Õppetöö graafik

 

Õppetöö toimub teoreetilise ja praktilise õppena ning praktikana vastavas ametkonnas.

 

Õppetöö graafikus on fikseeritud õpperühmade õppetöö toimumise ajad ja kohad semestrite kaupa. Õppetöö graafik järgmiseks õppeaastaks kinnitatakse hiljemalt 15. maiks.

 

Õppetöö graafik 2017/2018 õa kehtiv alates 9.02.2018

Õppetöö graafik 2018/2019 õa kehtiv alates 17.10.2018

 

Viimati muudetud: 17.10.2018