunud nii avalikus- kui erasektoris üle kümne aasta ja tal on TalTechi arvutisüsteemide bakalaureusekraad.  

Välimäe
 

 
 

Mati Raidma
Riigikogu liige

Mati Raidma on Riigikogu koosseisu liige. Ta on olnud Päästeameti peadirektori ametis ning töötanud juhtivatel ametikohtadel nii Päästeametis kui ka Tuletõrjeametis. Mati Raidma on lõpetanud Leningradi Tuletõrjetehnikakooli tuletõrjetehnikuna ning Moskva Kõrgema Tuletõrjetehnikakooli tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insenerina. Raidma on endine Kaitseliidu Vanematekogu liige, Eesti Reservohvitseride Kogu liige. Ta on olnud ÜRO OCHA juurde formeeritud UNDACi (United Nations Disaster Assessment and Coordination) meeskonna liige ning ÜRO Hädaabi Keskfondi (CERF – Central Emergency Response Fond) nõukogu asendusliige. Teda on autasustatud Kotkaristi III klassi teenetemärgiga.  

Raidma