Parimad lõputööd 2022

lõputööd
Sisekaitseakadeemia 2022. aasta parimad lõpu- ja magistritööd:
 

Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei teenistujatele paindliku tööajaarvestuse
rakendamise võimalused Soome tööaja regulatsioonide näitel

Sisejulgeoleku instituudi 2022. aasta magistritöö
AUTOR: Janek Pedask
JUHENDAJAD: Mairit Kratovitš, Mari-Liis Tammsaar
Loe tervet magistritööd SIIT.


Vägivallakuritegusid ennetavad meetmed Eesti vanglates

Sisejulgeoleku instituudi 2022. aasta magistritöö
AUTOR: Hendrik Tamp
JUHENDAJAD: Uno Traat
Loe tervet magistritööd SIIT.


Vaenu õhutamise (KarS § 151) koosseisu rakendamise probleemid ja lahendused

Sisejulgeoleku instituudi 2022. aasta magistritöö
AUTOR: Henrik Habicht
JUHENDAJAD: Andraš Tšitškan
Loe tervet magistritööd SIIT.


Patrullpolitseinike poolt lähisuhtevägivalla ohvrite taasohvristamise võimalikkus
Põhja prefektuuri vormikaamerate salvestiste põhjal

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Kiur Olaf Sild    
JUHENDAJA: Rene Murumaa
KAASJUHENDAJA: Kati Arumäe
Loe tervet lõputööd SIIT.


Sisekaitseakadeemia kadettide ning Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike
karjääriootused generatsiooniteooria kontekstis

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Birgit Kerna
JUHENDAJA: Mihkel Miller
KAASJUHENDAJA: Oliver Purik
Loe tervet lõputööd SIIT.


Koduvägivalla juhtumite käsitlemine islami taustaga perekondades

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Viktoria Müürissepp
JUHENDAJA: Kai Veispak- Rawlings
Loe tervet lõputööd SIIT.


Inimväärika kohtlemise tagamine isikute kainenema toimetamisel Põhja prefektuuri näitel

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR:  Laura-Liis Tamm
JUHENDAJAD: Ülle Vanaisak
Loe tervet lõputööd SIIT.


Narkootilise ja psühhotroopse aine müük sotsiaalmeedias

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Marianne Tsedenova    
JUHENDAJA: Margo Kivila
KAASJUHENDAJA: Edvard Remsel
Loe tervet lõputööd SIIT.


Vene keele omandamist soodustavad ja takistavad tegurid Sisekaitseakadeemia kadettide
kogemuse näitel

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Tony-Brei Vilbiks
JUHENDAJA: Aida Hatšaturjan
KAASJUHENDAJA: Anne Valk
Loe tervet lõputööd SIIT.


Elektritõukeratastega seotud liiklusõnnetuste põhjused Põhja prefektuuri näitel

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Mailis-Karmel Kuldsaar-Adamson
JUHENDAJA: Triinu Riigor
KAASJUHENDAJA: Riho Rei
Loe tervet lõputööd SIIT.


Arendusuuring veebiõppuse loomisest raudteeõnnetuse väliõppusele tuginedes

Päästekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Daniel Jefimov
JUHENDAJA: Stella Polikarpus
Loe tervet lõputööd SIIT.
 

Päästemeeskonna juhtide teadlikkuse ja tegutsemise kaardistamine gaasibussi
õnnetuse korral Põhja päästekeskuse näitel

Päästekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR:  Oleg Kurilov
JUHENDAJA: Kärt Reitel
KAASJUHENDAJA: Rainer Asuküla
Loe tervet lõputööd SIIT.


ICO raames väljastatud token’ite emiteerimis- ja vahetustehingute käibemaksustamine

Finantskolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Helen Kuuse
JUHENDAJA: Tõnis Elling
Loe tervet lõputööd SIIT.


Noortele jagatavate toetuste läbipaistvus kohalikes omavalitsustes

Finantskolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Maris Praats
JUHENDAJA: Carina Paju
KAASJUHENDAJA: Maret Güldenkoh
Loe tervet lõputööd SIIT.
 

Narkootiliste ainete turu ülesehitus ja osalised Eestis

Finantskolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Kristina Eliisa Sulaoja
JUHENDAJA: Indrek Saar
Loe tervet lõputööd SIIT.


Välismissioonilt naasnud Eesti veteranide finantskäitumise riskid

Finantskolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Indrek Paadik
JUHENDAJA: Leonore Riitsalu
Loe tervet lõputööd SIIT.


Ohutute möödasõitude sooritamise võimalused ületamata piirkiirust ning
rikkumata liiklusseadust Tallinn-Tartu maantee lõigul

Politsei- ja piirivalvekolledži 2022. aasta lõputöö
AUTOR: Erlend Ansip
JUHENDAJA: Piret Teppan
Loe tervet lõputööd SIIT.Rohkem infot üliõpilastöödest: SIIT.
Parimateks valitud lõpu-ja magistritöid on veel, ülal on välja toodud tööd, millel on autori kooskõlastus.