Õppetöö graafik

 

Õppetöö toimub teoreetilise ja praktilise õppena ning praktikana vastavas ametkonnas.

 

Õppetöö graafikus on fikseeritud õpperühmade õppetöö toimumise ajad ja kohad semestrite kaupa. Õppetöö graafik järgmiseks õppeaastaks kinnitatakse hiljemalt 15. maiks.

 

Õppetöö graafik 2018/2019 õa kehtiv alates 22.01.2019

Õppetöö graafik 2019/2020 õa kehtiv alates 04.07.2019

 

Viimati muudetud: 09.07.2019