Erialad

Miks tasub Politsei-ja piirivalvekolledžisse õppima tullapolitsei

  • ainus kõrgkool Eestis, kus õpetatakse politseiametnikke
  • head karjäärivõimalused Politsei- ja Piirivalveametis ja teistes jõustruktuurides
  • saab anda oma panuse elukeskkonna senisest turvalisemaks muutmiseks.
  • Edasiõppimise võimalused sisejulgeoleku magistriõppes või mujal ülikoolides
  • 90% vilistlasi töötab samas valdkonnas
  • tippspetsialistidest ja praktikutest õppejõud
  • tasuta vorm
  • stipendiumid
  • välismaal õppimise võimalus
 
Politseiteenistuse eriala  (rakenduskõrgharidusõpe)

Politseiteenistuse eriala annab üliõpilastele võimaluse omandada politseiteenistuse põhitegevuste edukaks sooritamiseks nõutava kompetentsustaseme, mis vastab tööandja poolt kehtestatud nõuetele. Politseiteenistuse õppekava lõpetamisel üliõpilane juhindub oma tegevuses politseiorganisatsiooni põhiväärtustest ja ametniku eetika normidest,  rakendab politsei põhitegevusi vastavalt valitud õppesuunale töökeskkonnas ja tunneb ära õigusrikkumise valdkonna, erinevate politseiasutuste ning teiste avaliku sektori organisatsioonide ja institutsioonide vastutusala politseitöös ning leiab probleemidele vajaliku lahenduse. Erialaainete plokis on kolm süvaõppesuunda:  piirivalve, kriminaalpolitsei  ja korrakaitsepolitsei.

Politseiteenistuse rakenduskõrgharidusõppe eesmärgiks on kompetentsete ja teotahteliste politseitöö spetsialistide ettevalmistamine lähtudes politsei- ja piirivalveameti vajadustest ja toetada üliõpilastel magistriõppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamist, mis on vajalikud magistriõppe tasemel õpingute jätkamiseks elukestvaks õppeks.

Politseiteenistuse erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Õppe kestus on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus, millest vähemalt 15 protsenti moodustab praktika praktikaasutustes (prefektuurides). Õpe toimub eesti keeles politsei- ja piirivalvekolledžis Tallinnas või Paikusel. Õpe lõpeb lõpueksami sooritamise või lõputöö kaitsmisega.   Politseiteenistuse eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistriõppes.

Politseiteenistuse õppekava lõpetaja esimene töökoht sõltub vabadest kohtadest politsei- ja piirivalveametis. Et omandada edasiseks karjääriks vajalikke kogemusi, alustavad kõrgharidusõppe lõpetajad reeglina töötamist patrullpolitseiniku ametikohal. Võrreldes kutseõppe lõpetajatega on neil aga võimalus liikuda kõrgharidust eeldavatele ametikohtadele.

Vaata täpsemalt õppekavad

Vastuvõtutingimused: LOE EDASI

 
 
Politseiametniku eriala (kutseõpe)

Politseiametniku õppekava läbimine annab piisavad teadmised töötamiseks Politsei- ja Piirivalveametis. Õppekava lõpetajal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada patrullpolitseiniku või piirivalvurina, kes tagavad avalikku korda, viivad läbi piirikontrolli piiripunktides ning menetlevad enamlevinud väärtegusid.

Õppetöö toimub vaheldumisi politsei- ja piirivalvekolledžis Paikusel ja Tallinnas Kase tänaval, on statsionaarses vormis (koolipõhine õpe) ja kestab 1,6 aastat (100 EKAP’it). Õpe on eestikeelne ja lõpeb lõpueksami sooritamisega.

Üle poole õppetöö mahust moodustab praktika ja praktiline töö. Praktika toimub enamasti  Ida Prefektuuris, vaid maismaapiiri praktika toimub Lõuna Prefektuuris.

Piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks tuleb õppe käigus läbida valikmoodul  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutseeksam.

Politseiametniku õppekava lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid politseiteenistuse õppekaval (rakenduskõrgharidus) kaugõppes ja kutseõppes õpitut saab arvestada politseiteenistuse õppekava täitmisel (VÕTA).

Vaata täpsemalt õppekavad

VastuvõtutingimusedLOE EDASI 

 
Kuidas ma saan kandideerida kaugõppe õppekohtadele?

Politseiteenistuse ja politseiametniku erialade kaugõppe kohad täidetakse ametkondliku suunamisega ja neile avaliku konkursi raames kandideerida ei saa. Kui Sa aga tahad ennast siseturvalisuse valdkonnas rakendada ja harida, siis palume Sul otse Politsei- ja Piirivalveametist oma elukohajärgsest prefektuurist võimaluste kohta uurida.

Kui siin lehel oma küsimusele vastust ei leidnud, soovitame vaadata korduma kippuvate küsimuste rubriiki siin

või helistada telefonil 513 82 95

e-postil: vastuvott [at] sisekaitse.eeclass="spamspan"